Případová konference

Jak je uvedeno v Manuálu k případovým konferencím (MPSV 2011) případová konference je plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť. Cílem tohoto setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Zákon o SPOD rovněž stanovuje, že tento nástroj je třeba využít v případě, kdy orgán sociálně-právní ochrany dětí má v úmyslu podat k soudu návrh na nařízení některého z opatření, kterým se zasahuje do rodičovské odpovědnosti nebo kterým se dítě svěřuje do náhradní péče.

K postupu OSPOD při případových konferencích vydalo MPSV metodické doporučení č.2/2010, které je dostupné ZDE. (před novelizací zákona o SPOD – najdete zde vodítko pro uspořádání případové konference)

Případové konference představují nástroj multidisciplinární spolupráce, kdy samotný zákon o SPOD v § 10 odst. 3 písm. e) zmiňuje okruh osob, které mohou být přizvány na konferenci. Jedná se například o zástupce škol, školských zařízení, poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb nebo orgánů policie či probační a mediační služby.

 

 

PŘÍPADOVÁ KONFERENCE JE PLÁNOVANÉ A KOORDINOVANÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ KLIENTA, JEHO RODINY A VŠECH, KTEŘÍ PRO NĚ PŘEDSTAVUJÍ, NEBO MOHOU PŘEDSTAVOVAT, PODPŮRNOU SÍŤ.

 

HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ A PLÁNOVÁNÍ SPOLEČNÉHO POSTUPU BY MĚLO VÉST K NAPLŇOVÁNÍ POTŘEB DÍTĚTE.

VÝSTUPEM JE INDIVIDUÁLNÍ PLÁN PÉČE.

 

Principy případové konference

 

Více informací naleznete zde


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023