Rodiče a široká veřejnost

Hlavní stránka Rodiče a široká veřejnost

Rodiče a veřejnost

Tato sekce má sloužit široké veřejnosti a rodičům dětí a mladistvých bez rozdílu, zda se jedná o děti vlastní, v pěstounské péči nebo osvojené. V současné době se zde zaměřujeme na tři specifické situace, a to, pokud se v rodině objeví problémy, pokud máte dítě v náhradní rodinné péči nebo pokud o náhradní rodinné péči uvažujete.

http://www.pravonadetstvi.cz/rodice-a-siroka-verejnost/vase-situace/mate-doma-problemy/

Máte doma problémy?

Česká republika respektuje roli rodiny jako vysoce soukromou oblast. Podporuje její autonomii a samostatné rozhodování a nemá potřebu zasahovat do jejího vnitřního života, pokud nejsou ohrožena práva dítěte.

Zjednodušeně řečeno, vždy budou rodiči dítěte žena, která jej porodila a otcem muž, který bude zapsaný v rodném listě, pokud se nerozhodnou jinak. V žádném případě není zájmem státu odebírat děti z fungujících rodin, kde dítě vyrůstá v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.

Pokud se v rodině objeví problémy nebo nestandardní situace, kterou není rodina schopna sama vyřešit, neměla by se stydět a bát se říct si o pomoc. Existuje mnoho subjektů, které jsou připraveny rodině a jejím členům pomoct. Může jít jednak o orgán sociálně-právní ochrany dětí (běžně nazýván „sociálka“), poskytovatele sociálních služeb nebo třeba školská poradenská zařízení.

V České republice existuje síť nejrůznějších poskytovatelů sociálních služeb, které mohou rodiny v nouzi využít. Rodiny mohou využít například:

  • Služby rané péče
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Na této stránce (http://iregistr.mpsv.cz/)  najdete Registr poskytovatelů sociálních služeb, kde si můžete vyhledat poskytovatele, který působí nejblíž Vašemu bydlišti.

Česká republika přijala Národní strategii ochrany práv dětí pod názvem „Právo na dětství“, která je ke stažení na http://www.mpsv.cz/cs/14308. Tento dokument si klade za cíl vytvořit takový systém, který zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho potřeb, podpoří zvyšování kvality života dětí a rodin, eliminuje diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a podpoří všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí. To vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně dotýkají.

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024