Vzdělávací program „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“

Hlavní stránka Odborníci Attachment Vzdělávací program „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“

Díky novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, z ledna roku 2013, získaly pěstounské rodiny v České republice trvalou pomoc a podporu provázejících pracovníků. Provázející pracovníci, kteří do rodin docházejí, navazují postupně bližší vztahy k pěstounům i svěřeným dětem; rodiny se na ně obracejí se svými problémy a oni se snaží nabízet jim účinnou pomoc.

Narůstá tak poptávka po odborných znalostech z oblasti teorie attachmentu, diagnostiky poruch attachmentu a účinných terapeutických intervencích v oblasti terapie poruch attachmentu. Ukazuje se potřeba pracovat s životním příběhem dítěte a umožnit mu bezpečný kontakt s jeho biologickou rodinou.

MPSV od listopadu 2016 do června 2018 organizovalo dlouhodobý vzdělávací program „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“ určený sociálním pracovníkům (v poradenské úrovni vzdělávání) a psychologům/terapeutům (v terapeutické úrovni vzdělávání), kteří pracují s náhradními rodinami. V rámci programu byla věnována pozornost těmto tématům: teorie attachmentu, diagnostika poruch attachmentu, Dyadická vývojová psychoterapie, využití Terapie hrou, Filiální terapie, Theraplay, dotykové terapie a bazální stimulace při terapii poruch attachmentu, práce s životním příběhem dítěte, narativní terapie, kontakt dítěte s biologickou rodinou a asistovaný kontakt. 

Cílem programu bylo poskytnout pracovníkům v oblasti sociálně-právní ochrany a psychologům nebo terapeutům ucelený systém vzdělávání v této odbornosti a podpořit tím růst kvality práce při poskytování podpory a pomoci pěstounským rodinám v České republice.

 

Seznam absolventů vzdělávacího programu včetně kontaktů naleznete zde.

 

V souvislosti se vzdělávacím programem vznikly také informační letáky, jejichž účelem je přinést základní informace o problematice vztahové vazby u dětí.

 

ZDE LETÁK PRO ODBORNÍKY

Tento materiál je určen pro odborníky, tj. zejména pro sociální pracovníky pracující s ohroženými dětmi a rodinami, pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí a doprovázejících organizací a další.

 

ZDE LETÁK PRO VEŘEJNOST

Druhý materiál je určen všem pečujícím osobám, tj. biologickým rodičům, pěstounům, osvojitelům i těm, kteří se na vlastní rodičovství teprve připravují.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020