Metody a nástroje v SPOD

Hlavní stránka Odborníci Metody a nástroje

Na této stránce najdete příklady nástrojů a postupů sociální práce, které nám nabízí zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen zákon o SPOD), popř. jsou žádoucí při výkonu sociálně-právní ochrany.  

[úvodní text]

Detailní informace ke konkrétním nástrojům si můžete zobrazit výběrem v menu vlevo na této stránce.

 

 

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Jak je uvedeno v Manuálu k případovým konferencím (MPSV 2011) případová konference je plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť. Cílem tohoto setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Zákon o SPOD rovněž stanovuje, že tento nástroj je třeba využít v případě, kdy orgán sociálně-právní ochrany dětí má v úmyslu podat k soudu návrh na nařízení některého z opatření, kterým se zasahuje do rodičovské odpovědnosti nebo kterým se dítě svěřuje do náhradní péče.

K postupu OSPOD při případových konferencích vydalo MPSV metodické doporučení č.2/2010, které je dostupné ZDE. (před novelizací zákona o SPOD – najdete zde vodítko pro uspořádání případové konference)

Případové konference představují nástroj multidisciplinární spolupráce, kdy samotný zákon o SPOD v § 10 odst. 3 písm. e) zmiňuje okruh osob, které mohou být přizvány na konferenci. Jedná se například o zástupce škol, školských zařízení, poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb nebo orgánů policie či probační a mediační služby.

Více zde.

RODINNÉ KONFERENCE

Poměrně novou metodou práce s rodinami jsou rodinné konference, které vychází z předpokladu, že právě dítě a rodina jsou nejlepšími znalci své situace, svých problémů, svých silných i slabých stránek. Více se o rodinných konferencích můžete dozvědět z příspěvků zahraničních odborníků, kteří své zkušenosti s touto metodou představili v Čechách na setkání, které uskutečnilo v polovině roku 2014 v Praze. Více informací o rodinných konferencích, včetně letáků, infografiky, příběhů rodinných konferencí apod., najdete ZDE.

Více zde.

CASE MANAGEMENT

Case management je koordinovaná péče o klienta, která vychází ze základního předpokladu, že více hlav více ví. Metoda case managementu je zaměřena na vytváření podpůrné sítě, vyhledávání a oslovování osob, které mají na mysli dobro klienta a mají zájem klientovi pomoci. Více informací lze nalézt např. v publikaci Case Management aneb Případové konference v praxi (Solařová 2013), která je dostupná ZDE

Více zde.

REVIZNÍ SETKÁNÍ

Revizní setkání slouží k revizi a k následné reflexi pracovních postupů, probíhá pod vedením facilitátora*ky a má předem danou strukturu a obsah. Jedná se o plánované setkání osob, které se podílely na daném případu zprostředkování NRP.

Více zde.

NÁSTROJE K ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ

Více zde.

 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023