Aktuality

26.3.2021, Sekce: Aktuality

Webinář "Komplexní trauma a jeho dopad na chování a duševní zdraví“

V pondělí 8. 3. 2021 se v rámci projektu „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným“ uskutečnil velmi zajímavý webinář, který představil téma komplexního traumatu a jeho vlivu na chování a duševní zdraví dětí i dospělých. Poutavě o něm přednášely klinická psycholožka Kaja Næss Johannessen a její kolegyně psycholožka Ann-Karin Nielsen Bakke, obě z Norska, působící v Dětském psychiatrickém centru Østbytunet, multidisciplinárním nemocničním zařízením pro děti ve věku 7-13 let.
přečíst celý článek


22.3.2021, Sekce: Aktuality

Rozhodnutí evropského výboru pojmenovalo porušování práv nejmenších dětí v ČR

Dne 23. listopadu 2020 bylo zveřejněno rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva týkající se umisťování dětí do 3 let věku do ústavní péče. V rozhodnutí je mimo jiné konstatováno, že systém umisťování nejmladších dětí do ústavů v ČR je v rozporu s článkem 17 Evropské sociální charty, zejména pokud jde o tzv. dobrovolné pobyty dětí v ústavech, nezajištění dostatku služeb pro děti a rodiny v domácím nebo komunitním prostředí a zláštní porušení práv dětí romského původu a dětí s postižením. V přiloženém souboru můžete najít text rozhodnutí, jeho anotaci a dvě stanoviska MPSV, která byla vydána k praktické implementaci doporučení vyplývajících z rozhodnutí.
přečíst celý článek


15.3.2021, Sekce: Aktuality

Duhové rodiny a respektující sociální práce – nahlédněte do dvou aktuálních příruček k tématům sociální práce s LGBT+ klienty

V roce 2020 vydala organizace Prague Pride ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, v rámci aktivit zaměřených na podporu a pomoc pracovnicím a pracovníkům v pomáhajících profesích zorientovat se v situacích, které řeší klienti z řad LGBT+ osob, hned dvě příručky věnující se tématům sociální práce s LGBT+ klienty.
přečíst celý článek


2.3.2021, Sekce: Aktuality

Inspirativní praxe z Walesu na semináři Reformy péče o duševní zdraví

Webinář s názvem Krizové a akutní (komunitní) služby pořádaný 29. ledna 2021 sekcí multidisciplinarity v rámci Reformy péče o duševní zdraví představil zkušenosti členů týmu Duševního zdraví a specifických poruch učení Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) ve Walesu s proměnou regionálního systému služeb pro lidi potýkající se s krizí v oblasti duševního zdraví včetně jeho doplnění o služby, kterých lze využít jako alternativ k hospitalizaci.
přečíst celý článek


23.2.2021, Sekce: Aktuality

Komplexní multidisciplinární přístup k dětem v ohrožení duševního zdraví – inspirace z Itálie

Webinář na téma Péče o děti v ohrožení duševního zdraví – příklady dobré praxe proběhl dne 8. ledna 2021 v rámci projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným a přiblížil současný systém péče o děti s potřebami v oblasti duševního zdraví fungující v Itálii, konkrétně v oblasti okolo Terstu.
přečíst celý článek


8.1.2021, Sekce: Aktuality

V POHYBU potřetí – co naleznete ve zpravodaji k tématice ohrožených dětí

Chcete mít přehled, jak pokračují aktivity projektu MPSV, který se zaměřuje na změny v systému péče o ohrožené děti, aby co nejvíce dětí mohlo žít ve svých rodinách, popřípadě u náhradních rodičů? Jak probíhají návštěvy dětí v ústavních zařízeních? Co jsme připravili v oblasti metodické podpory pracovnic a pracovníků OSPOD? Zajímají vás výzkumy k tématice dětí žijících v kojeneckých ústavech, domovech pro osoby s postižením či jaké jsou potřeby dětí odcházejících z ústavní péče? Shrnutí důležitých informací přinášíme v novém čísle zpravodaje V POHYBU.
přečíst celý článek


