Aktuality

16.9.2019, Sekce: Aktuality

Zajímá vás dobrá praxe v systému pomoci rodinám s dětmi? A jakou podporu by potřebovaly samotné děti? Představujeme publikaci INOVACE v práci s ohroženými dětmi a rodinami

Co si myslí mladí lidé, kteří vyrůstali mimo svou rodinu, o systému pomoci rodinám s dětmi? Jak prožívali situace, kdy byli odděleni od svých rodičů? Co v té chvíli potřebovali? Jakou podporu očekávali od sociálních pracovníků či pracovníků ve škole? Které informace jim chyběli? Co potřebovali jinak? Ptal se jich někdo na jejich názor? V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsme mladé lidi s touto zkušeností zapojili do řady aktivit. Jednou z nich byla i spolupráce na publikaci Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami, jejíž součástí je mimo jiné i pohled mladých lidí na to, co by se dalo v systému pomoci zlepšit. A co dalšího v publikaci najdete?
přečíst celý článek


15.8.2019, Sekce: Aktuality

Měření dopadu v sociálně-právní ochraně dětí. Pozvánka na workshop v Ostravě a Praze

Nabízí služba klientům účinnou pomoc? V čem se situace našich klientů zlepšila? Jak můžeme doložit, že je naše služba efektivní? Při hodnocení služby si nevystačíme pouze se zjišťováním spokojenosti klienta se službou, nýbrž potřebujeme (v ideálním případě objektivně) doložit, že služba plní účel, pro který je zřizována, a to na všech úrovních (tj. na úrovni individuální práce s klientem, tak na úrovni nastavení služby i na jejího reagování na sociální problém). Je proto nezbytné měřit účinnost jednotlivých služeb a programů a ověřovat, jaké přinášejí pro klienty výsledky. Proto by součástí běžné praxe poskytování služeb (nejen) pro ohrožené děti a jejich rodiny mělo být kontinuální ověřování dopadu služby na klienty, stejně jako průběžná evaluace fungování služby, analyzující funkční části i překážky v jejím dobrém fungování (více informací k evaluaci a dalším principům najdete např. v publikaci MPSV „Inovovat může každý. Základní principy inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“). Jedním z nástrojů, který je ...
přečíst celý článek


14.8.2019, Sekce: Aktuality

Co když se to nepovede? Revizní setkání jako nástroj prevence případů neúspěšně zprostředkované či předčasně ukončené pěstounské péče

Pokud se ve své praxi potýkáte s případy neúspěšně zprostředkované náhradní rodinné péče či předčasně ukončené náhradní rodinné péče a kladete si otázky typu: „Jakými kroky a ve které fázi procesu zprostředkování náhradní rodinné péče bylo možné nastalé situaci předejít? Mohla nově vzniklá rodina dostat nějakou odbornou pomoc či podporu, které se jí nedostalo?“, je tato brožura určena právě vám. Najdete v ní doporučení pro svolání revizního setkání, k vedení rozhovoru s dítětem a náhradním rodičem či rolím účastníků setkání.
přečíst celý článek


2.8.2019, Sekce: Aktuality

Jak sjednotit současnou praxi v „párování“ dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči? Představujeme Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče

O jaké principy by se mělo zprostředkování náhradní rodinné péče opírat? Jaké otázky na straně dítěte a zájemce je třeba, aby si pracovník OSPOD položil, než se přistoupí k vlastnímu zprostředkování náhradní rodinné péče? Jsou známa potenciální rizika tohoto zprostředkování, a jaká jsou jejich řešení? Jak se lépe zorientovat ve spisové dokumentaci dítěte a zájemce o náhradní rodinnou péči v příslušných evidencích krajských úřadů? Jak zajistit, aby spisová dokumentace dítěte neopomíjela i to, co dítě umí, jeho zájmy a záliby? Jak je možné ulehčit dítěti jeho přechod do nového výchovného prostředí? Představujeme novou publikaci „Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče“, která obsahuje i konkrétní nástroje pro tzv. párování dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči.
přečíst celý článek


30.7.2019, Sekce: Aktuality

Co bych měl jako pěstoun splňovat a kdo mi pomůže, když to budu potřebovat? Představujeme infoletáky pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Jaké jsou podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče? Co musím splňovat? Jaké děti potřebují náhradní rodiče? Jak komunikovat s vlastními dětmi o pěstounství? Jak si společně zvyknout na změnu – nového člena rodiny? A co kontakt s biologickými rodiči dítěte v pěstounce? Jak dítěti zachovat dobrý kontakt s jeho rodiči? Kdo mi pomůže, když si nebudu vědět rady? Lidé, kteří zvažují, že se stanou pěstouny či adoptivní rodiči, řeší mnoho otázek. Odpovědi na řadu z nich a užitečné tipy naleznou v 9 nových infomateriálech, do jejichž přípravy byli zapojeni i samotní pěstouni a pěstounky.
přečíst celý článek


26.7.2019, Sekce: Aktuality

Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči? Tipy najdete v nové brožurce

