Individuální nábory jako šance pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří najít náhradní rodina!

Hlavní stránka Aktuality Individuální nábory jako šance pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří najít náhradní rodina!

Individuální nábory jako šance pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří najít náhradní rodina!

4.12.2023, Sekce: Aktuality

Bylo by chybou, kdyby mezi mnohými podzimními semináři a setkáními zapadlo právě to k individuálním náborům, protože představilo jeden z velmi dynamicky se rozvíjejících nástrojů zprostředkování náhradní rodinné péče.


Johana Mertová, gestorka projektu, která setkáním zúčastněné provázela k tomu říká: „Individuální nábory přicházejí v úvahu tam, kde se klasické vyhledávání rodičů ocitá ve slepé uličce. Bohužel nemohou být řešením pro všechny děti, kde se ani po mezikrajové spolupráci nedaří nalézt náhradní rodina. Je třeba brát v potaz, že i individuální nábor má své limity, které jsou dané jednak časovou kapacitou aktérů, ale zejména i zájmem sledujících na sociálních sítích. V tuto chvíli si myslíme, že je možné realizovat kolem 25-30 individuálních náborů za rok. Vše se odvíjí od spolupráce s PR odborníky, které vnímáme jako stěžejní a kteří nám pomáhají tuto hranici „naplněnosti“ zájmů veřejnosti nalézt.“

Dokladem úspěšnosti a prospěšnosti individuálních náborů je jednak umístění zhruba poloviny dětí do náhradních rodin a zároveň zvýšený zájem veřejnosti o tuto problematiku zájemců o NRP. Aktuálně je do individuálních náborů (dále jen „IN“) zapojeno 9 krajů. V letošním roce se zatím podařilo realizovat 20 IN.

Setkání pracovníků a pracovnic krajských úřadů k tématu individuálních náborů se uskutečnilo 21. 11. 2023 v Praze na Karlově náměstí v rámci projektu MPSV „Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“ a potkali se při něm zástupci 10 krajů, Ministerstvo práce a sociálních věcí , Dobrá rodina o.p.s. a Hledáme rodiče: Pěstouny. Právě zmíněné organizace úzce spolupracují s MPSV při hledání vhodných náhradních rodičů v rámci individuálních náborů a pomáhají zapojeným krajům především s PR a s komunikací s potenciálními náhradními rodiči.

Individuální nábory mají svůj daný průběh, o všech krocích je možné se dočíst zde. Do procesu je zapojeno i dítě samotné formou dopisu, který mu píšeme a pokud pracovní skupina, která se s konkrétním náborem pojí, vyhodnotí tento krok, jako vhodný. Andrea Šafařík z MPSV k tomu sděluje: „Děti se snažíme do procesu, tam kde je to možné, zapojit. Dopis pro dítě, který je napsán srozumitelnou a hravou formou a seznámí ho s ním člověk dítěti blízký, se nám velmi osvědčil. Nakonec se ukázalo, že je to nástroj vhodný i pro práci s biologickou rodinou“.

Na závěr setkání bylo vzneseno několik bodů k zamyšlení: „Individuální nábory jistě nejsou pro každého, jsou časově náročné, napsat dobrý medailonek je dovednost a jejich počet je omezený. Praxe ukazuje, že není vhodné vynechávat žádné fáze IN, jako obzvláště přínosné se jeví svolat pracovní skupinu. Co nám přijde obzvlášť podstatné je, že dětem běží čas jinak, rychleji a je tedy důležité jednotlivé kroky a fáze procesu neprotahovat.“

Na další potkávání a spolupráci (nejen při IN) se budeme těšit!

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu plus a státního rozpočtu. 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024