Program

Program semináře Inovace Ostrava

Program semináře

„Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami“

Ostrava 29. listopadu 2018

Místo: bude upřesněno.

8:30–9:00

Registrace účastníků/účastnic (ranní káva)

9:00–9:15

Zahájení semináře

Hana Žurovcová – moderátorka

Magdaléna Tichavská, Ingrid Hanzlíková – moderátorky

Národní dokument a projekt

9:15–9:25

Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“ a Projekt MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Inovativní přístupy posilující rozvoj preventivních služeb v současném systému sociálně-právní ochrany dětí

9:25–9:45

Jak na inovace v ochraně ohrožených dětí, aneb co se doposud podařilo v rámci odborných týmů a témat

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

Pavel Houška – metodik oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

Odborné týmy a témata aneb „Kdo za tím vším stojí“

9:45–10:30

Lucie Smutková – krajská síťařka, téma „Posilování rodičovských kompetencí“

Gabriela Štastová – krajská síťařka, téma „Rodiče se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče“

Jana Hrazdilová – externí metodička tématu „Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči“

Oldřich Matoušek – odborný garant tématu „Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti“

Zdeňka Mannová – krajská síťařka, téma „Děti v problémové situaci projevující se záškoláctvím“

Tatiana Matulayová – odborná garantka tématu „Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole“

Cyril Zákora – externí metodik tématu „Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově“

Tomáš Klumpar – externí metodik tématu „Děti a mládež s rizikovými projevy chování“

Radka Michelová – krajská síťařka, téma „Děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví“

Lenka Richterová – externí metodička tématu „Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek“

a Eliška Petrusová – členka fokusní skupiny mladých dospělých

10:30–10:45

Čas na diskusi

10:45–11:15

Přestávka na kávu

PREZENTACE A PANELOVÉ DISKUSE

 

Dítě jako jedinec a v partě (vrstevnické skupině)

Dítě v rodině, ve škole a za školou

Dítě mimo rodinu

11:15–12:15

Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek

 

Posilování rodičovských kompetencí

Rodiče se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče

12:15–13:15

OBĚD

13:15–14:15

Děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví

Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti

Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči

14:15–14:45

Přestávka na kávu

14:45–15:45

Děti a mládež s rizikovými projevy chování

Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole

Děti v problémové situaci projevující se záškoláctvím

Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově

 

15:45–16:00

Závěrečné slovo, ukončení semináře

 

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV

Hana Žurovcová – moderátorka

Magdaléna Tichavská, Ingrid Hanzlíková – moderátorky

Změna programu vyhrazena.

Seminář se koná v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ – aktivita „Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“.

Těšíme se na vaši účast!


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024