Pardubický kraj je v péči o ohrožené děti a rodiny napřed

Hlavní stránka Aktuality Pardubický kraj je v péči o ohrožené děti a rodiny napřed

Pardubický kraj je v péči o ohrožené děti a rodiny napřed

26.1.2024, Sekce: Aktuality

V úterý 23. ledna 2024 se uskutečnil na zámku v Pardubicích seminář "Výzvy a příležitosti systému ochrany dětí a podpory rodin", který uspořádal Pardubický kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí za podpory Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.


Vystupující představili inspirativní příklady dobré praxe, které jsou v Pardubickém kraji realizovány delší dobu a přispívají k zabezpečení ochrany dětí a podpoře rodin v obtížných životních situacích. Klíčový princip mezioborové spolupráce a koordinovaného přístupu představila koordinátorka Místní akční skupiny Holicko Anežka Pavlišová a starosta města Holice Ondřej Výborný. Propojený systém služeb a aktivit na komunitní bázi je tím pravým přístupem, jak pomáhat rodinám a dětem účinně a včas v jejich přirozeném prostředí.

Další příspěvek prezentoval zjištění projektu "Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji" realizovaného ve spolupráci Krajského úřadu Pardubického kraje a Univerzity Pardubice. Jak uvedla ve svém příspěvku Kateřina Netolická z Krajského úřadu Pardubického kraje, v rámci projektu Změna OSPODu odspodu bylo cílem dosáhnout vhodné, účelné a koordinované práce na zajištění bezpečí dítěte, kdy je rodina plnohodnotným členem týmu. A povedlo se! Díky získanému know-how může metodicky posílené krajské pracoviště provázet změnou i další orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Jak se daří pečovat o děti, které musejí z různých důvodů vyrůstat mimo vlastní rodinu v ústavní péči, přiblížila ředitelka Dětského domova v Dolní Čermné, Stanislava Švarcová. Tento domov se za podpory svého zřizovatele vydal na cestu transformace a snaží se o moderní přístup, který dbá při péči o děti na klíčové momenty, jež jsou zásadní pro jejich zdravý vývoj  

Účastníci semináře měli možnost dozvědět se zajímavé informace z reformního procesu v Rumunsku a Bulharsku. Jasný apel na intenzivní deinstitucionalizaci a preferenci rodinné péče a její včasnou podporu se odrážel v obou příspěvcích a úsilí vládních agend prezentovaných zemí.

V odpolední části byly představeny chystané změny právní úpravy v oblasti ochrany dětí a podpory rodin. Tezemi chystaného zákona na ochranu dětí a podporu rodin provedl publikum Miloslav Macela z Ministerstva práce a sociálních věcí. Konstatoval, že principy zákona a plánovaná opatření jsou v souladu s představenou praxí. Pokud bude zákon přijat, budou moci poskytovatelé širokého spektra služeb realizovat své inovativní přístupy v novém legislativním rámci, který by měl být vstřícný a dobře financovaný. Funkční prostředí pro všechny aktéry v systému péče o ohrožené děti a rodiny by uvítal i člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči, Pavel Šotola, který uvedl, že Pardubický kraj vnímá téma dětí a rodin jako prioritu. 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024