Zajímá Vás, co zaznělo na závěrečných konferencích projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí? Podívejte se na prezentace, shrnutí výstupů projektu a fotoreport.

Více informací najdete zde.

Vše je podřízeno nejlepšímu zájmu dítěte.Vychází z mezinárodně platné Úmluvy o právech dítěte a české Národní strategie ochrany práv dětí. Ta si klade za cíl vytvořit systém zajišťující ochranu všech práv každého dítěte, naplňování jeho potřeb a zvyšování kvality jeho života za účasti dítěte v rozhodovacích procesech, které se ho týkají.Web Právo na dětství přináší souhrnný materiál k problematice ochrany práv dětí. Poskytuje informace o právech dětí jak dětem, tak laické i odborné veřejnosti.

Každé dítě má právo na dětství – plnohodnotné a spokojené.

 

Nejnovější příspěvky

    

15.11.2019, Sekce: Aktuality

Pozvánka na konferenci k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

Před 30 lety byl na mezinárodní úrovni přijat akt, který zakotvuje, že i dětem náleží místo v ...


6.11.2019, Sekce: Aktuality

O nás, ale s námi – děti a mladí dospělí jako poradci projektu MPSV

Co si myslí mladí lidé, kteří vyrůstali mimo svou rodinu, o systému pomoci rodinám s dětmi? Jak ...


4.11.2019, Sekce: Aktuality

Duševní zdraví se týká nás všech. O souvislostech stigmatizace a duševního zdraví – konference Na rovinu

Co se vám vybaví, když se řekne duševní nemoc? Řada lidí si asi představí různé scény z filmů, ...


29.10.2019, Sekce: Aktuality

Jak se stát pěstounem či pěstounkou? Podívejte se na cestu pěstouna v infografice

V ČR je stále několik tisíc dětí, které vyrůstají mimo rodinu v ústavních zařízeních. Přitom ...


24.10.2019, Sekce: Aktuality

Co je OSPOD? Téma v pořadu SAMA DOMA

Role OSPOD nemusí být široké veřejnosti dobře známa. Co spadá do agendy pracovníků OSPOD? Kdy se ...


22.10.2019, Sekce: Aktuality

„Bylo to takový nesoukromí.“ Co zaznělo v debatě (Ne)zapomenutelní k tématu deinstitucionalizace péče

"Proč více než 67 tisíc lidí uvízlých v ústavech a léčebnách obeplula vlna svobody devadesátých ...


9.10.2019, Sekce: Aktuality

Tašky letí za vámi. Hledejte náhradní rodiče spolu s námi

Hledáme SUPER obyčejné lidi. Buď IN pěstoun. To stále platí. Podpořte toto poselství nošením ...


7.10.2019, Sekce: Aktuality

Podpora duševního zdraví dětí a mladistvých jako jedna z oblastí programu Zdraví

Jak identifikovala Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti (IPŘ 2017), rodinám s ...


16.9.2019, Sekce: Aktuality

Zajímá vás dobrá praxe v systému pomoci rodinám s dětmi? A jakou podporu by potřebovaly samotné děti? Představujeme publikaci INOVACE v práci s ohroženými dětmi a rodinami

Co si myslí mladí lidé, kteří vyrůstali mimo svou rodinu, o systému pomoci rodinám s dětmi? Jak ...


15.8.2019, Sekce: Aktuality

Měření dopadu v sociálně-právní ochraně dětí. Pozvánka na workshop v Ostravě a Praze

Nabízí služba klientům účinnou pomoc? V čem se situace našich klientů zlepšila? Jak můžeme ...


14.8.2019, Sekce: Aktuality

Co když se to nepovede? Revizní setkání jako nástroj prevence případů neúspěšně zprostředkované či předčasně ukončené pěstounské péče

Pokud se ve své praxi potýkáte s případy neúspěšně zprostředkované náhradní rodinné péče či ...


2.8.2019, Sekce: Aktuality

Jak sjednotit současnou praxi v „párování“ dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči? Představujeme Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče

O jaké principy by se mělo zprostředkování náhradní rodinné péče opírat? Jaké otázky na straně ...


30.7.2019, Sekce: Aktuality

Co bych měl jako pěstoun splňovat a kdo mi pomůže, když to budu potřebovat? Představujeme infoletáky pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Jaké jsou podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče? Co musím splňovat? Jaké děti ...


26.7.2019, Sekce: Aktuality

Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči? Tipy najdete v nové brožurce

Místem, kde lze nejlépe naplňovat potřebu náklonnosti k jedné pečující osobě, pokud to nejde ve ...Máte zájem o zasílání všech aktuálních zpráv a informací o dění v rámci projektu Právo na dětství?

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019