Poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje

Tento případ je možný v situaci, kdy oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Soud v tomto případě ustanoví nezletilému dítěti poručníka, který jej vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek. Pokud soudem ustanovený poručník o dítě osobně pečuje a naplňuje všechny složky rodičovské zodpovědnosti, nastupuje namísto rodičů téměř v celém rozsahu. Pak je možné řadit poručenství do forem náhradní výchovy, a to do forem náhradní rodinné péče.

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024