Aktuality

3.11.2020, Sekce: Aktuality

Možná hledají právě vás? Nová brožura o cestách k pěstounství

Jak se člověk stane pěstounem? Jaká je cesta k pěstounství? Jaké to je přijmout do své rodiny pěstounské dítě? Jaké to je být pěstounským dítětem? Jaké to je být vlastním dítětem v pěstounské rodině? Knížka Rodina na 100 % přináší deset životních příběhů pěstounských rodin z Pardubického kraje. Seznamte se s příběhy a užitečnými odkazy k tématu náhradní rodinné péče.
přečíst celý článek


23.10.2020, Sekce: Aktuality

Novinky z oblasti plánování ochrany dítěte – aktualizované formuláře vyhodnocení a IPOD pro sociální pracovnice a pracovníky OSPOD

Sociální pracovnice a pracovníci OSPOD mají nelehkou roli – jejich úkolem je identifikovat případné ohrožení dítěte a naplánovat spolu s rodinou a dítětem účinnou pomoc. Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí OSPOD vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny a je zodpovědný za sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tzv. IPOD). OSPOD na to není sám a plán vytváří ve spolupráci s rodiči, dítětem a dalšími aktéry – např. pracovníky sociálních služeb, kteří pomáhají rodičům posílit rodičovské kompetence, lékaři, učiteli, terapeuty či pracovníky pobytových zařízení, jako jsou dětské domovy, výchovné ústavy atd., pokud se dítě ocitlo mimo svou rodinu. K tomu, aby se mohl stanovit účinný plán pomoci, je třeba nejprve získat co nejvíce informací o situaci dítěte a jeho rodiny, a především o potřebách dítěte – klíčové je přitom zaznamenat pohled dítěte, rodičů a dalších osob, které okolo nich jsou (např. učitel, trenér, lékař atd.). A jaké novinky pro oblast plánování s dítětem a rodinou připravilo MPSV?
přečíst celý článek


16.10.2020, Sekce: Aktuality

Dítě v pobytové péči – specifika vyhodnocování situace dítěte a rodiny a individuálního plánování

Umístění dítěte do jakékoliv formy pobytové péče (př. kojenecký ústav, dětský domov, výchovný ústav apod.) je vždy výrazným zásahem do života dítěte a rodiny. Provází ho obvykle náročné situace spojené s přesunem dítěte do pobytového zařízení, jeho adaptací na nové prostředí, zároveň potřeba zachování co nejbližšího kontaktu s rodiči a intenzivní podpora rodičů tak, aby se dítě mohlo v optimálním případě rychle vrátit domů. Nároky na vyhodnocení situace dítěte, a zejména plánování další práce s dítětem a rodinou spočívají především na pracovnicích a pracovnících orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kteří jsou koordinátory pomoci dítěti a rodině. V článku zveřejněném v časopisu Sociální práce / Sociálna práca se dozvíte více o nástroji vyhodnocení situace dítěte a rodiny, který spolu s individuálním plánem ochrany dítěte tvoří základní součást sociální práce pracovníků OSPOD s ohroženými dětmi a jejich rodinami.
přečíst celý článek


5.10.2020, Sekce: Aktuality

Příprava mladých dospělých vyrůstajících v pobytových zařízeních na odchod do dospělého života. Výsledky unikátního výzkumu

Přechod z dětského domova či jiného pobytového zařízení do dospělosti je pro řadu mladých dospělých náročným obdobím spojeným s řadou obav. Oproti jiným vrstevníkům se často nemohou spolehnout na pomoc a zázemí své rodiny. Co by mohlo pomoci těmto mladým lidem postavit se na vlastní nohy? Jak to vnímají samotní mladí dospělí, kteří ústavní péčí prošli? Co k tomu dodávají ostatní aktéři, kteří je provázejí přípravou na odchod ze zařízení - sociální pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), ředitelé pobytových zařízení a zástupci neziskových organizací? Seznamte se s výsledky unikátního průzkumu Nadačního fondu Krok domů a některými aktivitami MPSV v oblasti podpory mladých dospělých vyrůstajících v náhradní péči při vstupu do samostatného života.
přečíst celý článek


18.9.2020, Sekce: Aktuality

Podívejte se na příspěvky z Fóra rodinné politiky. Co zaznělo v příspěvku Děti mimo rodinu?

Jak změnit systém náhradní rodinné péče v ČR? Co jsou priority a jak podpořit život dětí v rodinách? Panuje v České republice rakouský byrokratismus kombinovaný se sovětským kolektivismem? Jaké jsou trendy v oblasti umisťování dětí do dětských center (bývalých kojeneckých ústavů)? Proč je důležité více zkoumat důvody odebírání dětí z rodin a na co se zaměřit v oblasti prevence? Jaké aktivity v oblasti legislativy chystá MPSV?
přečíst celý článek


