Prezentace

Rámec inovací, východiska a o projektu

Kristýna Jůzová Kotalová - Národní strategie ochrany práv dětí, o projektu MPSV

Pavel Houška - Jak na inovace, aneb co se doposud podařilo

Kristýna Jůzová Kotalová, Pavel Houška - Koordinovaná podpora dítěte a rodiny, evaluace služeb

 

Participace aneb co si myslí mladí lidé

Kristýna Jůzová Kotalová - Participace dle Národní strategie ochrany práv dětí

Ingrid Hanzlíková (LUMOS) - Participace v praxi - O nás ale s námi

 

Zahraniční příspěvky

Mariska Klein Velderman, Wendy Van Vliet - Preventivní podpora dětí a rodičů po rozvodu nebo odloučení

Infomateriál o preventivních programech pro děti a rodiče po rozvodu -  CODIP NL a ATLAS 

Infomateriál o organizaci TNO - zdraví dětí 

Rosanna Thomasoo, Kelly Jane Wilkes - Představení programu PAUSE - Creating Space for Change; služby pro ženy, kterým byly opakovaně odebrány děti

Monique Denkelaar - Představení organizace FRYSHUSET; služby pro mládež

Infomateriál - služby FRYSHUSET, program Lugna gatan

Maria Banaszak - Představení organizace MONAR; služby pro lidi užívající návykové látky

Infomateriál -  organizace MONAR

Dana Pukancová - Aby každé dítě mělo rodinu; téma transformace ústavní péče

Infomateriál - Úsměv ako dar

 

Dítě jako jedinec a v partě (vrstevnické skupině) - blok panelových diskusí

Tomáš Jandáč, Zuzana Mačičková - Děti ohrožené užíváním návykových látek

Zuzana Hrivíková, Kristýna Jůzová Kotalová, Radka Michelová - Děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví

Tomáš Klumpar, Jiří Horák, Jiří Dvořák - Děti a mládež s rizikovými projevy v chování

 

Dítě v rodině, ve škole a za školou - blok panelových diskusí

Věra Bechyňová, Kristýna Jůzová Kotalová, Lucie Smutková - Posilování rodičovských kompetencí

Dagmar Kubičíková, Matěj Karas - Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti

Alexandra Petrů, Tatiana Matulayová - Prevence a včasné identifikace ohrožení dítěte ve škole

Lenka Felcmanová, Zdeňka Mannová, Matouš Korbel - Děti v problémové situaci projevující se záškoláctvím

 

Dítě mimo rodinu - blok panelových diskusí

Pavel Houška, Martina Cirbusová, Gabriela Šťastová - Rodiče se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče

Jana Hrazdilová, Gabriela Lockerová, Darina Nudni - Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči

Tereza Jandová, Terezie Hradilková, Cyril Zákora, Jitka Navrátilová, Martina Cirbusová - Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově

 

Příspěvky mladých dospělých (LUMOS) - příspěvky, které zazněly na seminářích v Brně, Ostravě či Praze – jedná se o osnovy k osobní prezentaci.

Pavel Hájek – téma Řešení dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově

Pavel Polák – téma Rodiče se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče

Lukáš Frydrych - téma Řešení dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově

Jan Hýsek – téma Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti

Nathalie Hubková – téma Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek

Kateřina Drapelová – téma Děti a mládež s rizikovými projevy v chování

Magdalena Tichavská – téma Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole

Anna Murková – téma Děti v problémové situaci projevující se záškoláctvím

 

 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2021