Aktuality

28.6.2019, Sekce: Aktuality

Nevíte, co číst v létě? Zveřejňujeme překlady publikací k tématu attachmentu

V rámci vzdělávacího programu „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“ byly přeloženy tři publikace, které se věnují tématu attachmentu, terapeutické práci a nástroji k diagnostice poruch attachmentu. Publikace jsou určeny zejména odborné veřejnosti (sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům a dalším). Některé z nich však cílí i na laickou veřejnost, tedy rodiče či pečující osoby. Jejich smyslem je rozšířit povědomí o problematice attachmentu, tedy důležitosti vztahové vazby mezi dítětem a jeho pečující osobou, a především pak podpořit odbornou i laickou veřejnost při zvyšování znalostí a dovedností spojených s tématem vztahové vazby, která je pro každé dítě nesmírně důležitá.
přečíst celý článek


27.6.2019, Sekce: Aktuality

Pepík, Maruška, Pavlík, Vrabčák a kukačka Jitka… Představujeme sešity a komiks pro děti a dospívající o tom, co je osvojení a pěstounská péče

Úmluva o právech dítěte zabezpečuje dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají. V oblasti náhradní rodinné péče se nejčastěji jedná o vyjádření dítěte k možnosti nalezení náhradní rodiny pro takové dítě. Sociální pracovníci často sdílí obavu hovořit s dětmi na téma umístění mimo biologickou rodinu. Zároveň, aby se dítě mohlo do rozhodování zapojit, potřebuje dostatek informací. Snahou projektové aktivity Rozvoj náhradní rodinné péče (projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí) tak bylo vytvořit pomocný nástroj pro práci s dětmi umístěnými mimo vlastní rodinu při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči. Tímto nástrojem jsou tzv. dětské (pracovní) sešity.
přečíst celý článek


26.6.2019, Sekce: Aktuality

Kdo se může stát náhradním rodičem? Nová brožura pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Jak jsme Vás již informovali, s koncem projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí budeme průběžně zveřejňovat aktuality o jednotlivých výstupech projektu. Většinu z nich již nyní naleznete ke stažení v sekci DOKUMENTY. A to i ten dnešní, který přináší ucelené informace o tom, kdo se může stát náhradním rodičem a jak odborné posuzování probíhá.
přečíst celý článek


30.5.2019, Sekce: Aktuality

„Buď IN pěstoun“ uslyší lidé nejen z rádia

Odstartovala dlouho očekávaná informační kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí, která seznámí širokou veřejnost s tématem náhradní rodinné péče. Jejím sloganem je „Buď IN pěstoun“, s podtitulkem „Hledáme super obyčejné lidi“, což napovídá o hlavním cíli kampaně - seznámit veřejnost s tématem pěstounské péče, vyvrátit řadu mýtů, které o ní panují a pomoct najít dětem, které z jakýchkoliv důvodů nemohou buď dočasně, nebo dlouhodobě vyrůstat se svými biologickými rodiči, náhradní rodinu. Kampaň využije mixu komunikačních nástrojů – od rádia až po závěrečnou akci na Střeleckém ostrově v Praze 16. 6. 2019.
přečíst celý článek


28.5.2019, Sekce: Aktuality

Bez Vás to nejde – fotoreport ze závěrečných konferencí "pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU aneb o dětech s dětmi"

Děkujeme, že jste přišli a nezapomeňte, bez Vás to nejde...protože každý z Vás je důležitou součástí sítě pomoci a může si všimnout ohrožení dítěte. Na konferencích v 5 krajích jsme představili výstupy projektu, který se od roku 2016 soustředil na zlepšení systému sociálně-právní ochrany dětí. Ač projekt v červnu 2019 končí, věříme, že rozvoj mezirezortní spolupráce a zaměření na potřeby dětí bude nadále pokračovat a dětem a jejich rodinám se bude dostávat včasné pomoci. Projekt byl realizován v 12 krajích ČR.
přečíst celý článek


