Vyhodnocování situace dítěte, rodiny a individuální plánování ochrany dítěte

Hlavní stránka Odborníci Metody a nástroje Vyhodnocování situace dítěte, rodiny a individuální plánování ochrany dítěte

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen podle § 10 odst. 3 písm. c) a d) zákona o SPOD pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a zpracovat na základě tohoto vyhodnocení situace dítěte a rodiny a individuální plán ochrany dítěte, zkráceně IPOD.  

 

Manuál k vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD

MPSV v rámci projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny zpracovalo Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte pro OSPOD (MPSV 2014). Manuál si klade za cíl popsat obsah vyhodnocování a IPOD tak, aby byl v souladu se základními principy transformace. Přestože stále zůstává a je žádoucí široký prostor pro vlastní pojetí jednotlivých OSPOD, je v zájmu objektivizace, standardizace a zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami žádoucí postupovat do jisté míry jednotně.

Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD je ke stažení ZDETento manuál je základním průvodcem MPSV v oblasti vyhodnocení a tvorby IPOD. Najdete zde i příklady dobré praxe v oblasti vyhodnocování a plánování, včetně příkladu, jak zaznamenat vyhodnocení a IPOD – viz vzorové vyhodnocení a vzorový IPOD. Tyto materiály jsou stále platné, s vývojem praxe se je snažíme aktualizovat. Nové formuláře pro záznam vyhodnocení/IPOD najdete níže.

Blíže k procesu vyhodnocení a tvorby IPOD viz obrázek.

Připravovaný Manuál zaměřený na situaci dítěte v pobytové péči

V rámci projektu MPSV Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR aktuálně probíhá zpracování metodického materiálu k vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD, se zaměřením na vyhodnocování situace dětí umístěných v pobytových zařízeních (v rezortu sociálních věcí, školství i zdravotnictví). Metodický materiál bude výstupem klíčové aktivity projektu zaměřené na přehodnocení situace dětí v ústavní péči (a to koncem roku 2022).

 

Individuální plán ochrany dítěte (IPOD)

Zpracovávání individuálního plánu ochrany dítěte je základním nástrojem sociální práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Individuální plánování je třeba chápat jako proces. IPOD by měl být vypracován do jednoho měsíce od počátku poskytování sociálně-právní ochrany dítěti a jeho rodině. Podkladem pro zpracování IPOD je kvalitní vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny (viz výše)

Aktuální formuláře vyhodnocení/IPOD

MPSV připravilo aktualizované formuláře pro záznam podrobného vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD. Tyto materiály z roku 2020 navazují na metodické materiály, které byly vytvořeny v roce 2014 a 2012. Cílem nových formulářů pro vyhodnocení a IPOD je klást větší důraz na záznam potřeb dítěte a zhodnocení rizikových a ochranných faktorů, včetně plánování podpory rodině a zhodnocení efektivity této podpory. Formuláře vyhodnocení/IPOD jsou ze strany MPSV doporučující a odpovídají požadavkům současné legislativy a praxe.

Průvodci k novým formulářům najdete základní informace a vodítka, včetně některých příkladů, jak s formuláři vyhodnocení a IPOD pracovat.

Formulář vyhodnocení najdete ZDE.

Formulář IPOD je ZDE.

Více rovněž v aktualitě k novým formulářům vyhodnocení/IPOD ZDE.

 

Příklady užitečných metodik a zdrojů k vyhodnocení a tvorbě IPOD


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023