Konference v obrazech: „Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami“

Dva dny byly nabyté mnoha příspěvky. Přiblížíme vám některé z nich – více informací najdete též ve zprávě z konference.

 

Na registraci bylo rušno. Dorazilo přibližně 250 zástupců sítě služeb pro ohrožené děti.

 

Měli jsme radost, že se do aktivity inovací zapojili i mladí dospělí z LUMOS, z nichž někteří vyrůstali mimo vlastní rodinu, a přispěli tak svým pohledem na systém služeb pro rodiny s dětmi.

 

Účastníci akce se mohli seznámit s jejich zkušenostmi s tématy jako jsou např. záškoláctví, užívání návykových látek, rozvod rodičů, odloučení od rodičů a vyrůstání v ústavní péči…

 

…v prostorách Hotelu Olšanka…

 

….či živě během příspěvků či devíti praktických panelů.

 

Když participace dětí a mladých dospělých, tak i na moderaci – vpravo Martina Kubátová (LUMOS) a Bob Kartous (EDUin).

 

V úvodu bylo potřeba představit aktivity MPSV v oblasti inovací služeb pro ohrožené děti. Kde jsou mezery v síti pomoci pro děti a jejich rodiny, přiblížil Pavel Houška (MPSV).

 

Kde vzít na nové služby peníze? Například prostřednictvím žádosti o dotaci v inovační výzvě OPZ č. 76 nebo 95 pro Prahu – žádosti se přijímají od ledna 2019. 

 

Zkušenosti s tím, jak fungují služby pro ohrožené děti a rodiny v zahraničí, sdílely kolegyně z Nizozemí, Švédska, Velké Británie, Polska a Slovenska.

 

Wendy Van Vliet a Mariska Klein Velderman nám ukázaly, jaké programy mají pro děti a rodiče, kteří se rozvádějí či rozcházejí. V Holandsku existují Centra znalostí dítěte a rozvodu, ale třeba také rozvodové kavárny, které fungují na principu sdílení zkušeností a sebepodpory.

 

Nizozemská organizace TNO převzala ověřený podpůrný program pro děti rozvádějících se rodičů z USA. Upravila ho na své podmínky. Děti se zde učí vyrovnat s rozvodem rodičů. A to třeba i s pomocí plyšového Rexe.

 

Kolegyně z Velké Británie nás seznámily s organizací PAUSE – Creating Space for Change. Ta se zaměřuje na pomoc ženám, kterým byly opakovaně odebrány děti. 18ti měsíční program je nákladný, ale společnosti se mnohonásobně vyplatí. U řečnického pultu je Kelly Wilkes.

 

Na ženu se často zapomíná – na její smutek a pocit selhání z odebrání dítěte. Proto se pracovníci PAUSE intenzivně ženám věnují. „Našim cílem je přerušit tento koloběh odebírání dětí a dát ženám možnost převzít kontrolu nad svým životem a zamezit tomu, aby se taková situace do budoucna opakovala,“ uvedla Thomasoo ke službě, která v ČR zatím nemá obdoby.

 

To se můžete dozvědět i v krátkém videu – poslechněte si příběh Lízy - https://www.youtube.com/watch?v=e68cY3_41d0

 

Po obědě bylo potřeba lidi trochu rozhýbat.

 

Udělali to zástupci skupiny mladých dospělých z LUMOS spolu s Ingrid Hanzlíkovou. Sdíleli s námi zkušenosti s tím, proč je třeba zapojovat děti do věcí, které se jich týkají. „Děti a mladí lidé nepotřebují supermany a supermanky, chtějí slyšet, jak to máme my dospělí, jestli i my jsme někdy udělali chybu. Buďme autentičtí a naslouchejme dětem,“ Ingrid Hanzlíková.

 

Publikum mělo možnost ptát se prostřednictvím aplikace Sli.do. V tuto chvíli oceňovalo odvahu mladých lidí vystoupit na konferenci.

 

Následovala další porce zahraničních zkušeností. Monique Denkelaar představila největší organizaci pro mládež na světě – FRYSHUSET. Jejím cílem je dát možnost všem dětem rozvíjet svůj potenciál. Naplňuje to prostřednictvím mnoha programů a služeb. 

