Aktuality

28.7.2020, Sekce: Aktuality

Pozvánka na Fórum rodinné politiky-aktualizovaný program a registrace

Zveřejňujeme aktualizovaný program 3. ročníku Fóra rodinné politiky, které se koná ve dnech 3. až 4. září 2020 na Univerzitě v Pardubicích. Z oblasti sociálně-právní ochrany dětí se můžete těšit na workshopy zaměřené např. na spolupráci sociálních služeb, OSPOD a škol v oblasti pomoci rodinám v krizi či tématiku náhradní rodinné péče. Součástí diskusí budou i témata zaměřená na násilí v rodinách v době pandemie COVID-19 a mnoho dalšího.
přečíst celý článek


21.7.2020, Sekce: Aktuality

V POHYBU podruhé – zpravodaj z projektu MPSV k tématice ohrožených dětí

Co se dozvíte v druhém čísle zpravodaje? Tentokráte více praktických informací z aktivity zaměřené na metodickou podporu pracovnic a pracovníků OSPOD v oblasti vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte. Najdete zde shrnutí poznatků z metodické podpory OSPOD, ohlasy pracovnic a pracovníků OSPOD, časté dotazy a odpovědi a mnohé další. Součástí zpravodaje jsou i odkazy na oborové články, metodiky či studie.
přečíst celý článek


26.6.2020, Sekce: Aktuality

„Která péče o dítě je nejlepší? Ta, na které se rodiče dohodnou.“ Nejen to zaznělo na semináři Rozchodem rodina nekončí

Organizace Aperio ve spolupráci s Ligou otevřených mužů pořádala dne 9. června 2020 kulatý stůl na palčivé téma rozcházejících se rodin s důrazem na děti, na které situace často negativně dopadá ze všech nejvíc. Záštitu nad akcí převzala senátorka Šárka Jelínková. Tématem kulatého stolu nebyla jen negativa a chyby systému, ale především sdílení dobré praxe v podpoře rozcházejících se rodin a představení nových služeb pro rozcházející se rodiče a jejich děti. Své zkušenosti sdíleli zástupci justice, OSPOD či sociálních služeb. Pohled na roli OSPOD v rozvodových řízeních představila i zástupkyně MPSV. Přinášíme vám shrnutí příspěvků, včetně odkazů na užitečné materiály pro odborníky i rodiče.
přečíst celý článek


26.6.2020, Sekce: Aktuality

Zpravodaj Rodina – informace z oblasti rodinné politiky a ochrany práv dětí na jednom místě

„Připravili jsme nový newsletter Rodina, jehož prostřednictvím Vás budeme pravidelně informovat o aktualitách rodinné politiky, o projektových aktivitách odboru a v neposlední řadě také o dotačních titulech na podporu rodin,“ zmiňuje Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí k prvnímu číslu zpravodaje.
přečíst celý článek


1.6.2020, Sekce: Aktuality

Děti dnes slaví svůj den. Co chystá MPSV a o čem byla řeč v Sama doma

Všechny děti jsou jedinečné a mají právo na ochranu svých práv, díky Úmluvě o právech dítěte a dalším souvisejícím zákonům. Ne všechny děti mají to štěstí vyrůstat se svou rodinou, žít v láskyplném a bezpečném prostředí, zažívat blízkost pečující osoby či rozvíjet svůj potenciál. I proto se u nás a ve světě slaví Mezinárodní den dětí, který připadá na 1. června, a jenž má kromě oslav a zábavného programu pro děti upozornit širokou veřejnost na práva a potřeby dětí. A jak podporuje naplňování práv dětí MPSV?
přečíst celý článek


19.5.2020, Sekce: Aktuality

„Chceme to vidět tvýma očima.“ Metody a techniky práce s ohroženými dětmi a rodinami – inspirace pro praxi

Úkolem sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je mimo jiné zjišťovat názor a přání dítěte a bezpečnou formou dítě zapojovat do záležitostí, které se ho týkají. Získávání pohledu dítěte je nedílnou součástí metody podrobného vyhodnocení situace dítěte a rodiny – je jedním ze základních podkladů pro zhodnocení ohrožení dítěte a naplánování účinné podpory formou stanovení individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Jakými nástroji je možné podpořit zapojení dětí do poskytování služby, co lze využít k podpoře komunikace s dětmi a rodinami o nelehkých tématech či proč je důležité využívat nástroje k vyhodnocení rizik ohrožení dítěte? Nejen těmito tématy nás provedly lektorky online kurzu Metody a nástroje pro práci s ohroženými dětmi a rodinami, který připravila organizace LUMOS. Pracovnice neziskových organizací Aufori, Šafrán dětem, Ratolest či Amalthea nás seznámily se svými novými projekty, nástroji či materiály, které využívají při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Jejich zkušenosti mohou sloužit jako inspirace pro ...
přečíst celý článek


