Kdo ji vykonává?

Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany (ve zkratce OSPOD). Ty jsou opatrovníkem a zástupcem dítěte v řízeních, jako je rozhodování o péči o děti, o výživném apod. OSPOD vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný za preventivní opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči či vypracovává pro soud posudky a doporučení.

Orgány sociálně-právní ochrany jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“). Sociálně-právní ochranu dále zajišťují obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny.

Příběh

Aničce je 12 let. Máma Aničky zemřela brzy po porodu, o Aničku se staral její táta a její babička. Když byly Aničce tři roky, její táta umřel. O Aničku se starala babička, soud jí svěřil Aničku do pěstounské péče. S babičkou, dnes již důchodkyní, žijí skromně a šťastně. Babička je ráda, že má příspěvek na péči od státu. Ví, že vnučce nemůže nahradit rodiče a bojí se, zda se dožije ve zdraví její dospělosti.        


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024