Co je nového v projektu náhradní rodinné péče?

Hlavní stránka Aktuality Co je nového v projektu náhradní rodinné péče?

Co je nového v projektu náhradní rodinné péče?

28.11.2023, Sekce: Aktuality

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení koncepce sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče od 1.listopadu 2022 do 31. prosince 2025 realizuje systémový projekt „Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“. Cílem je zefektivnění a zjednodušení procesu zabezpečení náhradní rodinné péče (dále pouze NRP) pro ohrožené děti. Do projektu se aktivně zapojilo 9 krajů.


Aktivity projektu můžete sledovat na FB profilu Buď In Pěstoun, který se věnuje aktivitám z oblasti NRP. Aktuálně má 311 sledujících a jejich počet roste. Budeme rádi, pokud se k nám připojíte! Na webu Buď in Pěstoun se dozvíte vše, co se v projektu děje a zároveň si můžete přečíst o akcích v jednotlivých krajích.

KRAJE V ROLI DŮLEŽITÝCH PARTNERŮ

EVIDENCE DĚTÍ A ŽADATELŮ O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NRP

Krajské úřady jsou pro nás klíčoví partneři. Potkáváme se s nimi na společných akcích. Dne 26. září 2023 se setkali zástupci a zástupkyně všech krajských úřadů z České republiky Ministerstva práce a sociálních věcí na téma vedení evidencí dětí a žadatelů o zprostředkování NRP a mezikrajové spolupráce. Krajští pracovníci a pracovnice měli možnost sdílet své krajské zkušenosti s evidencemi, a podělit se o své podněty. „Jsme velice rádi, že se s námi potkávají všechny kraje, jsou aktivní a tím společně vylepšují systém náhradní rodinné péče, řekla Lucie Pěkníková, odborná garantka klíčové aktivity Standardizace evidence zájemců o NRP a evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat NRP.

Podařilo se zavést do praxe sdílený seznam žadatelů o pěstounskou péči, který je předstupněm jednotné databáze MPSV. Tento seznam je dostupný krajům po celé České republice, je pravidelně aktualizovaný a využívaný při mezikrajové spolupráci. Celkově přispívá k pružnějšímu vyhledávání volných budoucích pěstounů pro děti, které se ocitají mimo rodinu.

INDIVIDUÁLNÍ NÁBORY

S jednotlivými zapojenými kraji postupně spolupracujeme i na individuálních náborech (dále pouze IN). Jedná se o specifický nástroj pro děti, kterým se i po opakovaném hledání pěstounů v rámci kraje, či v rámci mezikrajové spolupráci, nepodařilo najít vhodnou rodinu. V tomto roce k 27. listopadu proběhlo 20 IN a bylo řešeno 25 dětí. Pro 10 dětí se našla náhradní rodina, u některých dětí jsme zatím na začátku hledání. Co je již jisté, že díky IN se podchytili noví potenciální zájemci o NRP.

Abychom sdíleli své zkušenosti s procesem individuálního náboru a zároveň s kraji táhli za jeden provaz, připravili jsme pro krajské pracovnice a pracovníky dne 21. listopadu 2023 První pracovní setkání krajských pracovnic a pracovníků k Individuálním náborům“. Společně s našimi partnery, Dobrá rodina, o. p. s. a Hledáme rodiče, o.p.s. jsme hledali odpovědi na řadu otázek: Jaké dítě patří do IN? Jak probíhá výběr dítěte v jednotlivých krajích? Když jde medailonek dítěte na sociální sítě (poznámka: medailonek je krátké povídání o dítěti, jaké je, co se mu daří, jaké má potřeby a jaké náhradní rodiče s jakými kompetencemi pro něj hledáme), na co veřejnost reaguje? Kdo a jak informuje veřejnost, že byl IN úspěšný? Co znamená úspěšný IN? Kdy končí IN, předáním zájemců na krajský úřad či zprostředkováním NRP? Co když se dítěti nepodaří přes IN najít náhradní rodinu, co se děje pak?

IN je možná šance pro dítě a hledáme cesty, jak děti o všem informovat. Mají možnost vybrat si své anonymní jméno pro medailonek, dostanou od nás dopis, kde celý proces vysvětlujeme „lidštinou“ a provádí je tím jejich nejbližší osoba (přechodný pěstoun/ka nebo teta/strejda z pobytového zařízení, kde se dítě aktuálně nachází). „V individuálních náborech sledujeme především bezpečí dětí, autenticitu jejich příběhů a snažíme se zvýšit jejich šance na nalezení náhradní rodiny.", říká Andrea Šafařík, odborná metodička odpovědná za klíčovou aktivitu „Podpora NRP pro děti se specifickými potřebami“, ve které se individuální nábory připravují.  

Všechny kraje mají k dispozici seznam individuálních náborů, který se pravidelně aktualizuje. Pro více informací o IN čtete zde.

INSPIRACE V ZAHRANIČÍ I ČESKÉM PROSTŘEDÍ

Krajským pracovnicím a pracovníkům a odborné veřejnosti, jsme přinesli příklady dobré praxe z českého a zahraničního prostředí i prostřednictvím online mezinárodní konference. Dne 24. října 2023 proběhla akce s názvem „Hledání nových cest ve zprostředkování náhradní rodinné péče“.

285 přihlášených a pozitivní ohlasy vypovídají o tom, že odborná veřejnost má chuť dozvědět se o inovativních přístupech. Konferenci uvedl pan Miloslav Macela představením kontextu připravovaného zákona o ochraně dětí a podpoře rodin. Od zahraničních kolegů a kolegyň jsme se dověděli například o holandském programu pro děti se specifickými potřebami, o kampaňových aktivitách v Srbsku, o procesu reformování péče o děti v Bulharsku a přípravách žadatelů o pěstounskou péči v Bosně a Hercegovině. Zkušenosti s romskými pěstouny diskutovala paní Maria Herczog z Maďarska. Kolegyně z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí informovaly o dětech v zahraniční adopci, které mají zájem o kontakt s biologickou rodinou. Poslední český příspěvek lákal posluchače a posluchačky na semináře terapeutického rodičovství.

Potěšila nás dobrá zpětná vazba na konferenci. Posluchači ocenili především volbu témat a inspirativnost příspěvků, živou moderaci a dobrou organizaci on-line konference. Témata konference se dostaly díky on-line možnostem i mimo Evropu: „(…) poprvé jsem využila možnosti překladu do AJ, tedy i má rodina v Indii mohla poslouchat se mnou a dozvědět se něco o evropském systému NRP. Vždy mám radost, když se daří propojovat více zemí, kultur a zvyků pro vzájemné sdílení praxe."

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024