Workshopy pro OSPOD

Workshopy  Vyhodnocování a IPOD krok za krokem - jak vyhodnocovat a individuálně plánovat práci s dětmi v ústavní výchově" 

Workshopy jsou zaměřeny na posílení kompetencí pracovnic a pracovníků OSPOD při vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorbě IPOD. Součástí je shrnutí hlavních zásad a principů metody vyhodnocování a tvorby IPOD, praktické ukázky jednotlivých fází procesu – popis sledovaných oblastí, tvorba analýzy a tvorba IPOD. Účastnice a účastníci budou zapojeni do praktických cvičení.

Komu jsou určeny:

Vzdělávání je primárně určeno pro pracovnice a pracovníky OSPOD zapojené do aktivity Přehodnocení situace dětí v ústavní péči projektu MPSV, ale jsou vítáni i další zástupkyně a zástupci OSPOD. Pozvánky na konkrétní workshop jsou postupně zasílány vedoucím OSPOD a zároveň kontaktním osobám z pracovišť OSPOD zapojeným do projektu. Workshopy budou realizovány pravidelně, a to i v roce 2021.

Forma:

  • Workshopy jsou realizovány ONLINE, přes aplikaci ZOOM.
  • Nezbytnou podmínkou účasti odpovídající technické vybavení - PC/notebook s kamerou (bez kamery nelze workshop absolvovat), sluchátka či zajištěný zvuk a klidné podmínky v době konání workshopu. Podrobné informace a návod k využití aplikace obdrží přihlášení předem do e-mailu.

Vypsané termíny pro rok 2021:

O možnostech přihlašování na jednotlivé termíny zástupce krajů a vedoucí OSPOD informujeme konkrétní pozvánkou.

  • 12. 11. 2020
  • 19. 11. 2020
  • 3. 12. 2020
  • 10. 12. 2020
  • 15. 12. 2020

Materiály pro účastníky:

  • Účastnice a účastníci workshopu obdrží následně po jeho konání praktickou prezentaci a další výukové materiály k tématu vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD, včetně ukázky nástrojů pro efektivní práci s ohroženými dětmi a rodinami.

Kontaktní osoby:

  • Informace o zaměření workshopu – Mgr. et Mgr. Petra Mádlová, e-mail: petra.madlova@mpsv.cz, tel.: 776 295 278.
  • Správa přihlášek - Ing. Tereza Černá, e-mail: tereza.cerna@mpsv.cz, tel.: 221 922 405.

Workshopy se konají v rámci projektu Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR. Budou realizovány i v roce 2021.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023