Program

Program konference Inovace Praha

Program Mezinárodní konference

„Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami“

Praha 13.–14. prosince 2018

Místo: bude upřesněno.

13. prosince 2018

8:30–9:00

Registrace účastníků/účastnic (ranní káva)

9:00–9:15

Zahájení konference a úvodní slovo

Bohumil Kartous – moderátor, Martina Kubátová – moderátorka

Rámec inovací: základní východiska

9:15–9:45

Inovace v sociálních službách

David Pospíšil – ředitel odboru sociálních služeb a zastupující ředitel odboru ochrany práv dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“ a projekt MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

Inovativní přístupy posilující rozvoj preventivních služeb v současném systému sociálně-právní ochrany dětí

9:45–10:15

Jak na inovace v ochraně ohrožených dětí, aneb co se doposud podařilo

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

Pavel Houška – metodik oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

10:15–10:30

Čas na diskusi

10:30–11:00

Přestávka na kávu

Jak se jim to povedlo? Zahraniční zkušenosti, část I.

11:00–12:00

TNO (Holandsko)

Mariska Klein Velderman – Senior researcher at TNO Child Health; train-the-trainer CODIP-NL

Wendy VanVliet – Project leader of the knowledge center child and divorce in the The Hague region; account manager primary education at Schoolformaat; train-the-trainer CODIP-NL.

Pause, Creating Space for Change (Velká Británie)

Ellen Marks – Director of Practice and Learning

Rosanna Thomasoo – Evaluation and Knowledge Lead

Kelly Wilkes, Practice Lead

12:00–12:30

Čas na diskusi

12:30–13:30

OBĚD

Participace aneb „Co si myslí mladí lidé“

(průřezové principy inovativních služeb, část I.)

13:30–14:30

Participace dle Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

Participace v praxi

Ingrid Hanzlíková – koordinátorka fokusní skupiny mladých dospělých, LUMOS

Pavel Hájek, Kateřina Drapelová, Martina Kubátová, Jan Hýsek, Magdaléna Tichavská, Eliška Petrusová, Blanka Gaborová, Nathalia Hubková – členky a členové fokusní skupiny mladých dospělých

14:30–14:45

Čas na diskusi

14:45–15:15

Přestávka na kávu

Jak se jim to povedlo? Zahraniční zkušenosti, část II.

15:15–16:45

Fryshuset (Švédsko)

Lena Lago – Head of the Institute for Social Effects

Navid Yousefi – Head of the Calm Street, Lugna Gatan program

Monique Dankelaar – International project coordinator/manager

Monar (Polsko)

Maria Banaszak – terapeutka a výzkumnice v oblasti závislostí

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Slovensko)

Danka Pukancová – sociálna pracovníčka na prípravu, sprevádzanie, pomoc a podporu náhradných rodín

Nastavování pravidel a evaluace služeb pro děti a rodiny

(průřezové principy inovativních služeb, část II.)

16:45–17:15

Koordinovaná podpora dítěte a rodiny

Evaluace služeb

Pavel Houška – metodik oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

17:15–17:30

Diskuse a ukončení prvního dne konference

14. prosince 2018

9:00–9:30

Registrace účastníků/účastnic (ranní káva)

9:30–9:45

Zahájení konference

Bohumil Kartous – moderátor

Martina Kubátová – moderátorka

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

Odborné týmy a témata aneb „Kdo za tím vším stojí“

9:45–10:30

Věra Bechyňová – odborná garantka tématu „Posilování rodičovských kompetencí“

Šárka Dršková – externí metodička tématu „Rodiče se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče“

Jana Hrazdilová – externí metodička tématu „Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči“

Lenka Felcmanová – externí metodička tématu „Děti v problémové situaci projevující se záškoláctvím“

Alexandra Petrů – externí metodička tématu „Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole“

Cyril Zákora – externí metodik tématu „Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově“

Jiří Horák – externí metodik tématu „Děti a mládež s rizikovými projevy chování

Zuzana Hrivíková – externí metodička tématu „Děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví“

Lenka Richterová – externí metodička tématu „Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek“

10:30–11:00

Přestávka na kávu

PREZENTACE A PANELOVÉ DISKUSE

 

Dítě jako jedinec a v partě (vrstevnické skupině)

Moderátor:

Bohumil Kartous

Dítě v rodině, ve škole a za školou

Moderátorka:

Petra Štětková

Dítě mimo rodinu

Moderátorka:

Radka Michelová

11:00–12:30

Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek

Posilování rodičovských kompetencí

Rodiče se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče

12:30–13:30

OBĚD

13:30–15:00

Děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví

Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti

Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči

15:00–15:30

Přestávka na kávu

15:30–17:00

Děti a mládež s rizikovými projevy chování

Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole

Děti v problémové situaci projevující se záškoláctvím

Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově

 

17:00–17:15

Závěrečné slovo, ukončení konference

 

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

Bohumil Kartous – moderátor

Martina Kubátová – moderátorka

 

Změna programu vyhrazena.

Seminář se koná v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ – aktivita „Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“.

Těšíme se na vaši účast!

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024