Aktuality

23.2.2021, Sekce: Aktuality

Komplexní multidisciplinární přístup k dětem v ohrožení duševního zdraví – inspirace z Itálie

Webinář na téma Péče o děti v ohrožení duševního zdraví – příklady dobré praxe proběhl dne 8. ledna 2021 v rámci projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným a přiblížil současný systém péče o děti s potřebami v oblasti duševního zdraví fungující v Itálii, konkrétně v oblasti okolo Terstu.
přečíst celý článek


8.1.2021, Sekce: Aktuality

V POHYBU potřetí – co naleznete ve zpravodaji k tématice ohrožených dětí

Chcete mít přehled, jak pokračují aktivity projektu MPSV, který se zaměřuje na změny v systému péče o ohrožené děti, aby co nejvíce dětí mohlo žít ve svých rodinách, popřípadě u náhradních rodičů? Jak probíhají návštěvy dětí v ústavních zařízeních? Co jsme připravili v oblasti metodické podpory pracovnic a pracovníků OSPOD? Zajímají vás výzkumy k tématice dětí žijících v kojeneckých ústavech, domovech pro osoby s postižením či jaké jsou potřeby dětí odcházejících z ústavní péče? Shrnutí důležitých informací přinášíme v novém čísle zpravodaje V POHYBU.
přečíst celý článek


18.12.2020, Sekce: Aktuality

Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí 2021-2029

Vláda dne 14. prosince 2020 schválila Národní strategii ochrany práv dětí na období let 2021-2029 (dále jen Strategie). Jejím hlavním cílem je zajistit všem dětem bezpečný život v rodinném prostředí. Tímto dokumentem Česká republika vyjadřuje své dlouhodobé závazky k naplnění práv dětí a rodin, a ukazuje, jaké kroky je třeba v následujících letech udělat, aby co největší počet dětí mohl vyrůstat ve vlastních nebo náhradních rodinách.
přečíst celý článek


16.12.2020, Sekce: Aktuality

PF 2021

Přejeme andělskou ochranu všem ohroženým dětem a jejich rodinám. Děkujeme, že nám pomáháte prošlapávat cestu dětem domů.
přečíst celý článek


1.12.2020, Sekce: Aktuality

Časová osa, mapa vztahů či mapa změn? Rychlý průvodce nástroji, které využívají pracovníci OSPOD při práci s ohroženými dětmi a rodinami

Úkolem sociálních pracovnic a pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je poskytovat ohroženým dětem a jejich rodinám pomoc a podporu tak, aby se zamezilo ohrožení dítěte. Základním nástrojem, který v praxi využívají, je vyhodnocení situace dítěte a rodiny, ze kterého vychází individuální plán ochrany dítěte. Jaké další pomocné nástroje lze využít? Představujeme praktického průvodce nástroji, které pomáhají rychlé orientaci v situaci dítěte a rodiny i k navázání vztahu s ohroženými dětmi a rodinami.
přečíst celý článek


18.11.2020, Sekce: Aktuality

„Nazývejme věci pravými jmény“. Co zaznělo na konferenci: Bezpečné vztahy od dětství. Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

Proč je důležité s dětmi hovořit o sexu a intimitě, jak předcházet ohrožení dětí v kyberprostoru či jak včasně rozpoznat násilí na dětech? Jaká je úloha rodiny v prevenci ohrožení dětí a co mohou v ochraně dětí udělat učitelé či pediatři? Jak násilí ve vztazích/na dětech předcházejí na Slovensku, v Rakousku či Norsku a jak je na tom Česká republika? Nejen o těchto tématech byla řeč na online konferenci pořádané 26. října Úřadem vlády. Přinášíme vám shrnutí příspěvků, včetně odkazů na záznamy jednotlivých bloků, a užitečné zdroje informací.
přečíst celý článek


11.11.2020, Sekce: Aktuality

Druhé číslo Zpravodaje RODINA - informace z oblasti rodinné politiky a ochrany práv dětí na jednom místě a další novinky

V tomto číslo se dozvíte o některých nových výstupech z oblasti rodinné politiky - např. o Příručce bude nás víc aneb nejsme na to sami (s. 6), která je určena nastávajícím rodičům a je koncipována jako přehledný průvodce opatřeními rodinné a sociální politiky v ČR. V rámci projektu 22 % k rovnosti se můžete dozvědět např. o nové Analýze příčin a procesů vedoucích k rozdílnému odměňování žen a mužů (s. 5). V oblasti sociálně-právní ochrany dětí (s. 7) najdete základní shrnutí ohledně novely zákona o sociálně-právní ochrany dětí a projektu Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR.
přečíst celý článek


