O webu

Úmluva o právech dítěte, která byla na půdě Organizace spojených národů přijata v listopadu 1989, nepředstavuje pouze právní nástroj, jímž je dnes vázána většina zemí světa. Důsledné dodržování práv každého dítěte je totiž třeba nahlížet hlavně jako trvalý princip a normu chování vůči každému dítěti, přičemž dítětem se rozumí každý do 18. roku věku. Sledování a naplňování "nejlepšího zájmu dítěte", jenž představuje jeden ze základních pilířů Úmluvy o právech dítěte, vyžaduje, aby by byl zájem dítěte zohledněn v každém rozhodnutí, které se dítěte týká. I nadále je vždy třeba zvážit nejrůznější aspekty rozhodnutí, sám nejlepší zájem dítěte má ale od přijetí Úmluvy přede všemi ostatními přednost.

Česká republika ratifikovala Úmluvu o právech dítěte v roce 1991 (Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí  č. 104/1991 Sb.). Na pravidelné zprávy o plnění Úmluvy, které každá vláda pravidelně předkládá Výboru pro práva dítěte (CRC), reaguje Výbor diskusí o vybraných problémech a závěrečnými doporučeními. Doporučení Výboru inciovala řadu koncepčních kroků vlády ve prospěch ochrany dětí, mj. přijetí Národní strategie ochrany práv dětí. Ta spolu s Akčním plánem naplnění národní strategie představuje nejenom vize cílů, které chce Česká republika dosáhnout, ale především konkrétní plán dílčích kroků, které k naplnění povedou, i harmonogram jejich plnění. Více ke strategiím ZDE.

Informace obsažené na této webové stránce poskytují dětem, laické veřejnosti i odborníkům množství různých materiálů a podkladů týkajících se práv dítěte. Všechny pak posilují naši společnou víru v to, že každé dítě musí dostat příležitost dosáhnout svého plného potenciálu. Každé dítě má právo na dětství.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024