Aktuality

2.8.2019, Sekce: Aktuality

Jak sjednotit současnou praxi v „párování“ dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči? Představujeme Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče

O jaké principy by se mělo zprostředkování náhradní rodinné péče opírat? Jaké otázky na straně dítěte a zájemce je třeba, aby si pracovník OSPOD položil, než se přistoupí k vlastnímu zprostředkování náhradní rodinné péče? Jsou známa potenciální rizika tohoto zprostředkování, a jaká jsou jejich řešení? Jak se lépe zorientovat ve spisové dokumentaci dítěte a zájemce o náhradní rodinnou péči v příslušných evidencích krajských úřadů? Jak zajistit, aby spisová dokumentace dítěte neopomíjela i to, co dítě umí, jeho zájmy a záliby? Jak je možné ulehčit dítěti jeho přechod do nového výchovného prostředí? Představujeme novou publikaci „Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče“, která obsahuje i konkrétní nástroje pro tzv. párování dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči.
přečíst celý článek


30.7.2019, Sekce: Aktuality

Co bych měl jako pěstoun splňovat a kdo mi pomůže, když to budu potřebovat? Představujeme infoletáky pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Jaké jsou podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče? Co musím splňovat? Jaké děti potřebují náhradní rodiče? Jak komunikovat s vlastními dětmi o pěstounství? Jak si společně zvyknout na změnu – nového člena rodiny? A co kontakt s biologickými rodiči dítěte v pěstounce? Jak dítěti zachovat dobrý kontakt s jeho rodiči? Kdo mi pomůže, když si nebudu vědět rady? Lidé, kteří zvažují, že se stanou pěstouny či adoptivní rodiči, řeší mnoho otázek. Odpovědi na řadu z nich a užitečné tipy naleznou v 9 nových infomateriálech, do jejichž přípravy byli zapojeni i samotní pěstouni a pěstounky.
přečíst celý článek


26.7.2019, Sekce: Aktuality

Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči? Tipy najdete v nové brožurce

Místem, kde lze nejlépe naplňovat potřebu náklonnosti k jedné pečující osobě, pokud to nejde ve vlastní rodině dítěte, je náhradní rodinná péče, ať již ve formě adopce či pěstounské péče. Pro to, aby bylo možné dětem tuto péči zprostředkovat, je třeba mít dostatečné množství náhradních rodičů, a tedy mít i strategii kontinuálního oslovování veřejnosti a získávání zájemců o náhradní rodinnou péči. Není vhodné spoléhat se na to, že zájemci o náhradní rodinnou péči budou přicházet sami, na základě vlastní aktivity a touhy či ochoty pomoci ohroženému dítěti. Tyto zájemce je třeba aktivně vyhledávat a zvyšovat povědomí o náhradní rodinné péči. Tipy, jaké nástroje zvolit či co se osvědčilo v zahraničí, najdete v brožuře Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči – příklady dobré praxe.
přečíst celý článek


24.7.2019, Sekce: Aktuality

Chcete začít síťovat služby a nevíte, jak na to? Inspirujte se v našem Průvodci či využijte možnost konzultace

Dovolujeme si vám představit další z výstupů projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“, konkrétně z aktivity zaměřené na síťování služeb pro děti a jejich rodiny. Materiál Průvodce síťováním služeb pro děti a jejich rodiny shrnuje zkušenosti z tříletého síťování na území 11 krajů a více než 120 obcí ČR, které se do projektu zapojily. V Průvodci najdete i příklady dobré praxe v oblasti rozvoje spolupráce a včasné pomoci ohroženým dětem. Pokud vás zajímá více, můžete se obrátit přímo i na bývalé síťařky a síťaře, jejichž kontakty naleznete na konci článku.
přečíst celý článek


23.7.2019, Sekce: Aktuality

Je normální si říct o pomoc. Představujeme publikaci Včas a spolu, která se věnuje oblasti preventivních služeb pro rodiny s dětmi

Co jsou preventivní služby? Jak vypadá jejich praxe a co by v současné situaci pomohlo, aby rodiny s dětmi dostaly adekvátní pomoc včas? Jak preventivní služby v současném systému ukotvit a na co se zaměřit? Nejen na tyto otázky se snažila odpověď příručka „Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny“.
přečíst celý článek


18.7.2019, Sekce: Aktuality

Které kompetence jsou klíčové v činnosti pracovníků OSPOD? Představujeme publikaci zaměřenou na vzdělávání pracovníků OSPOD

Co potřebují pracovníci OSPOD vědět, umět? Jakými kompetencemi musí disponovat, aby mohli adekvátně reagovat na potřeby ohrožených dětí? Jak vypadá současný systém vzdělávání pracovníků OSPOD a co by se dalo zlepšit? Nejen to se dozvíte v nové publikaci Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí. Soubor doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání pracovníků OSPOD. Najdete zde i shrnutí zjištěných potřeb pracovníků OSPOD získané během realizace workshopů, které jsme detailně zpracovali v samostatné zprávě.
přečíst celý článek


