Pomocné nástroje k vyhodnocování a plánování

Hlavní stránka Odborníci Metody a nástroje Pomocné nástroje k vyhodnocování a plánování

Proces vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorba IPOD bývá v praxi často náročným úkolem. Pomocné nástroje k vyhodnocování jsou praktickým materiálem, který nabízí pracovníkům OSPOD podporu při vyhodnocování situace dítěte a mají za cíl poskytnout náhled na to, co je vhodné v dané chvíli zjišťovat a co by nemělo být při vyhodnocování konkrétní situace dítěte opomenuto. Pomocné nástroje sledují jednotlivé oblasti vyhodnocení, z nichž každá obsahuje otázky a témata, na které je možné se při popisu zaměřovat. Přehledy informací jsou především inspirativní, ve smyslu, jak je možné dané oblasti popisovat (vždy s ohledem na konkrétní situaci dítěte a sledování naplňování potřeb dítěte).

Nedílnou součástí pomocných nástrojů jsou odkazy na organizace, které se věnují konkrétní problematice. Jednotlivé nástroje je vhodné mezi sebou kombinovat, a to vždy s ohledem na aktuální situaci dítěte.

  • Pomocný nástroj k vyhodnocování situace mladších dětí (do 10 let věku) je zaměřen na vyhodnocování situace mladších dětí bez ohledu na to, zda jsou v péči rodičů, v náhradní rodině nebo jsou umístěny v pobytovém zařízení. Praktický materiál zohledňuje specifika daná věkem dítěte, jeho vývojovými zákonitostmi, anamnézou ale i nabytými životními zkušenostmi.

  • Pomocný nástroj k vyhodnocování situace starších dětí (od 10 let věku) je zaměřen na vyhodnocování situace starších dětí bez ohledu na to, zda jsou v péči rodičů, v náhradní rodině nebo jsou umístěny v pobytovém zařízení. Praktický materiál zohledňuje specifika daná věkem dítěte, jeho vývojovými zákonitostmi, anamnézou ale i nabytými životními zkušenostmi.

  • Pomocný nástroj k vyhodnocování situace dětí s postižením pomáhá pracovníkům OSPOD se v rámci popisu konkrétních oblastí života dítěte zaměřit na identifikaci jeho potřeb a míry jejich naplnění, na specifika péče reagující na jeho postižení, a tím pomáhá porozumět základním principům vyhodnocování situace dětí s postižením.

  • Pomocný nástroj k mapování situace dospívající osoby před vstupem do samostatného života lze využít nejen jako podklad pro získávání informací potřebných pro vyhodnocení situace dítěte s ohledem na jeho dospívání, ale také jako podklad k přípravě plánu pro osamostatňování se a jako základ pro vymezení témat přípravy dospívajících osob na samostatný život dle standardů kvality sociálně-právní ochrany.

  • Pomocný nástroj k vyhodnocování situace dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči se zaměřuje na témata, která je s ohledem na detekci nenaplněných potřeb dítěte a specifik NRP nutné mapovat podrobněji, než v případech ostatních dětí v systému SPOD (vztahová vazba a projevy jejích poruch, identita, kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou apod.) a obsahuje tak přehled informací, které je důležité zjišťovat při vyhodnocování situace dětí, které vyrůstají v náhradní rodině.

Další nástroje SPOD pro práci s informacemi

[úvodní text]


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024