26.3.2020, Sekce: Aktuality

Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele

Situace nouzového stavu spojená s epidemií koronaviru (COVID-19) je náročná a nová pro nás všechny. Porozumět všem opatřením může být obtížné obzvláště pro děti, které potřebují srozumitelné informace, a je třeba jim věnovat pozornost. Ve specifické situaci jsou děti a dospívající, kteří žijí v pobytové péči, mohou mít obavy ze situace, omezený kontakt s rodinou, spolužáky, kamarády, jiný režim, než jsou zvyklí. Podobně je tomu tak u dětí, které jsou samy či se svými rodinami klienty různých podpůrných služeb nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - mohou mít v tuto chvíli ztížený přístup ke službám či informacím. Přinášíme vám shrnutí tipů pro děti a dospívající, kteří hledají pomoc, vyrůstají v pobytových zařízeních bez svých blízkých, a pro profesionály, kteří o ně pečují.
přečíst celý článek


20.3.2020, Sekce: Aktuality

Základní východiska práce s ohroženými dětmi a rodinami v době protiepidemiologických opatření

Zveřejňujeme stručný souhrn stanovisek k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v době nouzového stavu a karantény. Stanoviska byla definována vždy v reakci na aktuálně platné usnesení vlády nebo vydané mimořádné opatření. Vzhledem k tomu, že je výkon sociálně-právní ochrany dětí ukotven zákonem (není poskytován volitelně na základě smlouvy), je možné základní postupy nastalé situaci pouze částečně přizpůsobit, nikoliv zákonná ustanovení bez dalšího rušit nebo měnit.
přečíst celý článek


18.3.2020, Sekce: Aktuality

Stanovisko k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

Vzhledem k aktuální situaci vyhlášeného nouzového stavu MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19.
přečíst celý článek


17.3.2020, Sekce: Aktuality

Světový den sociální práce - srdce pro sociální pracovnice a pracovníky

Ministerstvo práce a sociálních věcí i letos vyjadřuje své uznání sociálním pracovnicím a pracovníkům při příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 17. března. Při plánované konferenci mělo být již potřetí předáváno ocenění Gratias – Sociální pracovník roku. Vzhledem k aktuální situaci však nyní sociální pracovníci a pracovnice v terénu čelí zatěžkávací zkoušce, spolu s ostatními profesemi. Letošní ocenění proto patří všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, ale i jejich kolegům a kolegyním ve všech organizacích a institucích. Vážíme si nasazení všech profesionálů i studentů a věříme, že tato situace brzy pomine.
přečíst celý článek


10.3.2020, Sekce: Aktuality

Za 6 týdnů zpátky doma. Odebrání dítěte jako dočasný nástroj pro řešení situace v rodině

Jak probíhá spolupráce s rodinou v Nizozemí v případě umístění dítěte mimo rodinu? Čím se v tomto směru inspirovali ve Zlínském kraji? Na co se zaměřuje inovativní projekt Pardubického kraje a jaká podpora bude poskytována pracovníkům OSPOD v práci s rodinami? Nejen o těchto tématech byla řeč v rámci panelové diskuse, kterou uspořádal Pardubický kraj. Své zkušenosti doplnili i mladí dospělí sebeobhájci, kteří shrnuli pohledy dětí a dospívajících zjištěné v rámci monitoringu zaměřeného na odchod dětí z dětských domovů do běžného bydlení. Přinášíme vám shrnutí z akce a doplňujeme informace z rozjezdu aktivity MPSV, která se soustředí na návštěvy ústavních zařízení.
přečíst celý článek


24.2.2020, Sekce: Aktuality

Přehled služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny na jednom místě. Jaké nástroje k vyhledání pomoci lze využít?

Umět zprostředkovat vhodnou pomoc pro své klienty je důležitou činností sociálních pracovníků a pracovnic, ale i dalších aktérů, kteří jsou v úzkém kontaktu s dětmi a rodinami. Např. učitelé či lékaři mohou být často prvními, kdo zachytí, že s dítětem něco není v pořádku. K tomu je potřeba znát nejen místní síť pomoci a vzájemné role v síti, ale je důležité mít přehled i o dalších službách nad rámec svého regionu, které mohou děti a jejich rodiny využít (např. online poradenství, chat apod.). Pro děti a rodiny samotné může být obzvláště obtížné zorientovat v tom, kde a jakou pomoc hledat, na koho se obrátit v pro ně náročné či krizové situaci. Kde tedy hledat pomoc? Přibližujeme některé nástroje, které jsou určené jak odborníkům, tak samotným dětem a jejich rodinám či široké veřejnosti.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2021