Aktuality

20.11.2019, Sekce: Aktuality

Letos si připomínáme 30. výročí vzniku Úmluvy o právech dětí

V listopadu si připomeneme 30. výročí vzniku Úmluvy o právech dítěte, která je nejvýznamnějším právním dokumentem v oblasti ochrany práv dítěte a byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů 20. listopadu 1989. V ČR platí od 6. února 1991. Tato Úmluva přiznává všem dětem na celém světě základní lidská práva a účastnické státy zavazuje k zakotvení konkrétních opatření na ochranu práv dětí ve svém zákonodárství. Jak je to s ochranou práv dětí v ČR? Jaké aktivity podniká MPSV? Znáte komiksovou Úmluvu pro děti?
přečíst celý článek


15.11.2019, Sekce: Aktuality

Pozvánka na konferenci k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

Před 30 lety byl na mezinárodní úrovni přijat akt, který zakotvuje, že i dětem náleží místo v pojmu „každý“, hovoří-li se o základních právech člověka. Daří se nám toto v České republice naplňovat? A jsou u nás děti skutečně „každým“? Přijďte s námi diskutovat, co prospívá, či naopak brání účinnému naplňování Úmluvy o právech dítěte.
přečíst celý článek


6.11.2019, Sekce: Aktuality

O nás, ale s námi – děti a mladí dospělí jako poradci projektu MPSV

Co si myslí mladí lidé, kteří vyrůstali mimo svou rodinu, o systému pomoci rodinám s dětmi? Jak prožívali situace, kdy byli odděleni od svých rodičů? Co v té chvíli potřebovali? Jakou podporu očekávali od sociálních pracovníků či pracovníků ve škole? Které informace jim chyběly? Co potřebovali jinak? Ptal se jich někdo na jejich názor? V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsme mladé lidi s touto zkušeností zapojili do řady aktivit, které vám přiblížíme. Shrnutí jejich pohledu je součástí nové publikace Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Více informací k participaci dětí a mladých dospělých najdete v článku zveřejněném na webu socialniprace.cz.
přečíst celý článek


4.11.2019, Sekce: Aktuality

Duševní zdraví se týká nás všech. O souvislostech stigmatizace a duševního zdraví – konference Na rovinu

Co se vám vybaví, když se řekne duševní nemoc? Řada lidí si asi představí různé scény z filmů, které jsou spojené s tím, že je někdo označen za „blázna“ a je zbaven osobní svobody a důstojnosti. Duševní nemoc má stále jinou konotaci než nemoc fyzická. Nese s sebou stigma, což má dopad na kvalitu života lidí s duševním onemocněním, ale i na společnost. A co s tím? V Praze proběhla mezinárodní konference, jejímž smyslem bylo představit destigmatizační aktivity a kampaně v oblasti duševního zdraví. Akci pořádala iniciativa Na rovinu, která vznikla v rámci projektu Destigmatizace, jež je součástí Reformy péče o duševní zdraví. Realizuje ji Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ).
přečíst celý článek


29.10.2019, Sekce: Aktuality

Jak se stát pěstounem či pěstounkou? Podívejte se na cestu pěstouna v infografice

V ČR je stále několik tisíc dětí, které vyrůstají mimo rodinu v ústavních zařízeních. Přitom absence rodinného prostředí může mít na jejich život zásadní dopad. Přemýšleli jste někdy o tom, že byste se stali náhradními rodiči? Věděli jste, že o pěstounství nemusí žádat pár, ale pěstounem se může stát i člověk, který žije sám? Slyšeli jste od přátel, že byste byli dobrými pěstouny, ale cítíte, že Vám pro takové rozhodnutí chybí odvaha? Ptáte se, co obnáší pěstounství a na jakou podporu máte nárok? Podívejte se do infografiky. Pokud chcete vědět více, nebojte se obrátit na váš místní úřad či doprovázející organizaci, která pomáhá pěstounům.
přečíst celý článek


24.10.2019, Sekce: Aktuality

Co je OSPOD? Téma v pořadu SAMA DOMA

Role OSPOD nemusí být široké veřejnosti dobře známa. Co spadá do agendy pracovníků OSPOD? Kdy se na OSPOD obracet? Jaké mají pracovníci OSPOD kompetence? Je pracovníků dost? A proč je třeba si vážit jejich práce?
přečíst celý článek


22.10.2019, Sekce: Aktuality

„Bylo to takový nesoukromí.“ Co zaznělo v debatě (Ne)zapomenutelní k tématu deinstitucionalizace péče

"Proč více než 67 tisíc lidí uvízlých v ústavech a léčebnách obeplula vlna svobody devadesátých let a zůstává jim zavřená cesta k naplňování lidských práv a co s tím?" bylo hlavním tématem debaty (Ne)zapomenutelní, pořádané Jednotou pro deinstitucionalizaci (JDI) v rámci Festivalu Demokracie dnes. Svůj pohled si vyměňovali zástupci veřejné správy, samosprávy, vzdělavatelů, neziskového sektoru, ředitelé ústavů, ale i lidé, který se to to týká především – bývalá klientka ústavního zařízení a matka chlapce, který vyrůstá v pobytovém zařízení.
přečíst celý článek


