ABY DĚTI MOHLY PROŽÍVAT DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ!

Hlavní stránka Aktuality ABY DĚTI MOHLY PROŽÍVAT DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ!

ABY DĚTI MOHLY PROŽÍVAT DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ!

7.11.2023, Sekce: Aktuality

První listopadový den byl věnován mezinárodní odborné konferenci Centra LOCIKA nazvané Pomoc pro dětské oběti pod jednou střechou – aneb čas na změnu. Přes sto odborníků se sešlo v krásných prostorách Poslanecké sněmovny, aby si vyslechli bohatou mezinárodní praxi a následně společně diskutovali o tolik potřebné změně systému následné péče o děti zasažené domácím násilím.


Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo zastoupeno úvodním video vstupem ministra Mariana Jurečky a osobně se konference zúčastnily i kolegyně ze systémových projektů MPSV – z projektu "Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti" a projektu "Sjednocení přístupu k ohroženým dětem".

Konference byla zahájena velmi působivými příběhy dětských obětí násilí, které nutily všechny přítomné se zamyslet nad tím, že děti, co prožily nějaké násilí, se i dále musí potýkat s tzv. sekundární viktimizací, protože nemáme koordinovaný systém pomoci. Ke slovu se dostali i zástupci dětí, kteří se představitelů odborného panelu dotazovali na věci, které je zajímaly.

Řečníci z Islandu, Švédska, Německa a Velké Británie postupně představili model Barnahus, a jak se realizuje v jednotlivých zemích. Základními zásadami fungování Barnahusu je nejlepší zájem dítěte, participace dítěte a důraz na case management. Jak vyjádřil Bragi Gudbrandsson, „otec“ a propagátor konceptu Barnahusu v Evropě: „tento model má zvyšovat kvalitu práce s dětskými oběťmi“.

I v České republice máme již zkušenosti s pilotním během specializovaného centra pro dětské oběti násilí – Dětského advokačního centra, které představila zakladatelka a ředitelka centra Locika Petra Wünschová ve svém závěrečném příspěvku.  Mluvila mimo jiné o funkci dětského průvodce, kterou plní dětský psycholog a má za úkol dítě podpořit a provést ho celým procesem. Jednou z hlavních bolestí systému je podle ní, že „máme skvělé odborníky, ale v systému nejsou navzájem propojeni. To musíme změnit.“

Centrum Locika v budoucnu plánuje více se zaměřit na dětské oběti sexualizovaného násilí, propagaci ve školách a větší zapojení soudů, a v neposlední řadě velmi úzkou spolupráci s Policií ČR a podporu dětských advokačních center v krajích.

Nezbývá než držet Centru Locika palce, příp. připojit se k jejich iniciativě Dětství bez násilí a hledat cesty a nástroje, aby děti opravdu mohly prožívat dětství bez násilí!

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024