Evropské setkání k dětské participaci

Hlavní stránka Aktuality Evropské setkání k dětské participaci

Evropské setkání k dětské participaci

23.1.2024, Sekce: Aktuality

Alcalá de Henares, Španělsko, 29. a 30. září a 1. října. Španělské předsednictví EU se ve svém závazku podporovat participaci dětí a dospívajících na různých úrovních zavázalo k většímu důrazu na participační právo dětí v rozhodovacích procesech EU. Proto španělská vláda během svého předsednictví učinila z participace dětí a mladých dospělých prioritu v naději, že inspiruje další evropské vlády k následování. Za tímto účelem bylo zorganizováno setkání ve spolupráci s UNICEF Španělsko a Platformou dětských organizací dětí z celé Evropy. Českou republiku na akci reprezentovala odvážná dvojice Magdalena Knopová (16) a Anna Koubová (14). Podmínkou osobní účasti na setkání nazvaném „Face to face“ v Alcalá de Henares byla pravidelná účast na on-line metodických setkáních, tzv. dětské poradní skupině, která probíhala v průběhu měsíců červenec-září 2023. V poradní skupině děti spolupracovaly na identifikaci hlavních témat a tvorbě průzkumu. Všechny jednání probíhaly v anglickém jazyce.


Hlavními tématy v rámci poradního sboru dětí byly: vzdělávání, bezpečnost, duševní zdraví a participace. Poradní sbor dětí vypracoval průzkum se 14 otázkami, aby stanovil priority dětí v každé z těchto oblastí. Setkání se účastnily děti z několika členských zemí: (Rakousko, Česko, Chorvatsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Španělsko, Švédsko, Malta, Lucembursko, Portugalsko a Polsko).

Po tříměsíční intenzivní práci následovalo osobní setkání ve Španělském Alcalá de Henares, kde děti ze zmíněných zemí Evropy tvořily a následně prezentovaly vytvořená doporučení před zástupci belgické vlády, která bude přebírat předsednictví EU. Děti apelovaly na zástupce evropských politiků zejména v těchto klíčových tématech: 

BEZPEČNOST

Větší investice do bezpečí dětí doma, ve školách i na veřejnosti. „Většina dětí se cítí doma bezpečně, je však znepokojivé, že poměrně velká část dětí doma pocit bezpečí necítí. Zároveň se i značná část dětí v Evropě necítí bezpečně ve škole a v dalších institucích“, uvedly děti ve svém vyjádření. Děti také vybízely k zavedení preventivních opatření, programů proti šikaně a větší podpoře wellbeingu a emocionální výchovy ve školách a také po lepším přístupu k podpoře, když ji potřebují. Děti v oblasti bezpečí definovaly několik bodů:

PODPŮRNÉ PROSTŘEDÍ: Každý potřebuje někoho, komu se může svěřit a může s ním otevřeně mluvit, aby se mohl cítit bezpečně. Rodina, škola nebo přátelé jsou velmi důležitou součástí této skutečnosti. 

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ: Musíme si být vědomi nebezpečí a následků zveřejnění příspěvků na sociálních sítích. Musíme chránit naše soukromí.

VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENCE: Vzdělávejte děti od začátku a dejte každému dítěti rovné příležitosti tak, abyste předešli diskriminaci na základě pohlaví, či sociokulturnímu původu.

OCHRANA A TREST: Zvýšit ochranu dětí. Násilí na dětech je nutné vždy potrestat. 

ZAPOJENÍ SE: Být součástí řešení a účastnit se komunity.

VZDĚLÁVÁNÍ

Pro účastníky setkání je prioritou větší zapojení dětí do rozhodování ve školách. Děti se dále shodly, že by rády více zahrnuly do školních osnov oblast životních dovedností a praktické výuky, uvítaly by větší flexibilitu při výběru předmětů a také více příležitostí vyjádřit se k utváření jejich znalostí v procesu vzdělávání. Dalším tématem byl větší důraz na duševní zdraví, vztahy a politické rozhodování. Mezi další body, které si děti připravily, patřily: 

Vzdělávání založené na projektech: Neučíme se tak, jak bychom si představovaly. Nevyhovuje nám forma, kterou nás učí. Učíme se spoustu věcí nazpaměť, ale ve skutečnosti se je pořádně nenaučíme nikdy. Chtěly bychom se učit více zkušenostmi než teorií.

Rovné vzdělání pro všechny: Myslíme si, že všichni si zasloužíme stejně kvalitní vzdělání. Pro některé rodiny/děti je kvalitní vzdělávání nedostupné a je potřeba to změnit. Jedním z našich řešení je používání knih z druhé ruky, či větší využití výuky za pomoci moderních technologií. 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

„Investujte více do duševního zdraví, zejména do boje proti stigmatizaci a zlepšení přístupu ke službám“, uvedly děti. Děti vyjádřily obavy z nízké podpory duševního zdraví a nedostatečného používání vhodných metod k řešení problémů souvisejících s duševním zdravím. Mezi další apely, které si děti připravily, patřily:

·      Zvýšení povědomí o kyberšikaně a násilí na webu.

·   Povinné psychologické kurzy pro učitele. Učitelé by měli být vyškoleni, protože jsou studentům blíž než školní psychologové.

·      Větší kontrola nad tím, jak se prodávají a předepisují léky. Omezení přístupu mládeže k některým lékům.

·      Normalizace využívání terapeutické podpory a destigmatizace mladých lidí a dětí, kteří na terapii chodí.

·      Výuka měkkých dovedností na školách.

·      Omezení přílišné zátěže na studenty; např. aby studenti nemuseli mít více než jedny zkoušky denně.

Více informací z konané akce naleznete v závěrečné zprávě ZDE.

Pokud máte k tomuto tématu otázky, napište nám:

Matouš Korbel, matous.korbel@mpsv.cz

Odborný garant aktivity „Implementace metod pro zajištění participace dětí v klíčových oblastech jejich života"

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024