11.9.2020, Sekce: Aktuality

Jak na participaci? Nový metodický průvodce z dílny LUMOS

„Naše osobní příběhy pomáhají najít ta nejlepší řešení.“ Jeden z podtitulů metodiky, kterou připravila organizace LUMOS, která se dlouhodobě zaměřuje na změny v systému péče o ohrožené děti, aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat především ve své rodině, popřípadě v rodině náhradní. Metodika vás provede zkušenostmi LUMOS se zapojováním dětí a mladých dospělých, kteří se vyjadřují k tématům souvisejícím s právy dětí, života mimo rodinu a v institucích. Získáte i detailní návod, jak aplikovat principy participace ve vaší praxi či jak založit participační skupinu. Seznamte se s metodikou a podívejte se na zkušenosti se zapojením sebeobhájců LUMOS v projektech MPSV.
přečíst celý článek


28.7.2020, Sekce: Aktuality

Pozvánka na Fórum rodinné politiky-aktualizovaný program a registrace

Zveřejňujeme aktualizovaný program 3. ročníku Fóra rodinné politiky, které se koná ve dnech 3. až 4. září 2020 na Univerzitě v Pardubicích. Z oblasti sociálně-právní ochrany dětí se můžete těšit na workshopy zaměřené např. na spolupráci sociálních služeb, OSPOD a škol v oblasti pomoci rodinám v krizi či tématiku náhradní rodinné péče. Součástí diskusí budou i témata zaměřená na násilí v rodinách v době pandemie COVID-19 a mnoho dalšího.
přečíst celý článek


21.7.2020, Sekce: Aktuality

V POHYBU podruhé – zpravodaj z projektu MPSV k tématice ohrožených dětí

Co se dozvíte v druhém čísle zpravodaje? Tentokráte více praktických informací z aktivity zaměřené na metodickou podporu pracovnic a pracovníků OSPOD v oblasti vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte. Najdete zde shrnutí poznatků z metodické podpory OSPOD, ohlasy pracovnic a pracovníků OSPOD, časté dotazy a odpovědi a mnohé další. Součástí zpravodaje jsou i odkazy na oborové články, metodiky či studie.
přečíst celý článek


26.6.2020, Sekce: Aktuality

„Která péče o dítě je nejlepší? Ta, na které se rodiče dohodnou.“ Nejen to zaznělo na semináři Rozchodem rodina nekončí

Organizace Aperio ve spolupráci s Ligou otevřených mužů pořádala dne 9. června 2020 kulatý stůl na palčivé téma rozcházejících se rodin s důrazem na děti, na které situace často negativně dopadá ze všech nejvíc. Záštitu nad akcí převzala senátorka Šárka Jelínková. Tématem kulatého stolu nebyla jen negativa a chyby systému, ale především sdílení dobré praxe v podpoře rozcházejících se rodin a představení nových služeb pro rozcházející se rodiče a jejich děti. Své zkušenosti sdíleli zástupci justice, OSPOD či sociálních služeb. Pohled na roli OSPOD v rozvodových řízeních představila i zástupkyně MPSV. Přinášíme vám shrnutí příspěvků, včetně odkazů na užitečné materiály pro odborníky i rodiče.
přečíst celý článek


26.6.2020, Sekce: Aktuality

Zpravodaj Rodina – informace z oblasti rodinné politiky a ochrany práv dětí na jednom místě

„Připravili jsme nový newsletter Rodina, jehož prostřednictvím Vás budeme pravidelně informovat o aktualitách rodinné politiky, o projektových aktivitách odboru a v neposlední řadě také o dotačních titulech na podporu rodin,“ zmiňuje Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí k prvnímu číslu zpravodaje.
přečíst celý článek


1.6.2020, Sekce: Aktuality

Děti dnes slaví svůj den. Co chystá MPSV a o čem byla řeč v Sama doma

Všechny děti jsou jedinečné a mají právo na ochranu svých práv, díky Úmluvě o právech dítěte a dalším souvisejícím zákonům. Ne všechny děti mají to štěstí vyrůstat se svou rodinou, žít v láskyplném a bezpečném prostředí, zažívat blízkost pečující osoby či rozvíjet svůj potenciál. I proto se u nás a ve světě slaví Mezinárodní den dětí, který připadá na 1. června, a jenž má kromě oslav a zábavného programu pro děti upozornit širokou veřejnost na práva a potřeby dětí. A jak podporuje naplňování práv dětí MPSV?
přečíst celý článek


19.5.2020, Sekce: Aktuality

„Chceme to vidět tvýma očima.“ Metody a techniky práce s ohroženými dětmi a rodinami – inspirace pro praxi

Úkolem sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je mimo jiné zjišťovat názor a přání dítěte a bezpečnou formou dítě zapojovat do záležitostí, které se ho týkají. Získávání pohledu dítěte je nedílnou součástí metody podrobného vyhodnocení situace dítěte a rodiny – je jedním ze základních podkladů pro zhodnocení ohrožení dítěte a naplánování účinné podpory formou stanovení individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Jakými nástroji je možné podpořit zapojení dětí do poskytování služby, co lze využít k podpoře komunikace s dětmi a rodinami o nelehkých tématech či proč je důležité využívat nástroje k vyhodnocení rizik ohrožení dítěte? Nejen těmito tématy nás provedly lektorky online kurzu Metody a nástroje pro práci s ohroženými dětmi a rodinami, který připravila organizace LUMOS. Pracovnice neziskových organizací Aufori, Šafrán dětem, Ratolest či Amalthea nás seznámily se svými novými projekty, nástroji či materiály, které využívají při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Jejich zkušenosti mohou sloužit jako inspirace pro ...
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2022