Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče

Hlavní stránka Rodiče a široká veřejnost Vaše situace Uvažujete o náhradní rodinné péči? Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče

V tomto případě musí být splněna podmínka zájmu dítěte, fyzická osoba musí poskytovat záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasit. Soud má možnost stanovit rodičům vyživovací povinnost.

Dítě je možno svěřit i do společné výchovy manželů, pokud se stane, že jeden z nich zemře, zůstává dítě ve výchově manžela druhého.

Rozvodem manželství společná výchova manželů zaniká. Rozvodu manželství musí předcházet úprava práv a povinností manželů k dítěti. Pokud soud hodlá dítě svěřit do výchovy jednomu z manželů, může tak učinit pouze se souhlasem druhého manžela. Tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý z manželů není plně způsobilý k právním úkonům nebo je-li opatření souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Příběh

Honza se s Martinou potkali na prázdninové brigádě. Oba byli plnoletí a rychle zamilovaní. Studovali střední školu a chystali se k maturitě. Chtěli profesně růst. Stalo se, že Martina otěhotněla a o svém novém stavu začala mluvit až v pátém měsíci těhotenství. Bála se, co řeknou ambiciózní rodiče. Ani Honza nevěděl o své nové roli otce. Složitou situaci nezvládli a rozešli se. Martina se potýkala s problémy. Potkala drogově závislého Jirku, ke kterému se utíkala za svými starostmi. Před porodem se s rodiči dohodla, že není schopna se postarat o své budoucí dítě a souhlasila, aby bylo dítě svěřeno do jejich péče. Narodila se Eliška.  Krátkou dobu po porodu Martina zajištovala péči o dítě společně se svými rodiči. Po půl roce dostala nabídku práce v Rakousku jako recepční hotelu. Souhlasila s tím, že soud svěří Elišku do péče její matky.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024