Aktuality

19.5.2020, Sekce: Aktuality

„Chceme to vidět tvýma očima.“ Metody a techniky práce s ohroženými dětmi a rodinami – inspirace pro praxi

Úkolem sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je mimo jiné zjišťovat názor a přání dítěte a bezpečnou formou dítě zapojovat do záležitostí, které se ho týkají. Získávání pohledu dítěte je nedílnou součástí metody podrobného vyhodnocení situace dítěte a rodiny – je jedním ze základních podkladů pro zhodnocení ohrožení dítěte a naplánování účinné podpory formou stanovení individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Jakými nástroji je možné podpořit zapojení dětí do poskytování služby, co lze využít k podpoře komunikace s dětmi a rodinami o nelehkých tématech či proč je důležité využívat nástroje k vyhodnocení rizik ohrožení dítěte? Nejen těmito tématy nás provedly lektorky online kurzu Metody a nástroje pro práci s ohroženými dětmi a rodinami, který připravila organizace LUMOS. Pracovnice neziskových organizací Aufori, Šafrán dětem, Ratolest či Amalthea nás seznámily se svými novými projekty, nástroji či materiály, které využívají při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Jejich zkušenosti mohou sloužit jako inspirace pro ...
přečíst celý článek


26.3.2020, Sekce: Aktuality

Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele

Situace nouzového stavu spojená s epidemií koronaviru (COVID-19) je náročná a nová pro nás všechny. Porozumět všem opatřením může být obtížné obzvláště pro děti, které potřebují srozumitelné informace, a je třeba jim věnovat pozornost. Ve specifické situaci jsou děti a dospívající, kteří žijí v pobytové péči, mohou mít obavy ze situace, omezený kontakt s rodinou, spolužáky, kamarády, jiný režim, než jsou zvyklí. Podobně je tomu tak u dětí, které jsou samy či se svými rodinami klienty různých podpůrných služeb nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - mohou mít v tuto chvíli ztížený přístup ke službám či informacím. Přinášíme vám shrnutí tipů pro děti a dospívající, kteří hledají pomoc, vyrůstají v pobytových zařízeních bez svých blízkých, a pro profesionály, kteří o ně pečují.
přečíst celý článek


20.3.2020, Sekce: Aktuality

Základní východiska práce s ohroženými dětmi a rodinami v době protiepidemiologických opatření

Zveřejňujeme stručný souhrn stanovisek k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v době nouzového stavu a karantény. Stanoviska byla definována vždy v reakci na aktuálně platné usnesení vlády nebo vydané mimořádné opatření. Vzhledem k tomu, že je výkon sociálně-právní ochrany dětí ukotven zákonem (není poskytován volitelně na základě smlouvy), je možné základní postupy nastalé situaci pouze částečně přizpůsobit, nikoliv zákonná ustanovení bez dalšího rušit nebo měnit.
přečíst celý článek


18.3.2020, Sekce: Aktuality

Stanovisko k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

Vzhledem k aktuální situaci vyhlášeného nouzového stavu MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19.
přečíst celý článek


17.3.2020, Sekce: Aktuality

Světový den sociální práce - srdce pro sociální pracovnice a pracovníky

Ministerstvo práce a sociálních věcí i letos vyjadřuje své uznání sociálním pracovnicím a pracovníkům při příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 17. března. Při plánované konferenci mělo být již potřetí předáváno ocenění Gratias – Sociální pracovník roku. Vzhledem k aktuální situaci však nyní sociální pracovníci a pracovnice v terénu čelí zatěžkávací zkoušce, spolu s ostatními profesemi. Letošní ocenění proto patří všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, ale i jejich kolegům a kolegyním ve všech organizacích a institucích. Vážíme si nasazení všech profesionálů i studentů a věříme, že tato situace brzy pomine.
přečíst celý článek


10.3.2020, Sekce: Aktuality

Za 6 týdnů zpátky doma. Odebrání dítěte jako dočasný nástroj pro řešení situace v rodině

Jak probíhá spolupráce s rodinou v Nizozemí v případě umístění dítěte mimo rodinu? Čím se v tomto směru inspirovali ve Zlínském kraji? Na co se zaměřuje inovativní projekt Pardubického kraje a jaká podpora bude poskytována pracovníkům OSPOD v práci s rodinami? Nejen o těchto tématech byla řeč v rámci panelové diskuse, kterou uspořádal Pardubický kraj. Své zkušenosti doplnili i mladí dospělí sebeobhájci, kteří shrnuli pohledy dětí a dospívajících zjištěné v rámci monitoringu zaměřeného na odchod dětí z dětských domovů do běžného bydlení. Přinášíme vám shrnutí z akce a doplňujeme informace z rozjezdu aktivity MPSV, která se soustředí na návštěvy ústavních zařízení.
přečíst celý článek


24.2.2020, Sekce: Aktuality

Přehled služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny na jednom místě. Jaké nástroje k vyhledání pomoci lze využít?

