Aktuality

18.3.2020, Sekce: Aktuality

Stanovisko k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

Vzhledem k aktuální situaci vyhlášeného nouzového stavu MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19.
přečíst celý článek


17.3.2020, Sekce: Aktuality

Světový den sociální práce - srdce pro sociální pracovnice a pracovníky

Ministerstvo práce a sociálních věcí i letos vyjadřuje své uznání sociálním pracovnicím a pracovníkům při příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 17. března. Při plánované konferenci mělo být již potřetí předáváno ocenění Gratias – Sociální pracovník roku. Vzhledem k aktuální situaci však nyní sociální pracovníci a pracovnice v terénu čelí zatěžkávací zkoušce, spolu s ostatními profesemi. Letošní ocenění proto patří všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, ale i jejich kolegům a kolegyním ve všech organizacích a institucích. Vážíme si nasazení všech profesionálů i studentů a věříme, že tato situace brzy pomine.
přečíst celý článek


10.3.2020, Sekce: Aktuality

Za 6 týdnů zpátky doma. Odebrání dítěte jako dočasný nástroj pro řešení situace v rodině

Jak probíhá spolupráce s rodinou v Nizozemí v případě umístění dítěte mimo rodinu? Čím se v tomto směru inspirovali ve Zlínském kraji? Na co se zaměřuje inovativní projekt Pardubického kraje a jaká podpora bude poskytována pracovníkům OSPOD v práci s rodinami? Nejen o těchto tématech byla řeč v rámci panelové diskuse, kterou uspořádal Pardubický kraj. Své zkušenosti doplnili i mladí dospělí sebeobhájci, kteří shrnuli pohledy dětí a dospívajících zjištěné v rámci monitoringu zaměřeného na odchod dětí z dětských domovů do běžného bydlení. Přinášíme vám shrnutí z akce a doplňujeme informace z rozjezdu aktivity MPSV, která se soustředí na návštěvy ústavních zařízení.
přečíst celý článek


24.2.2020, Sekce: Aktuality

Přehled služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny na jednom místě. Jaké nástroje k vyhledání pomoci lze využít?

Umět zprostředkovat vhodnou pomoc pro své klienty je důležitou činností sociálních pracovníků a pracovnic, ale i dalších aktérů, kteří jsou v úzkém kontaktu s dětmi a rodinami. Např. učitelé či lékaři mohou být často prvními, kdo zachytí, že s dítětem něco není v pořádku. K tomu je potřeba znát nejen místní síť pomoci a vzájemné role v síti, ale je důležité mít přehled i o dalších službách nad rámec svého regionu, které mohou děti a jejich rodiny využít (např. online poradenství, chat apod.). Pro děti a rodiny samotné může být obzvláště obtížné zorientovat v tom, kde a jakou pomoc hledat, na koho se obrátit v pro ně náročné či krizové situaci. Kde tedy hledat pomoc? Přibližujeme některé nástroje, které jsou určené jak odborníkům, tak samotným dětem a jejich rodinám či široké veřejnosti.
přečíst celý článek


11.2.2020, Sekce: Aktuality

Jaké nástroje nám mohou pomoci v posouzení ohrožení dítěte? Co připravuje MPSV?

Vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů v životě dítěte je nezbytnou součástí práce zejména sociálních pracovníků, kteří působí na OSPOD. K tomu lze využít řadu nástrojů, které mají usnadnit zhodnocení míry ohrožení dítěte. Bez posouzení závažnosti rizik nelze dokončit tzv. strukturované vyhodnocení situace dítěte a rodiny, které je podkladem pro vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) v situacích, kdy se jedná o děti ohrožené z hlediska § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a není možné poskytnout dítěti přiměřenou pomoc a ochranu.
přečíst celý článek


16.12.2019, Sekce: Aktuality

PF 2020

Aby dětství v rodině nebylo sci-fi, ale realita.
přečíst celý článek


11.12.2019, Sekce: Aktuality

Ministerstvo představuje sešity a komiks pro děti, který vysvětluje osvojení a pěstounskou péči

