Cíle transformace sociálně právní ochrany dětí

Hlavní stránka Rodiče a široká veřejnost Vaše situace Máte doma problémy? Cíle transformace sociálně právní ochrany dětí

Smyslem a cílem sociálně právní ochrany dětí je zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně, spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím ani širší společností.

Od ledna 2013 vešla v platnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která je součástí dlouhodobých změn systému péče o děti vyrůstající mimo biologickou rodinu, o děti sociálně znevýhodněné, o děti a institut rodiny vůbec. Snahou státu je přejít ze systému zaměřeného na pobytová zařízení, na systém zaměřený na pomoc a podporu ohrožených rodin s dětmi v jejich přirozeném prostředí.

Hlavní cíle změny:

  • Stanovení závazných postupů pro činnost orgánů sociálně –právní ochrany a dalších účastníků systému.
  • Zavedení standardů kvality práce a zavedení minimálních rámců činnosti pro všechny subjekty v systému.
  • Rozvoj náhradní rodinné péče zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu změna způsobu příprav pěstounů, vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové a stávající rodiny.

Příběh:

Jirka žije s otcem. Matka Jirku v jeho dvou letech opustila a šla si svou cestou. Prý za prací do zahraničí. Rodiče nejsou oddání.  Matka občas Jirkovi napíše, na výživu chlapce přispívá nepravidelně. Do svých osmi let se o Jirku hodně starala babička, maminka otce. Jirka bydlí s tátou v jejím domě. Babička vařila, prala, pro Jirku byla nepostradatelná náhrada maminky.  Táta má malou dopravní firmu. Hodně času tráví na cestách. Bohužel babička na jaře vážně onemocněla a před pár dny zemřela. Kdo se teď o Jirku bude starat? Otec zvažuje a hledá možnosti, jak zvládat práci i péči o Jirku. Tyto a další otázky řeší rodina společně s pracovnicí sociálně právní ochrany. 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023