Svěření dítěte do pěstounské péče

Jinou formou náhradní rodinné péče je svěření dítěte do pěstounské péče, do které se svěřují děti, jejichž výchova není u rodičů zajištěna a zájem dítěte takové svěření vyžaduje. Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče manželů.

Soud může také na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu, a to na:

  • dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,
  • dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo
  • dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení .

Příběh

Dvanáctiletý Honza vyrůstá odmalička pouze se svou matkou. Máma je na výchovu Honzy sama, s příbuznými se dle sociální pracovnice úřadu nestýká. Honza je hyperaktivní dítě. Aby dobře zvládal školní výuku, pomáhá mu při vyučování asistent. Jednu dobu Honzova máma onemocněla a musela být delší dobu v nemocnici. O Honzu se nemohl postarat nikdo z příbuzných, proto o něj pečují pěstouni po dobu, než se Honzova máma uzdraví a bude se o něj moci zase starat.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024