 

„Odpověď na problém leží v přirozenosti problému, musíme zapojit rodiče a děti do řešení. Např. pokud chceme snižovat záškoláctví, musíme zkoumat skutečné příčiny…“ Monique Denkelaar se soustředila i na oblast měření dopadů služeb na klienty.

 

Maria Banazsak z polské organizace MONAR nám představila široké spektrum služeb pro lidi, které užívají návykové látky, ale i oblast preventivních aktivit pro děti a mládež.

 

Aby každé dítě mělo rodinu… Změny v oblasti institucionální péče, včetně novinek od ledna 2019, nám představila Dana Pukancová ze slovenské organizace Úsmev ako dar.

 

Druhý den konference byl zaměřený na představení 10 témat, kde je prostor pro inovace služeb pro děti a jejich rodiny. Témata představili zástupci z praxe, akademické sféry, projektu MPSV či přímo děti a mladí lidé, kteří sdíleli svůj pohled na věc.

 

Téma Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek představil mimo jiné Tomáš Jandáč (Sananim).

 

Jak posilovat rodičovské kompetence sdíleli Věra Bechyňová (STŘEP-Centrum pro sanaci rodiny), Kristýna Jůzová Kotalová (MPSV) a Pavel Hájek (LUMOS).

 

Tématu rodiče se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče se kromě zástupců MPSV účasnily i kolegyně z Velké Británie Rosanna Thomasoo a Kelly Wilkes (PAUSE-Creating Space for Change; vpravo). Své zkušenosti sdílel i Pavel Polák (LUMOS).

 

Téma Děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví představily mimo jiné Zuzana Hrivíková (Národní ústav pro duševní zdraví) a Radka Michelová (MPSV).

 

Jak minimalizovat dopady rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti sdíleli mimo jiné Dagmar Kubičíková z ÚMČ Praha 8, OSPOD (vlevo) a zástupce skupiny mladých dospělých Jan Hýsek.

 

V Nizozemí se tématu podpory dětem a rodinám po rozvodu hodně věnují. V kampaních používají např. dopisy dětí, kteří píší svým rozvádějícím se rodičům. Wendy Van Vliet (TNO) jeden z nich přečetla. Na snímku vpravo Matěj Karas (MPSV).

 

Jana Hrazdilová (Letní dům) a Gabriela Lockerová (Triáda-Poradenské centrum) představily své zkušenosti s tématem Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči. Na snímku vpravo: Darina Nudni (MPSV).

 

Téma Děti a mládež s rizikovými projevy v chování sdíleli mimo jiné Jiří Horák, Tomáš Klumpar (Beztíže). Blok obohatily též Kateřina Drapelová, Martina Kubátová (LUMOS) a Monique Denkelaar (Fryshuset).

 

Školská témata 2v1 – téma Prevence a včasné identifikace ohrožení dítěte ve škole představily Tatiana Matulayová (Univerzita Palackého v Olomouci), Alexandra Petrů (MPSV) a Magdaléna Tichavská (LUMOS). Téma Děti v problémové situaci projevující se záškoláctvím sdílely mimo jiné Lenka Felcmanová (ČOSIV), Zdeňka Mannová (MPSV) a Anna Murková (LUMOS).

 

Co je pro děti důležité ve škole a na co se zaměřit v oblasti prevence představila zástupkyně mladých dospělých Magdaléna Tichavská (LUMOS).

 

Také téma Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově bylo zastoupené profesionály v oboru i mladými dospělými se zkušeností. Na snímku Cyril Zákora (terapeut),  Jitka Navrátilová (Masarykova univerzita v Brně), Tereza Jandová (Dětský domov Korkyně), Terezie Hradilková (konzultantka v oblasti deinstitucionalizace) a Dana Pukancová (Úsmev ako dar).

 

Závěrečná slova a hodně poděkování všem zapojeným do příprav akce. Těšíme se na viděnou na některé z dalších konferencí projektu MPSV. Moderátor Bob Kartous, Kristýna Jůzová Kotalová (MPSV) a Pavel Houška (MPSV).


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024