6.11.2020, Sekce: Aktuality

Nová grantová výzva Nadace Sirius se zaměří na děti ohrožené násilím v rodině

Případní zájemci mohou přihlašovat své projekty, které se zaměřují na problematiku ohrožení dětí ve spojitosti s násilím v rodině nebo jiným závažně ohrožujícím zacházením. Nutná je registrace v systému pro grantová řízení Nadace Sirius, a to do 7. 12. 2020. Žádosti nadace přijímá do 10. 12. 2020 13 hodin.
přečíst celý článek


3.11.2020, Sekce: Aktuality

Možná hledají právě vás? Nová brožura o cestách k pěstounství

Jak se člověk stane pěstounem? Jaká je cesta k pěstounství? Jaké to je přijmout do své rodiny pěstounské dítě? Jaké to je být pěstounským dítětem? Jaké to je být vlastním dítětem v pěstounské rodině? Knížka Rodina na 100 % přináší deset životních příběhů pěstounských rodin z Pardubického kraje. Seznamte se s příběhy a užitečnými odkazy k tématu náhradní rodinné péče.
přečíst celý článek


23.10.2020, Sekce: Aktuality

Novinky z oblasti plánování ochrany dítěte – aktualizované formuláře vyhodnocení a IPOD pro sociální pracovnice a pracovníky OSPOD

Sociální pracovnice a pracovníci OSPOD mají nelehkou roli – jejich úkolem je identifikovat případné ohrožení dítěte a naplánovat spolu s rodinou a dítětem účinnou pomoc. Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí OSPOD vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny a je zodpovědný za sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tzv. IPOD). OSPOD na to není sám a plán vytváří ve spolupráci s rodiči, dítětem a dalšími aktéry – např. pracovníky sociálních služeb, kteří pomáhají rodičům posílit rodičovské kompetence, lékaři, učiteli, terapeuty či pracovníky pobytových zařízení, jako jsou dětské domovy, výchovné ústavy atd., pokud se dítě ocitlo mimo svou rodinu. K tomu, aby se mohl stanovit účinný plán pomoci, je třeba nejprve získat co nejvíce informací o situaci dítěte a jeho rodiny, a především o potřebách dítěte – klíčové je přitom zaznamenat pohled dítěte, rodičů a dalších osob, které okolo nich jsou (např. učitel, trenér, lékař atd.). A jaké novinky pro oblast plánování s dítětem a rodinou připravilo MPSV?
přečíst celý článek


16.10.2020, Sekce: Aktuality

Dítě v pobytové péči – specifika vyhodnocování situace dítěte a rodiny a individuálního plánování

Umístění dítěte do jakékoliv formy pobytové péče (př. kojenecký ústav, dětský domov, výchovný ústav apod.) je vždy výrazným zásahem do života dítěte a rodiny. Provází ho obvykle náročné situace spojené s přesunem dítěte do pobytového zařízení, jeho adaptací na nové prostředí, zároveň potřeba zachování co nejbližšího kontaktu s rodiči a intenzivní podpora rodičů tak, aby se dítě mohlo v optimálním případě rychle vrátit domů. Nároky na vyhodnocení situace dítěte, a zejména plánování další práce s dítětem a rodinou spočívají především na pracovnicích a pracovnících orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kteří jsou koordinátory pomoci dítěti a rodině. V článku zveřejněném v časopisu Sociální práce / Sociálna práca se dozvíte více o nástroji vyhodnocení situace dítěte a rodiny, který spolu s individuálním plánem ochrany dítěte tvoří základní součást sociální práce pracovníků OSPOD s ohroženými dětmi a jejich rodinami.
přečíst celý článek


5.10.2020, Sekce: Aktuality

Příprava mladých dospělých vyrůstajících v pobytových zařízeních na odchod do dospělého života. Výsledky unikátního výzkumu

Přechod z dětského domova či jiného pobytového zařízení do dospělosti je pro řadu mladých dospělých náročným obdobím spojeným s řadou obav. Oproti jiným vrstevníkům se často nemohou spolehnout na pomoc a zázemí své rodiny. Co by mohlo pomoci těmto mladým lidem postavit se na vlastní nohy? Jak to vnímají samotní mladí dospělí, kteří ústavní péčí prošli? Co k tomu dodávají ostatní aktéři, kteří je provázejí přípravou na odchod ze zařízení - sociální pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), ředitelé pobytových zařízení a zástupci neziskových organizací? Seznamte se s výsledky unikátního průzkumu Nadačního fondu Krok domů a některými aktivitami MPSV v oblasti podpory mladých dospělých vyrůstajících v náhradní péči při vstupu do samostatného života.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024