Pepík, Maruška, Pavlík, Vrabčák a kukačka Jitka… Představujeme sešity a komiks pro děti a dospívající o tom, co je osvojení a pěstounská péče

Hlavní stránka Aktuality Pepík, Maruška, Pavlík, Vrabčák a kukačka Jitka… Představujeme sešity a komiks pro děti a dospívající o tom, co je osvojení a pěstounská péče

27.6.2019, Sekce: Aktuality

Úmluva o právech dítěte zabezpečuje dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají. V oblasti náhradní rodinné péče se nejčastěji jedná o vyjádření dítěte k možnosti nalezení náhradní rodiny pro takové dítě. Sociální pracovníci často sdílí obavu hovořit s dětmi na téma umístění mimo biologickou rodinu. Zároveň, aby se dítě mohlo do rozhodování zapojit, potřebuje dostatek informací. Snahou projektové aktivity Rozvoj náhradní rodinné péče (projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí) tak bylo vytvořit pomocný nástroj pro práci s dětmi umístěnými mimo vlastní rodinu při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči. Tímto nástrojem jsou tzv. dětské (pracovní) sešity.


A co je jejich cílem?Chtěli jsme hravým způsobem přiblížit formy náhradní rodinné péče a tématiku náhradní rodinné péče jako takové. Využili jsme pro to pomocníky z ptačí říše, například zvídavého vrabčáka. Sešity obsahují i jednoduché úkoly, jejichž cílem je odlehčit dítěti od tématu. V komiksu, kde se setkáte s Terezou a Martinem, jsme chtěli přiblížit pěstounskou péči dětem starším 12 let, které vyrůstají v pobytových zařízeních,“ doplňuje Johana Mertová, metodička aktivity.

Dětské sešity jsou určené dětem v SPOD, ale i všem ostatním dětem. Pracovat se sešity mohou jak pracovníci OÚ ORP, krajských úřadů, pobytových zařízení, pěstouni na přechodnou dobu, tak i učitelé a náhradní rodiče. Pracovníkovi SPOD, který má za úkol zjistit vyjádření dítěte k náhradní rodinné péči, zároveň jednotlivé sešity slouží jako opora při práci s dítětem v systému SPOD. Součástí těchto sešitů je i metodický materiál, který obsahuje popis, jak s dětskými sešity pracovat, včetně témat, která jsou v sešitech obsažena a která je možné s dítětem při jejich čtení rozvíjet.

Účelem dětských sešitů je:

  • informovat dítě v systému sociálně-právní ochrany dětí o náhradní rodinné péči a souvisejících tématech,
  • být pomocným nástrojem pro pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí ke zjištění vyjádření dítěte k náhradní rodinné péči, které je součástí spisové dokumentace dítěte v evidenci dětí vedené příslušným krajským úřadem pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče,
  • být pomocným nástrojem při přípravě dítěte na přechod do nového výchovného prostředí (například z pobytového zařízení do pěstounské péče, z pěstounské péče na přechodnou dobu do jiné formy náhradní rodinné péče, a podobně),
  • být pomocným nástrojem při práci s dítětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči coby přemostění k vyprávění o životní situaci konkrétního dítěte,
  • seznámit širokou dětskou populaci s tématem náhradní rodinné péče.

Jaké sešity můžete v praxi využít?

Tištěná podoba materiálů, které vyšly v nákladu 5000 ks (metodika – 350 ks), bude distribuována zejména na krajské úřady, OSPOD a doprovázejícím organizacím.

Dětské sešity mají široké využití přesahující systém sociálně-právní ochrany dětí. Pevně věříme, že pro Vás budou tyto materiály pomocným nástrojem, ať už se rozhodnete využít je k jakémukoli z výše uvedených účelů.

Všechny materiály najdete v sekci Dokumenty – Ostatní dokumenty – Manuály, brožury, letáky.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024