Aktuality

10.7.2024, Sekce: Aktuality

Transformace dětských domovů v Pardubickém kraji: hlasy dětí a mladých dospělých

V průběhu dubna a května proběhly v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí čtyři fokusní skupiny s 20 dětmi a mladými dospělými z dětských domovů v Pardubickém kraji. Hlavními tématy skupin byly participace dětí v procesu transformace zařízení, zapojení dětí do individuálního plánování, a dále i jejich zkušenosti a spolupráce s OSPOD. Setkání bylo organizováno ve spolupráci MPSV a Pardubického kraje, který se zapojil do transformační výzvy v rámci Národního plánu obnovy a má v plánu transformovat další dětské skupiny.
přečíst celý článek


18.6.2024, Sekce: Aktuality

Pokračování v přípravách nové právní úpravy ochrany dětí a podpory rodin

Současná vláda souzní s postojem ministra práce a sociálních věcí, který dlouhodobě upozorňuje na potřebu zásadní revize péče o ohrožené děti, v níž bude kladem důraz především na preventivní a podpůrné nástroje. Činnost expertních týmů finalizací tezí skončila a v práci na novém zákonu o ochraně dětí a podpoře rodin bude nyní pokračovat interní tým MPSV.
přečíst celý článek


3.5.2024, Sekce: Aktuality

Jak na hledání náhradních rodin společně

26. dubna 2024 se již po čtvrté sešla pracovní skupina MPSV na podporu pěstounů a kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči. Všech 14 krajů (krajští koordinátoři a koordinátorky kampaňových aktivit), zástupci náhradních rodičů, PR odborníci a mladý dospělý s osobní zkušeností se životem mimo rodinu, usedli k jednomu stolu.
přečíst celý článek


11.4.2024, Sekce: Aktuality

Město Dobříš spolu s místními partnery hledá cesty podpory (nejen školní) úspěšnosti dětí.

Jak podpořit úspěšnost ve vzdělávání na území ORP Dobříš? Tak zněl název datového workshopu organizace PAQ Research, který uspořádalo Město Dobříš společně s Místní akční skupinou Brdy-Vltava v místním komunitním centru 22. února 2024. Setkání nad statistickými daty Dobříšska se zúčastnili zástupci místních škol, sociálního odboru, neziskového sektoru, vedení města a zástupkyně projektu MPSV "Sjednocení přístupu k ohroženým dětem“, zaměřeného na problematiku ohrožených dětí.
přečíst celý článek


3.4.2024, Sekce: Aktuality

Vzdělávací programy jsou v plném proudu

Jedním z dílčích cílů projektu MPSV "Sjednocení přístupu k ohroženým dětem" je podpořit kompetence zaměstnankyň a zaměstnanců OSPOD. Pracovníci projektu ho realizují prostřednictvím dvou speciálně vytvořených tematických vzdělávacích programů (výcvikový a rozvojový). Výcvikový program se zaměřuje na rodičovské kompetence, rozvojový program na kompetence manažerské a je určen pro vedoucí pracovníky. Podpora je směřována nejen na sociální pracovnice a pracovníky OSPOD, ale i na jejich vedoucí.
přečíst celý článek


22.2.2024, Sekce: Aktuality

Projekt Sjednocení přístupu k ohroženým dětem na jižním Plzeňsku!

Na sklonku ledna proběhlo setkání zástupců projektu MPSV Sjednocení přístupu k ohroženým dětem se zástupci Plzeňského kraje, OSPODů z Plzně-jihu a dalších aktérů z oblasti školství, Policie ČR, ale i neziskového sektoru. Setkání se uskutečnilo v prostorách muzea v Nepomuku.
přečíst celý článek


26.1.2024, Sekce: Aktuality

Pardubický kraj je v péči o ohrožené děti a rodiny napřed

V úterý 23. ledna 2024 se uskutečnil na zámku v Pardubicích seminář "Výzvy a příležitosti systému ochrany dětí a podpory rodin", který uspořádal Pardubický kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí za podpory Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.
přečíst celý článek


23.1.2024, Sekce: Aktuality

Evropské setkání k dětské participaci

Alcalá de Henares, Španělsko, 29. a 30. září a 1. října. Španělské předsednictví EU se ve svém závazku podporovat participaci dětí a dospívajících na různých úrovních zavázalo k většímu důrazu na participační právo dětí v rozhodovacích procesech EU. Proto španělská vláda během svého předsednictví učinila z participace dětí a mladých dospělých prioritu v naději, že inspiruje další evropské vlády k následování. Za tímto účelem bylo zorganizováno setkání ve spolupráci s UNICEF Španělsko a Platformou dětských organizací dětí z celé Evropy. Českou republiku na akci reprezentovala odvážná dvojice Magdalena Knopová (16) a Anna Koubová (14). Podmínkou osobní účasti na setkání nazvaném „Face to face“ v Alcalá de Henares byla pravidelná účast na on-line metodických setkáních, tzv. dětské poradní skupině, která probíhala v průběhu měsíců červenec-září 2023. V poradní skupině děti spolupracovaly na identifikaci hlavních témat a tvorbě průzkumu. Všechny jednání probíhaly v anglickém jazyce.
přečíst celý článek


12.12.2023, Sekce: Aktuality

V kampaňových aktivitách táhneme za jeden provaz

8. prosince se již potřetí sešla pracovní skupina na podporu pěstounů a kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči (dále NRP). Tentokrát se setkání účastnili i noví členové, mladí dospělí, kteří vyrůstali mimo rodinu a bývalá pěstounka. Je pro nás důležité, aby lidi s osobní zkušeností byli součástí skupiny, která hledá cesty, jak zvýšit povědomí o NRP.
přečíst celý článek


4.12.2023, Sekce: Aktuality

Individuální nábory jako šance pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří najít náhradní rodina!

Bylo by chybou, kdyby mezi mnohými podzimními semináři a setkáními zapadlo právě to k individuálním náborům, protože představilo jeden z velmi dynamicky se rozvíjejících nástrojů zprostředkování náhradní rodinné péče.
přečíst celý článek


1.12.2023, Sekce: Aktuality

Participační výstava „Žižkov, kde žiju“

Od 6. 11. 2023 je možné v infocentru Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad navštívit výstavu nesoucí název „Žižkov, kde žiju“, kterou připravily děti a mladí dospělí, kteří na Žižkově žijí a využívají služeb nízkoprahového Klubu Beztíže. Motivací této výstavy je snaha o přiblížení perspektivy někoho jiného. V tomto případě mladých lidí, kteří žijí či tráví značnou část svých dní na Praze 3. Výstava přímo vychází z rozhovorů s těmito mladými lidmi.
přečíst celý článek


28.11.2023, Sekce: Aktuality

Co je nového v projektu náhradní rodinné péče?

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení koncepce sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče od 1.listopadu 2022 do 31. prosince 2025 realizuje systémový projekt „Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“. Cílem je zefektivnění a zjednodušení procesu zabezpečení náhradní rodinné péče (dále pouze NRP) pro ohrožené děti. Do projektu se aktivně zapojilo 9 krajů.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024