Pěstounská péče na přechodnou dobu

Česká republika se zavázala ratifikací Úmluvy o právech dítěte (104/1991 Sb.) k tomu, že dětem, které nemají rodiče nebo si jejich rodiče neplní z různých důvodů své povinnosti nebo tyto děti nemají ve svém okolí jinou osobu blízkou (nejčastěji prarodiče, tetu, apod.), která by byla schopna a ochotna o dítě pečovat, musí zajistit v první řadě adekvátní náhradní rodinné prostředí. Až pokud tato snaha selže, přichází v úvahu péče ústavní. Přijetím novely zákona o sociálně právní ochraně dětí se rozšířila možnost umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu.

V praxi to znamená, že pěstouni na přechodnou dobu dostanou dítě do své péče  než se situace v biologické rodině zlepší natolik, aby se dítě mohlo navrátit k vlastním rodičům, nebo než mu bude vyřízena některá z forem náhradní rodinné péče klasická pěstounská péče, či osvojení.

Jak se stát pěstounem na přechodnou dobu?

Stejně jako u klasické pěstounské péče, musí žadatel nejprve zajít na sociální odbor obce, dle místa trvalého bydliště - oddělení sociálně právní ochrany dětí. Proces získávání a ověřování informací o žadatelích je prakticky stejný, jako u klasické pěstounské péče. Rozdíl najdeme až v přípravě žadatelů na přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, která má pro pěstouny na přechodnou dobu doporučený větší rozsah - 72 hodin.

Poté co žadatelé projdou celým procesem zprostředkování - ověřování a přípravy na pěstounskou péči (3 – 6 měsíců)., jsou zařazeni do evidence žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Během přípravy pěstouni naslouchají doporučením odborníkům a rozhodují se o rozmezí věku dětí, které budou přijímat do péče. Úředníci orgánu sociálně-právní ochrany (podle místa bydliště) se snaží v případě umístění dítěte vyjednat vždy výchovné prostředí, tak aby vyhovovalo oběma stranám. Pro pěstounskou péči je třeba souhlas biologických rodičů, pokud nejsou zbaveni rodičovských práv rozhodnutím soudu, a pokud žádní rodiče nejsou pak souhlas opatrovníka, kterého určí soud pro každé jednání. Pěstounská péče je také v rozhodovací pravomoci soudu a většinou se spoléhá na doporučení orgánu sociálně-právní ochraně dětí. O umístění bývá nejčastěji rozhodováno předběžným opatřením soudu do 24 hodin od podání návrhu. Dítě u pěstounů na přechodnou dobu může být nejdéle na dobu jednoho roku.

Příběh:

V životě se mohou vyskytnout různé nepředvídatelné situace, které znemožní rodičům mít vlastní dítě. Po čase se rozhodnou k adopci nebo k pěstounské péči. Manželé Hůlkovi zvolili pěstounskou péči na přechodnou dobu. Možná i proto, že oba pracovali ve školství. Paní byla rozhodnuta své profese zanechat a stát se profesionální pěstounkou.  Na druhé straně kraje měla matka pětileté Nikoly v rukou příkaz k nástupu do výkonu trestu na dobu 10-ti měsíců pro podvodné jednání.  Řešila,  kdo se ji postará o dceru. Otce ani blízké příbuzné Nikola nemá. Matka s dcerou putovala od místa k místu, střídala partnery a nikde dlouho nevydržela. Sama vyrůstala v dětském domově.  Pracovnice sociálně - právní ochrany matku seznámila s možností využití pěstounů na přechodnou dobu. Zprostředkovala matce a následně Nikole setkání s manželi Hůlkovými. Matka souhlasila s umístěním dcery na dobu svého pobytu ve věznici.  Nikola se k pobytu u manželů Hůlkových rovněž vyjadřovala souhlasně. Musela sice změnit školku, ale jinak zde měla zázemí, o kterém se jí ani nezdálo.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023