18.12.2020, Sekce: Aktuality

Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí 2021-2029

Vláda dne 14. prosince 2020 schválila Národní strategii ochrany práv dětí na období let 2021-2029 (dále jen Strategie). Jejím hlavním cílem je zajistit všem dětem bezpečný život v rodinném prostředí. Tímto dokumentem Česká republika vyjadřuje své dlouhodobé závazky k naplnění práv dětí a rodin, a ukazuje, jaké kroky je třeba v následujících letech udělat, aby co největší počet dětí mohl vyrůstat ve vlastních nebo náhradních rodinách.
přečíst celý článek


16.12.2020, Sekce: Aktuality

PF 2021

Přejeme andělskou ochranu všem ohroženým dětem a jejich rodinám. Děkujeme, že nám pomáháte prošlapávat cestu dětem domů.
přečíst celý článek


1.12.2020, Sekce: Aktuality

Časová osa, mapa vztahů či mapa změn? Rychlý průvodce nástroji, které využívají pracovníci OSPOD při práci s ohroženými dětmi a rodinami

Úkolem sociálních pracovnic a pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je poskytovat ohroženým dětem a jejich rodinám pomoc a podporu tak, aby se zamezilo ohrožení dítěte. Základním nástrojem, který v praxi využívají, je vyhodnocení situace dítěte a rodiny, ze kterého vychází individuální plán ochrany dítěte. Jaké další pomocné nástroje lze využít? Představujeme praktického průvodce nástroji, které pomáhají rychlé orientaci v situaci dítěte a rodiny i k navázání vztahu s ohroženými dětmi a rodinami.
přečíst celý článek


18.11.2020, Sekce: Aktuality

„Nazývejme věci pravými jmény“. Co zaznělo na konferenci: Bezpečné vztahy od dětství. Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

Proč je důležité s dětmi hovořit o sexu a intimitě, jak předcházet ohrožení dětí v kyberprostoru či jak včasně rozpoznat násilí na dětech? Jaká je úloha rodiny v prevenci ohrožení dětí a co mohou v ochraně dětí udělat učitelé či pediatři? Jak násilí ve vztazích/na dětech předcházejí na Slovensku, v Rakousku či Norsku a jak je na tom Česká republika? Nejen o těchto tématech byla řeč na online konferenci pořádané 26. října Úřadem vlády. Přinášíme vám shrnutí příspěvků, včetně odkazů na záznamy jednotlivých bloků, a užitečné zdroje informací.
přečíst celý článek


11.11.2020, Sekce: Aktuality

Druhé číslo Zpravodaje RODINA - informace z oblasti rodinné politiky a ochrany práv dětí na jednom místě a další novinky

V tomto číslo se dozvíte o některých nových výstupech z oblasti rodinné politiky - např. o Příručce bude nás víc aneb nejsme na to sami (s. 6), která je určena nastávajícím rodičům a je koncipována jako přehledný průvodce opatřeními rodinné a sociální politiky v ČR. V rámci projektu 22 % k rovnosti se můžete dozvědět např. o nové Analýze příčin a procesů vedoucích k rozdílnému odměňování žen a mužů (s. 5). V oblasti sociálně-právní ochrany dětí (s. 7) najdete základní shrnutí ohledně novely zákona o sociálně-právní ochrany dětí a projektu Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR.
přečíst celý článek


6.11.2020, Sekce: Aktuality

Nová grantová výzva Nadace Sirius se zaměří na děti ohrožené násilím v rodině

Případní zájemci mohou přihlašovat své projekty, které se zaměřují na problematiku ohrožení dětí ve spojitosti s násilím v rodině nebo jiným závažně ohrožujícím zacházením. Nutná je registrace v systému pro grantová řízení Nadace Sirius, a to do 7. 12. 2020. Žádosti nadace přijímá do 10. 12. 2020 13 hodin.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2022