Bojíte se, že Vám někdo vezme dítě?

Sociálně právní ochrana dětí je v gesci Ministerstva práce a sociální věcí České republiky. Prostředníkem samotné realizace pomoci a kontroly ohrožených rodin a dětí jsou krajské a obecní úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, kraje a obce v samostatné působnosti, pověřené fyzické a právnické osoby a komise.

Nejblíže v terénu jsou lidem pracovníci sociálních odborů či oddělení sociálně právní ochrany (dále jen OSPOD) městských či obecných úřadů v místě bydliště nebo v pověřených obcích. Jsou to odborníci, povětšinou s vysokoškolským či vyšším odborným vzdělaním v sociální práci nebo psychologii. OSPOD řeší všechny oblasti života dítěte, tj. zdravotní, výukové, výchovné, trestně-právní, sociální, rodinně-právní.

Jejich pracovní náplní je přijímat oznámení o narušování práv dítěte, prošetřit, analyzovat a řešit je. Od ledna 2013 mají OSPOD navíc povinni průběžně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě ohrožené. Na základě vyhodnocení zpracovat a revidovat individuální plány ochrany dítěte a využívat případových konferencí pro zapojení rodičů a jiných osob odpovědných za výchovu dětí, dalších osob blízkých dítěti nebo dalších subjektů podílejících se na ochraně dítěte a řešení jeho situace.  


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023