Standardizace

STANDARDIZACE PRÁCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Zatímco standardy kvality sociálních služeb se staly závaznými již od roku 2007, pro oblast sociálně-právní ochrany dětí se tak stalo až se začátkem roku 2015, kdy novela zákona č. 359/1999 Sb., publikovaná pod č. 401/2012 Sb. tuto povinnost přinesla orgánům sociálně-právní ochrany dětí, pověřeným osobám i zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ustanovení § 88 zákona č.108/2006 Sb., říká, že poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni dodržovat standardy kvality sociálních služeb. Zmíněný zákon nám rovněž definuje, co je třeba chápat pod pojmem standardy kvality sociálních služeb. Jedná se o soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami. Obsah jednotlivých standardů je pak definován v prováděcí vyhlášce, která byla publikována pod č. 505/2006 Sb. Více ZDE.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí na svých webových stránkách několik dokumentů, které se vztahují ke standardům kvality sociálních služeb, ať už jde o výkladový sborník pro poskytovatele nebo jednoduchou textovou a obrázkovou formou zpracovanou příručku pro uživatele, která vysvětluje obsah standardů. Všechny zmiňované texty, včetně dalších dokumentů najdete na ZDE.

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Jedním z cílů projektu MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny bylo také vytvoření a pilotní ověření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Vzhledem k tomu, že chápeme, jak důležitá je pro Vaši práci metodická podpora při implementaci standardů do Vaší každodenní praxe, byly vytvořeny čtyři manuály, kdy tři z nich jsou pro osoby, které se podílejí na výkonu SPOD, čtvrtý se pak týká kontroly plnění standardů.

Jedná se o tyto manuály:

  • Manuál implementace standardů kvality sociálně právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany
  • Manuál implementace standardů kvality sociálně právní ochrany pro osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany
  • Manuál implementace standardů kvality sociálně právní ochrany pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • Manuál kontrol plnění standardů kvality SPO

Všechny tyto manuály najdete ZDE.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023