Vzdělávací programy jsou v plném proudu

Hlavní stránka Aktuality Vzdělávací programy jsou v plném proudu

Vzdělávací programy jsou v plném proudu

3.4.2024, Sekce: Aktuality

Jedním z dílčích cílů projektu MPSV "Sjednocení přístupu k ohroženým dětem" je podpořit kompetence zaměstnankyň a zaměstnanců OSPOD. Pracovníci projektu ho realizují prostřednictvím dvou speciálně vytvořených tematických vzdělávacích programů (výcvikový a rozvojový). Výcvikový program se zaměřuje na rodičovské kompetence, rozvojový program na kompetence manažerské a je určen pro vedoucí pracovníky. Podpora je směřována nejen na sociální pracovnice a pracovníky OSPOD, ale i na jejich vedoucí.


„Abychom dokázali programy zacílit na konkrétní témata a efektivně využili čas kolegů smysluplným a praktickým vzděláváním, skrze dotazníkové šetření a fokusní skupiny jsme si jejich potřeby nejdříve zmapovali,“ říká odborný garant aktivity Mgr. Michal Šíp. V oblasti rodičovských kompetencí (výcvikový program) byl zájem o dvoudenní výcvik s dominancí témat jako např. práce se změnou a motivací rodičů, potřeby dětí, práce se specifickými skupinami rodičů či popis rodičovských kompetencí jako takových. V případě manažerských dovedností (rozvojový program) by vedoucí pracovnice a pracovníci dle jejich slov ocenili jakékoliv vzdělávání tohoto typu. „Jak bylo často zmiňováno, do vedoucí pozice se často dostávají bez odpovídající podpory ze strany vyššího managementu, přičemž zvládání náročné agendy SPOD závisí zejména na nich,“ dodává garant aktivity.

Workshopy k budoucímu výcviku rodičovských kompetencí, které předcházejí výcvikovému programu se ve spolupráci s krajskými úřady a magistráty podařilo uskutečnit v průběhu února 2024 postupně v Olomouci, Brně, Karlových Varech, Praze a Liberci. Hlavním tématem byly rodičovské kompetence a celkem se jich zúčastnilo 102 sociálních pracovnic a pracovníků. Z workshopů se následně rychle naplnila kapacita výcvikového programu. Při úvahách nad jeho délkou se pouze dvoudenní výcvik ukázal vzhledem k rozsahu tématu jako nedostatečný, proto byl v rámci projektu navržen 8denní formát. Ten bude realizován ve 4 dvoudenních setkáních realizovaných od 11. 4. do 21. 6. 2024 v Praze.

Rozvojový program pro vedoucí pracovníky zaměřený na manažerské dovednosti má pak spíše růstový charakter. Probíhá ve dvou vzdělávacích dnech a jeho obsahem jsou praktické příklady
a možné způsoby řešení, přičemž tematicky osciluje kolem leadershipu; práce s kompetenčním modelem; hodnocením zaměstnanců a motivace. Ve druhé polovině února se program uskutečnil postupně v Praze, Brně a Ostravě a účastnilo se ho 35 vedoucích pracovnic a pracovníků. Právě praktické zaměření pravděpodobně přispívá ke kladnému přijetí celého programu.

„Doufáme, že oba vzdělávací programy zaměřené jak na rodičovské kompetence, tak na kompetence manažerské, budou přínosem pro účastnice a účastníky do té míry, že se podaří vytvořit dva vzdělávací moduly, které budou k dispozici jako standardní vstupní (i průběžné) vzdělávání pracovníků OSPOD. Svým zaměřením se totiž orientují na klíčové složky kompetencí, které mohou pomoci standardizovat a zkvalitňovat práci sociálních pracovnic a pracovníků OSPOD,“ shrnuje garant aktivity Michal Šíp.

Projekt „Sjednocení přístupu k ohroženým dětem“ je financovaný z Evropského sociálního fondu plus a státního rozpočtu.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024