9.10.2019, Sekce: Aktuality

Tašky letí za vámi. Hledejte náhradní rodiče spolu s námi

Hledáme SUPER obyčejné lidi. Buď IN pěstoun. To stále platí. Podpořte toto poselství nošením tašky spolu s námi. Vyfoťte se s taškou a sdílejte to. Děkujeme vám!
přečíst celý článek


7.10.2019, Sekce: Aktuality

Podpora duševního zdraví dětí a mladistvých jako jedna z oblastí programu Zdraví

Jak identifikovala Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti (IPŘ 2017), rodinám s dětmi s duševním onemocněním se stále nedaří včas a účinně pomáhat. Možnostmi podpory dětí se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví jsme se proto zabývali v rámci projektové aktivity MPSV zaměřené na inovativní služby pro rodiny s dětmi (blíže viz publikace Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami). Z hlediska dětí je oblast duševního zdraví o to složitější, že se potřeby mění a vyvíjejí, a zvláštního významu tudíž nabývá prevence – včasný záchyt prvních signálů, že potřeby dítěte naplňovány nejsou. Možnost včasného záchytu spočívá v rukou těch, kdo jsou dítěti nejblíže či s ním tráví nejvíce času – typicky rodiče nebo učitelé. Je otázkou, zda právě oni disponují dostatečnými znalostmi a schopnostmi pro to, aby dokázali chování dítěte interpretovat z hlediska potřeby v oblasti duševního zdraví a aby věděli, jak dítěti nejlépe pomoct nebo mu pomoc zprostředkovat. Jaké nové služby vznikají k podpoře duševního zdraví? Jaké možnosti podpory ...
přečíst celý článek


30.9.2019, Sekce: Aktuality

Aby děti na náhradní rodiče dlouho nečekaly… Co lze udělat pro zkvalitnění systému příprav zájemců o náhradní rodinnou péči a vzdělávání náhradních rodičů? Informace naleznete v novém materiálu projektu MPSV

V České republice v tomto okamžiku existuje mnoho různých forem přípravy zájemce o náhradní rodinnou péči na přijetí dítěte do rodiny. Ta je nedílnou součástí odborného posuzování zájemce o náhradní rodinnou péči a její obsah je rámcově definován zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Stávající praxe ukazuje, že kvalita i obsah příprav je velmi variabilní a osciluje od frontálních přednášek k přípravám postaveným na sebepoznávacích aktivitách. Zájemci o náhradní rodinnou péči je třeba garantovat kvalitu služeb, a to jak před přijetím dítěte do rodiny, tj. v období přípravy, tak v období následujícím, po přijetí dítěte do péče. Jak příprava, tak další vzdělávání, jsou neoddělitelnou součástí náhradní rodinné péče a mají vést k jejímu úspěšnému výkonu. Doporučení pro sjednocení současné praxe a systémové změny, včetně vymezení obsahu příprav, najdete v novém materiálu, který je výstupem projektu MPSV.
přečíst celý článek


16.9.2019, Sekce: Aktuality

Zajímá vás dobrá praxe v systému pomoci rodinám s dětmi? A jakou podporu by potřebovaly samotné děti? Představujeme publikaci INOVACE v práci s ohroženými dětmi a rodinami

Co si myslí mladí lidé, kteří vyrůstali mimo svou rodinu, o systému pomoci rodinám s dětmi? Jak prožívali situace, kdy byli odděleni od svých rodičů? Co v té chvíli potřebovali? Jakou podporu očekávali od sociálních pracovníků či pracovníků ve škole? Které informace jim chyběli? Co potřebovali jinak? Ptal se jich někdo na jejich názor? V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsme mladé lidi s touto zkušeností zapojili do řady aktivit. Jednou z nich byla i spolupráce na publikaci Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami, jejíž součástí je mimo jiné i pohled mladých lidí na to, co by se dalo v systému pomoci zlepšit. A co dalšího v publikaci najdete?
přečíst celý článek


15.8.2019, Sekce: Aktuality

Měření dopadu v sociálně-právní ochraně dětí. Pozvánka na workshop v Ostravě a Praze

Nabízí služba klientům účinnou pomoc? V čem se situace našich klientů zlepšila? Jak můžeme doložit, že je naše služba efektivní? Při hodnocení služby si nevystačíme pouze se zjišťováním spokojenosti klienta se službou, nýbrž potřebujeme (v ideálním případě objektivně) doložit, že služba plní účel, pro který je zřizována, a to na všech úrovních (tj. na úrovni individuální práce s klientem, tak na úrovni nastavení služby i na jejího reagování na sociální problém). Je proto nezbytné měřit účinnost jednotlivých služeb a programů a ověřovat, jaké přinášejí pro klienty výsledky. Proto by součástí běžné praxe poskytování služeb (nejen) pro ohrožené děti a jejich rodiny mělo být kontinuální ověřování dopadu služby na klienty, stejně jako průběžná evaluace fungování služby, analyzující funkční části i překážky v jejím dobrém fungování (více informací k evaluaci a dalším principům najdete např. v publikaci MPSV „Inovovat může každý. Základní principy inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“). Jedním z nástrojů, který je ...
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023