Aktuality

11.4.2024, Sekce: Aktuality

Město Dobříš spolu s místními partnery hledá cesty podpory (nejen školní) úspěšnosti dětí.

Jak podpořit úspěšnost ve vzdělávání na území ORP Dobříš? Tak zněl název datového workshopu organizace PAQ Research, který uspořádalo Město Dobříš společně s Místní akční skupinou Brdy-Vltava v místním komunitním centru 22. února 2024. Setkání nad statistickými daty Dobříšska se zúčastnili zástupci místních škol, sociálního odboru, neziskového sektoru, vedení města a zástupkyně projektu MPSV "Sjednocení přístupu k ohroženým dětem“, zaměřeného na problematiku ohrožených dětí.
přečíst celý článek


3.4.2024, Sekce: Aktuality

Vzdělávací programy jsou v plném proudu

Jedním z dílčích cílů projektu MPSV "Sjednocení přístupu k ohroženým dětem" je podpořit kompetence zaměstnankyň a zaměstnanců OSPOD. Pracovníci projektu ho realizují prostřednictvím dvou speciálně vytvořených tematických vzdělávacích programů (výcvikový a rozvojový). Výcvikový program se zaměřuje na rodičovské kompetence, rozvojový program na kompetence manažerské a je určen pro vedoucí pracovníky. Podpora je směřována nejen na sociální pracovnice a pracovníky OSPOD, ale i na jejich vedoucí.
přečíst celý článek


22.2.2024, Sekce: Aktuality

Projekt Sjednocení přístupu k ohroženým dětem na jižním Plzeňsku!

Na sklonku ledna proběhlo setkání zástupců projektu MPSV Sjednocení přístupu k ohroženým dětem se zástupci Plzeňského kraje, OSPODů z Plzně-jihu a dalších aktérů z oblasti školství, Policie ČR, ale i neziskového sektoru. Setkání se uskutečnilo v prostorách muzea v Nepomuku.
přečíst celý článek


26.1.2024, Sekce: Aktuality

Pardubický kraj je v péči o ohrožené děti a rodiny napřed

V úterý 23. ledna 2024 se uskutečnil na zámku v Pardubicích seminář "Výzvy a příležitosti systému ochrany dětí a podpory rodin", který uspořádal Pardubický kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí za podpory Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.
přečíst celý článek


23.1.2024, Sekce: Aktuality

Evropské setkání k dětské participaci

Alcalá de Henares, Španělsko, 29. a 30. září a 1. října. Španělské předsednictví EU se ve svém závazku podporovat participaci dětí a dospívajících na různých úrovních zavázalo k většímu důrazu na participační právo dětí v rozhodovacích procesech EU. Proto španělská vláda během svého předsednictví učinila z participace dětí a mladých dospělých prioritu v naději, že inspiruje další evropské vlády k následování. Za tímto účelem bylo zorganizováno setkání ve spolupráci s UNICEF Španělsko a Platformou dětských organizací dětí z celé Evropy. Českou republiku na akci reprezentovala odvážná dvojice Magdalena Knopová (16) a Anna Koubová (14). Podmínkou osobní účasti na setkání nazvaném „Face to face“ v Alcalá de Henares byla pravidelná účast na on-line metodických setkáních, tzv. dětské poradní skupině, která probíhala v průběhu měsíců červenec-září 2023. V poradní skupině děti spolupracovaly na identifikaci hlavních témat a tvorbě průzkumu. Všechny jednání probíhaly v anglickém jazyce.
přečíst celý článek


12.12.2023, Sekce: Aktuality

V kampaňových aktivitách táhneme za jeden provaz

8. prosince se již potřetí sešla pracovní skupina na podporu pěstounů a kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči (dále NRP). Tentokrát se setkání účastnili i noví členové, mladí dospělí, kteří vyrůstali mimo rodinu a bývalá pěstounka. Je pro nás důležité, aby lidi s osobní zkušeností byli součástí skupiny, která hledá cesty, jak zvýšit povědomí o NRP.
přečíst celý článek


4.12.2023, Sekce: Aktuality

Individuální nábory jako šance pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří najít náhradní rodina!

Bylo by chybou, kdyby mezi mnohými podzimními semináři a setkáními zapadlo právě to k individuálním náborům, protože představilo jeden z velmi dynamicky se rozvíjejících nástrojů zprostředkování náhradní rodinné péče.
přečíst celý článek


1.12.2023, Sekce: Aktuality

Participační výstava „Žižkov, kde žiju“

Od 6. 11. 2023 je možné v infocentru Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad navštívit výstavu nesoucí název „Žižkov, kde žiju“, kterou připravily děti a mladí dospělí, kteří na Žižkově žijí a využívají služeb nízkoprahového Klubu Beztíže. Motivací této výstavy je snaha o přiblížení perspektivy někoho jiného. V tomto případě mladých lidí, kteří žijí či tráví značnou část svých dní na Praze 3. Výstava přímo vychází z rozhovorů s těmito mladými lidmi.
přečíst celý článek


28.11.2023, Sekce: Aktuality

Co je nového v projektu náhradní rodinné péče?

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení koncepce sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče od 1.listopadu 2022 do 31. prosince 2025 realizuje systémový projekt „Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“. Cílem je zefektivnění a zjednodušení procesu zabezpečení náhradní rodinné péče (dále pouze NRP) pro ohrožené děti. Do projektu se aktivně zapojilo 9 krajů.
přečíst celý článek


21.11.2023, Sekce: Aktuality

Možnost zapojit se do konzultací nové právní úpravy

Dne 20. listopadu si připomínáme Světový den dětí, který je oslavou přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN v roce 1989. Je symbolické, že v tomto roce svobody pro Českou republiky byl přijat takto významný dokument, ke kterému se v oblasti ochrany práv dětí vztahuje takřka celý svět.
přečíst celý článek


7.11.2023, Sekce: Aktuality

ABY DĚTI MOHLY PROŽÍVAT DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ!

První listopadový den byl věnován mezinárodní odborné konferenci Centra LOCIKA nazvané Pomoc pro dětské oběti pod jednou střechou – aneb čas na změnu. Přes sto odborníků se sešlo v krásných prostorách Poslanecké sněmovny, aby si vyslechli bohatou mezinárodní praxi a následně společně diskutovali o tolik potřebné změně systému následné péče o děti zasažené domácím násilím.
přečíst celý článek


6.11.2023, Sekce: Aktuality

Online konference „Dítě v systému II“

Zveme Vás 9. listopadu od 9:30 do 15:30 na konferenci Nadačního fondu Krok domů, která bude pro přihlášené účastníky streamovaná ze studia.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024