1.7.2019, Sekce: Aktuality

Nový interaktivní katalog jevů a služeb pro rodiny a děti – nástroj pro podporu sociálně-právní ochrany dětí

Jak široká je síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny? Na jaké potřeby dětí je třeba reagovat? Jaké jsou role aktérů (sociálních pracovníků, psychologů, pedagogů, pediatrů a dalších) v síti pomoci? Nejen to najdete v novém Interaktivním katalogu jevů a služeb pro rodiny a děti, který jsme právě zveřejnili. Přečíst si můžete i kazuistiky z praxe či se podívat na přehled dalších zdrojů informací. A je tam toho ještě daleko víc…
přečíst celý článek


28.6.2019, Sekce: Aktuality

Nevíte, co číst v létě? Zveřejňujeme překlady publikací k tématu attachmentu

V rámci vzdělávacího programu „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“ byly přeloženy tři publikace, které se věnují tématu attachmentu, terapeutické práci a nástroji k diagnostice poruch attachmentu. Publikace jsou určeny zejména odborné veřejnosti (sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům a dalším). Některé z nich však cílí i na laickou veřejnost, tedy rodiče či pečující osoby. Jejich smyslem je rozšířit povědomí o problematice attachmentu, tedy důležitosti vztahové vazby mezi dítětem a jeho pečující osobou, a především pak podpořit odbornou i laickou veřejnost při zvyšování znalostí a dovedností spojených s tématem vztahové vazby, která je pro každé dítě nesmírně důležitá.
přečíst celý článek


27.6.2019, Sekce: Aktuality

Pepík, Maruška, Pavlík, Vrabčák a kukačka Jitka… Představujeme sešity a komiks pro děti a dospívající o tom, co je osvojení a pěstounská péče

Úmluva o právech dítěte zabezpečuje dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají. V oblasti náhradní rodinné péče se nejčastěji jedná o vyjádření dítěte k možnosti nalezení náhradní rodiny pro takové dítě. Sociální pracovníci často sdílí obavu hovořit s dětmi na téma umístění mimo biologickou rodinu. Zároveň, aby se dítě mohlo do rozhodování zapojit, potřebuje dostatek informací. Snahou projektové aktivity Rozvoj náhradní rodinné péče (projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí) tak bylo vytvořit pomocný nástroj pro práci s dětmi umístěnými mimo vlastní rodinu při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči. Tímto nástrojem jsou tzv. dětské (pracovní) sešity.
přečíst celý článek


26.6.2019, Sekce: Aktuality

Kdo se může stát náhradním rodičem? Nová brožura pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Jak jsme Vás již informovali, s koncem projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí budeme průběžně zveřejňovat aktuality o jednotlivých výstupech projektu. Většinu z nich již nyní naleznete ke stažení v sekci DOKUMENTY. A to i ten dnešní, který přináší ucelené informace o tom, kdo se může stát náhradním rodičem a jak odborné posuzování probíhá.
přečíst celý článek


30.5.2019, Sekce: Aktuality

„Buď IN pěstoun“ uslyší lidé nejen z rádia

Odstartovala dlouho očekávaná informační kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí, která seznámí širokou veřejnost s tématem náhradní rodinné péče. Jejím sloganem je „Buď IN pěstoun“, s podtitulkem „Hledáme super obyčejné lidi“, což napovídá o hlavním cíli kampaně - seznámit veřejnost s tématem pěstounské péče, vyvrátit řadu mýtů, které o ní panují a pomoct najít dětem, které z jakýchkoliv důvodů nemohou buď dočasně, nebo dlouhodobě vyrůstat se svými biologickými rodiči, náhradní rodinu. Kampaň využije mixu komunikačních nástrojů – od rádia až po závěrečnou akci na Střeleckém ostrově v Praze 16. 6. 2019.
přečíst celý článek


28.5.2019, Sekce: Aktuality

Bez Vás to nejde – fotoreport ze závěrečných konferencí "pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU aneb o dětech s dětmi"

Děkujeme, že jste přišli a nezapomeňte, bez Vás to nejde...protože každý z Vás je důležitou součástí sítě pomoci a může si všimnout ohrožení dítěte. Na konferencích v 5 krajích jsme představili výstupy projektu, který se od roku 2016 soustředil na zlepšení systému sociálně-právní ochrany dětí. Ač projekt v červnu 2019 končí, věříme, že rozvoj mezirezortní spolupráce a zaměření na potřeby dětí bude nadále pokračovat a dětem a jejich rodinám se bude dostávat včasné pomoci. Projekt byl realizován v 12 krajích ČR.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020