Umístění dítěte do náhradní rodiny je významná změna a je nezbytné, aby jí dobře rozumělo. Sociální pracovníci často vyjadřují obavu hovořit s dětmi na téma umístění mimo biologickou rodinu. V rámci projektu MPSV byl proto vytvořen pomocný nástroj pro práci s dětmi umístěnými mimo vlastní rodinu při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči. Tímto nástrojem jsou tzv. dětské sešity.
přečíst celý článek


6.12.2019, Sekce: Aktuality

NENÍ TO TVOJE VINA. Co často neříkáme dětem, které vyrůstají mimo svou rodinu. Střípky z konference a aktivity MPSV

Jak se vyvíjel systém péče o ohrožené děti? Jaké jsou potřeby dětí, které jsou odděleny od svých rodičů? Co zažívají? Co by chtěly jinak? Jak vnímají odchod z „děcáku“? Jaké to je jít v 18 letech za svobodou? Co můžeme udělat pro to, aby se děti vyrovnaly s tématem života mimo svou rodinu co nejlépe? V Praze proběhla 19. listopadu konference Dítě v systému, kterou pořádal spolek Mimo domov. Přinášíme vám shrnutí příspěvků a také informace o souvisejících aktivitách projektu MPSV.
přečíst celý článek


26.11.2019, Sekce: Aktuality

O „nepoučitelných dětech“, aneb co zaznělo na mezinárodní konferenci k Traumatu a domácímu násilí

Jak souvisí prožité trauma s chováním dítěte/dospělého? Co se děje v mozku? Proč je potřeba traumatizovaným lidem poskytovat podporu? Jak můžeme měnit prostředí služeb tak, aby bylo pro lidi příjemnější a lépe reagovalo na jejich potřeby? Jakou podporu poskytují zahraniční služby, které pracují s lidmi bez domova, svým zaměstnancům? Nejen těmto okruhům se věnovala mezinárodní konference pořádaná MPSV v rámci projektu Podpora sociálního bydlení, která proběhla 7. listopadu 2019 v Praze.
přečíst celý článek


20.11.2019, Sekce: Aktuality

Letos si připomínáme 30. výročí vzniku Úmluvy o právech dětí

V listopadu si připomeneme 30. výročí vzniku Úmluvy o právech dítěte, která je nejvýznamnějším právním dokumentem v oblasti ochrany práv dítěte a byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů 20. listopadu 1989. V ČR platí od 6. února 1991. Tato Úmluva přiznává všem dětem na celém světě základní lidská práva a účastnické státy zavazuje k zakotvení konkrétních opatření na ochranu práv dětí ve svém zákonodárství. Jak je to s ochranou práv dětí v ČR? Jaké aktivity podniká MPSV? Znáte komiksovou Úmluvu pro děti?
přečíst celý článek


15.11.2019, Sekce: Aktuality

Pozvánka na konferenci k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

Před 30 lety byl na mezinárodní úrovni přijat akt, který zakotvuje, že i dětem náleží místo v pojmu „každý“, hovoří-li se o základních právech člověka. Daří se nám toto v České republice naplňovat? A jsou u nás děti skutečně „každým“? Přijďte s námi diskutovat, co prospívá, či naopak brání účinnému naplňování Úmluvy o právech dítěte.
přečíst celý článek


6.11.2019, Sekce: Aktuality

O nás, ale s námi – děti a mladí dospělí jako poradci projektu MPSV

Co si myslí mladí lidé, kteří vyrůstali mimo svou rodinu, o systému pomoci rodinám s dětmi? Jak prožívali situace, kdy byli odděleni od svých rodičů? Co v té chvíli potřebovali? Jakou podporu očekávali od sociálních pracovníků či pracovníků ve škole? Které informace jim chyběly? Co potřebovali jinak? Ptal se jich někdo na jejich názor? V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsme mladé lidi s touto zkušeností zapojili do řady aktivit, které vám přiblížíme. Shrnutí jejich pohledu je součástí nové publikace Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Více informací k participaci dětí a mladých dospělých najdete v článku zveřejněném na webu socialniprace.cz.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024