Místem, kde lze nejlépe naplňovat potřebu náklonnosti k jedné pečující osobě, pokud to nejde ve vlastní rodině dítěte, je náhradní rodinná péče, ať již ve formě adopce či pěstounské péče. Pro to, aby bylo možné dětem tuto péči zprostředkovat, je třeba mít dostatečné množství náhradních rodičů, a tedy mít i strategii kontinuálního oslovování veřejnosti a získávání zájemců o náhradní rodinnou péči. Není vhodné spoléhat se na to, že zájemci o náhradní rodinnou péči budou přicházet sami, na základě vlastní aktivity a touhy či ochoty pomoci ohroženému dítěti. Tyto zájemce je třeba aktivně vyhledávat a zvyšovat povědomí o náhradní rodinné péči. Tipy, jaké nástroje zvolit či co se osvědčilo v zahraničí, najdete v brožuře Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči – příklady dobré praxe.
přečíst celý článek


24.7.2019, Sekce: Aktuality

Chcete začít síťovat služby a nevíte, jak na to? Inspirujte se v našem Průvodci či využijte možnost konzultace

Dovolujeme si vám představit další z výstupů projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“, konkrétně z aktivity zaměřené na síťování služeb pro děti a jejich rodiny. Materiál Průvodce síťováním služeb pro děti a jejich rodiny shrnuje zkušenosti z tříletého síťování na území 11 krajů a více než 120 obcí ČR, které se do projektu zapojily. V Průvodci najdete i příklady dobré praxe v oblasti rozvoje spolupráce a včasné pomoci ohroženým dětem. Pokud vás zajímá více, můžete se obrátit přímo i na bývalé síťařky a síťaře, jejichž kontakty naleznete na konci článku.
přečíst celý článek


23.7.2019, Sekce: Aktuality

Je normální si říct o pomoc. Představujeme publikaci Včas a spolu, která se věnuje oblasti preventivních služeb pro rodiny s dětmi

Co jsou preventivní služby? Jak vypadá jejich praxe a co by v současné situaci pomohlo, aby rodiny s dětmi dostaly adekvátní pomoc včas? Jak preventivní služby v současném systému ukotvit a na co se zaměřit? Nejen na tyto otázky se snažila odpověď příručka „Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny“.
přečíst celý článek


18.7.2019, Sekce: Aktuality

Které kompetence jsou klíčové v činnosti pracovníků OSPOD? Představujeme publikaci zaměřenou na vzdělávání pracovníků OSPOD

Co potřebují pracovníci OSPOD vědět, umět? Jakými kompetencemi musí disponovat, aby mohli adekvátně reagovat na potřeby ohrožených dětí? Jak vypadá současný systém vzdělávání pracovníků OSPOD a co by se dalo zlepšit? Nejen to se dozvíte v nové publikaci Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí. Soubor doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání pracovníků OSPOD. Najdete zde i shrnutí zjištěných potřeb pracovníků OSPOD získané během realizace workshopů, které jsme detailně zpracovali v samostatné zprávě.
přečíst celý článek


1.7.2019, Sekce: Aktuality

Nový interaktivní katalog jevů a služeb pro rodiny a děti – nástroj pro podporu sociálně-právní ochrany dětí

Jak široká je síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny? Na jaké potřeby dětí je třeba reagovat? Jaké jsou role aktérů (sociálních pracovníků, psychologů, pedagogů, pediatrů a dalších) v síti pomoci? Nejen to najdete v novém Interaktivním katalogu jevů a služeb pro rodiny a děti, který jsme právě zveřejnili. Přečíst si můžete i kazuistiky z praxe či se podívat na přehled dalších zdrojů informací. A je tam toho ještě daleko víc…
přečíst celý článek


28.6.2019, Sekce: Aktuality

Nevíte, co číst v létě? Zveřejňujeme překlady publikací k tématu attachmentu

V rámci vzdělávacího programu „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“ byly přeloženy tři publikace, které se věnují tématu attachmentu, terapeutické práci a nástroji k diagnostice poruch attachmentu. Publikace jsou určeny zejména odborné veřejnosti (sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům a dalším). Některé z nich však cílí i na laickou veřejnost, tedy rodiče či pečující osoby. Jejich smyslem je rozšířit povědomí o problematice attachmentu, tedy důležitosti vztahové vazby mezi dítětem a jeho pečující osobou, a především pak podpořit odbornou i laickou veřejnost při zvyšování znalostí a dovedností spojených s tématem vztahové vazby, která je pro každé dítě nesmírně důležitá.
přečíst celý článek


27.6.2019, Sekce: Aktuality

Pepík, Maruška, Pavlík, Vrabčák a kukačka Jitka… Představujeme sešity a komiks pro děti a dospívající o tom, co je osvojení a pěstounská péče

Úmluva o právech dítěte zabezpečuje dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají. V oblasti náhradní rodinné péče se nejčastěji jedná o vyjádření dítěte k možnosti nalezení náhradní rodiny pro takové dítě. Sociální pracovníci často sdílí obavu hovořit s dětmi na téma umístění mimo biologickou rodinu. Zároveň, aby se dítě mohlo do rozhodování zapojit, potřebuje dostatek informací. Snahou projektové aktivity Rozvoj náhradní rodinné péče (projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí) tak bylo vytvořit pomocný nástroj pro práci s dětmi umístěnými mimo vlastní rodinu při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči. Tímto nástrojem jsou tzv. dětské (pracovní) sešity.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020