Umět zprostředkovat vhodnou pomoc pro své klienty je důležitou činností sociálních pracovníků a pracovnic, ale i dalších aktérů, kteří jsou v úzkém kontaktu s dětmi a rodinami. Např. učitelé či lékaři mohou být často prvními, kdo zachytí, že s dítětem něco není v pořádku. K tomu je potřeba znát nejen místní síť pomoci a vzájemné role v síti, ale je důležité mít přehled i o dalších službách nad rámec svého regionu, které mohou děti a jejich rodiny využít (např. online poradenství, chat apod.). Pro děti a rodiny samotné může být obzvláště obtížné zorientovat v tom, kde a jakou pomoc hledat, na koho se obrátit v pro ně náročné či krizové situaci. Kde tedy hledat pomoc? Přibližujeme některé nástroje, které jsou určené jak odborníkům, tak samotným dětem a jejich rodinám či široké veřejnosti.
přečíst celý článek


11.2.2020, Sekce: Aktuality

Jaké nástroje nám mohou pomoci v posouzení ohrožení dítěte? Co připravuje MPSV?

Vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů v životě dítěte je nezbytnou součástí práce zejména sociálních pracovníků, kteří působí na OSPOD. K tomu lze využít řadu nástrojů, které mají usnadnit zhodnocení míry ohrožení dítěte. Bez posouzení závažnosti rizik nelze dokončit tzv. strukturované vyhodnocení situace dítěte a rodiny, které je podkladem pro vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) v situacích, kdy se jedná o děti ohrožené z hlediska § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a není možné poskytnout dítěti přiměřenou pomoc a ochranu.
přečíst celý článek


16.12.2019, Sekce: Aktuality

PF 2020

Aby dětství v rodině nebylo sci-fi, ale realita.
přečíst celý článek


11.12.2019, Sekce: Aktuality

Ministerstvo představuje sešity a komiks pro děti, který vysvětluje osvojení a pěstounskou péči

Umístění dítěte do náhradní rodiny je významná změna a je nezbytné, aby jí dobře rozumělo. Sociální pracovníci často vyjadřují obavu hovořit s dětmi na téma umístění mimo biologickou rodinu. V rámci projektu MPSV byl proto vytvořen pomocný nástroj pro práci s dětmi umístěnými mimo vlastní rodinu při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči. Tímto nástrojem jsou tzv. dětské sešity.
přečíst celý článek


6.12.2019, Sekce: Aktuality

NENÍ TO TVOJE VINA. Co často neříkáme dětem, které vyrůstají mimo svou rodinu. Střípky z konference a aktivity MPSV

Jak se vyvíjel systém péče o ohrožené děti? Jaké jsou potřeby dětí, které jsou odděleny od svých rodičů? Co zažívají? Co by chtěly jinak? Jak vnímají odchod z „děcáku“? Jaké to je jít v 18 letech za svobodou? Co můžeme udělat pro to, aby se děti vyrovnaly s tématem života mimo svou rodinu co nejlépe? V Praze proběhla 19. listopadu konference Dítě v systému, kterou pořádal spolek Mimo domov. Přinášíme vám shrnutí příspěvků a také informace o souvisejících aktivitách projektu MPSV.
přečíst celý článek


26.11.2019, Sekce: Aktuality

O „nepoučitelných dětech“, aneb co zaznělo na mezinárodní konferenci k Traumatu a domácímu násilí

Jak souvisí prožité trauma s chováním dítěte/dospělého? Co se děje v mozku? Proč je potřeba traumatizovaným lidem poskytovat podporu? Jak můžeme měnit prostředí služeb tak, aby bylo pro lidi příjemnější a lépe reagovalo na jejich potřeby? Jakou podporu poskytují zahraniční služby, které pracují s lidmi bez domova, svým zaměstnancům? Nejen těmto okruhům se věnovala mezinárodní konference pořádaná MPSV v rámci projektu Podpora sociálního bydlení, která proběhla 7. listopadu 2019 v Praze.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023