Práva a povinnosti osvojitelů

Osvojitelé mají stejná práva a povinnosti vůči dítěti jako rodiče, stávají se tak zákonnými zástupci a mají rodičovskou zodpovědnost k osvojenci. Stejně tak vzniká právní vztah mezi osvojencem a příbuznými osvojitelů se všemi vzájemnými právy a povinnostmi příbuzných osob. Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou. Osvojené dítě získává příjmení osvojitelů. O osvojení rozhoduje soud na návrh osob, které si chtějí dítě osvojit.

Osvojitelé musí mít s osvojencem přiměřený věkový rozdíl a musí splňovat kritéria jako například řádný život, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, finanční zajištění apod.

K osvojení může dojít, jen když to bude ku prospěchu dítěte. Osvojení je buď nezrušitelné, nebo zrušitelné (prosté), které může soud zrušit na žádost osvojence nebo osvojitele. Před rozhodnutím soudu o osvojení dítěte musí budoucí osvojitelé vychovávat dítě nejméně 3 měsíce (tzv. předadopční péče) bez nároku na finanční podporu ze strany státu.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024