Máte doma problémy?

Česká republika respektuje roli rodinu jako vysoce soukromou oblast. Podporuje její autonomii a samostatné rozhodování a nemá potřebu zasahovat do jejího vnitřního života, pokud nejsou ohrožena práva dítěte.

Zjednodušeně řečeno, vždy bude matka rodička matkou a otec zapsaný v rodném listě dítěte otcem dítěte, pokud se nerozhodnou jinak. Není zájmem státu odebírat děti z fungujících rodin, kde dítě vyrůstá v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.

Česká republika přijala Národní strategii ochrany práv dětí pod názvem „Právo na dětství“. Tento dokument si klade za cíl vytvořit takový systém, který zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho potřeb, podpoří zvyšování kvality života dětí a rodin, eliminuje diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a podpoří všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí. To vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně dotýkají.

Příběh:

Osmiletá Anežka si ve škole postěžovala paní učitelce, že se na ni doma maminka za špatné známky zlobí a trestá ji bitím nebo nedostane večeři. Tuto skutečnost paní učitelka vyhodnotila jako neadekvátní reakci na špatný prospěch své žákyně a oznámila ji pracovnici sociálně–právní ochrany městského úřadu.  Ta navštívila rodinu v jejím bydlišti a promluvila s matkou i Anežkou. Dozvěděla se, že matka je na péči o Anežku přes týden sama. Manžel pracuje na stavbách a vrací s domů jen na víkendy. K tomu se matka stará o další dvě malé děti. Je toho na ni moc. Chce být dobrá matka a má zájem, aby i děti byli úspěšné jako ostatní. Anežka potřebuje navíc pozornost a kontrolu při domácí přípravě. Stává se, že matka ztratí trpělivost a kontrolu nad sebou a reaguje nevhodně. Je vyčerpaná a unavená.

Nabídku pomoci, která přichází od sociální pracovnice a paní učitelky ráda přijímá. Navštíví s Anežkou školní psycholožku, která diagnostikuje u dívky limity ve zvládání školní povinností. Maminka přijímá rady odborníka s ochotou a návrhy přeměny trestů na motivátory uvádí do života. Souhlasí s přijetím dcery do družiny a psaním úkolů pod dohledem vychovatelky. Anežka má možnost dvakrát do týdne v odpoledních hodinách trávit volný čas s Pavlínou, dobrovolnicí, která v rámci zapojení do Programu Pět P je Anežce kamarádkou a oporou.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023