29.4.2019, Sekce: Aktuality

Závěrečné konference projektu – poslední volná místa

Pokud nechcete přijít o shrnutí výstupů tříletého projektu, který se věnoval rozvoji systému péče o ohrožené děti, přihlaste na závěrečné konference "pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU aneb o dětech s dětmi".
přečíst celý článek


25.3.2019, Sekce: Aktuality

„Strachy a potřeby“ a jak to souvisí se vzděláváním? Přečtěte si zprávu z pilotáže zaměřené na vzdělávání pracovníků OSPOD

Jak probíhá vzdělávání pracovníků OSPOD? Odpovídá vzdělávání jejich potřebám? Podle čeho si volí kurzy? A je snadné zorientovat se v nabídce vzdělávání v oblasti SPOD? Co je třeba změnit? Přečtete si zprávu z pilotáže, kterou jsme zveřejnili. Hlavní zjištění zprávy představuje Michal Šíp, odborný pracovník projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.
přečíst celý článek


6.3.2019, Sekce: Aktuality

V Moravskoslezském kraji se aktéři sítě zabývají lepší dostupností služeb pro děti s potřebami v oblasti duševního zdraví

Dětem potýkajícím se s duševním onemocněním nebo jakoukoli jinou formou duševní nepohody je třeba věnovat patřičnou pozornost, a proto se na toto téma zaměřilo též Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Konkrétně se jedná o rozvoj inovativních služeb pro rodiny s dětmi a podporu služeb, které ohroženým dětem a jejich rodinám chybí. Obtížná dostupnost služeb pro děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví je aktuální palčivé téma, na které se zaměřují lokální síťaři na Moravskoslezsku. Přinášíme vám ukázky ze setkání, které síťaři pořádali s cílem podpořit mezioborovou spolupráci.
přečíst celý článek


4.3.2019, Sekce: Aktuality

Otevřeli jsme přihlašování na závěrečné konference projektu MPSV

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám pozvat Vás na závěrečnou konferenci s názvem „pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU“, která se koná v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.
přečíst celý článek


19.2.2019, Sekce: Aktuality

Kvalita pro zadavatele nebo pro klienty? Už jste četli Analýzu monitoringu kvality SPOD?

Pokud ne, nevadí. Rádi vám ve zkratce přiblížíme základní poznatky. V tomto díle představování výstupů projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí se můžete dozvědět hlavní zjištění obsáhlé analýzy, jejíž název je těžko zapamatovatelný: „Analýza a návrh systému monitoringu kvality a strategie implementace systému řízení kvality v systému sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)“. Co zajímavého přinesla analýza, představuje Michal Šíp, odborný pracovník projektu.
přečíst celý článek


1.2.2019, Sekce: Aktuality

Představujeme analýzy místních sítí služeb. Znáte tu vaši?

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí se pomalu chýlí ke konci. Než začnou letní prázdniny, rádi vám postupně představíme jednotlivé výstupy projektu. O některých z nich jste již slyšeli od našich lokálních a krajských pracovníků. Další materiály (letáky, brožury, metodické materiály) pro vás právě chystáme. Průběžně je budeme zveřejňovat v sekci Dokumenty. Těšit se můžete mimo jiné na materiály, které popisují síťování služeb, zabývají se inovacemi či prevencí, ale také oblastí rozvoje náhradní rodinné péče. Budou určeny jak odborníkům, tak široké veřejnosti a dětem.
přečíst celý článek


10.1.2019, Sekce: Aktuality

Rodina je nejvíc – nový dokumentární cyklus

Sedm příběhů rodin v krizi, rodin, jimž hrozí odebrání dětí nebo děti již v rodině nejsou. Sedm příběhů, které nejsou černobílé, přináší otázky o vině a trestu, odpovědnosti a o tom, co je pro děti nejlepší. Jak funguje systém služeb pro rodiny s dětmi? Jak pomáhají sociální pracovníci? Podaří se rodinám pomoci prostřednictvím metody rodinných konferencí? Dozvíte se již od této neděle, 13. 1. na ČT 2.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023