Aktuality

6.12.2019, Sekce: Aktuality

NENÍ TO TVOJE VINA. Co často neříkáme dětem, které vyrůstají mimo svou rodinu. Střípky z konference a aktivity MPSV

Jak se vyvíjel systém péče o ohrožené děti? Jaké jsou potřeby dětí, které jsou odděleny od svých rodičů? Co zažívají? Co by chtěly jinak? Jak vnímají odchod z „děcáku“? Jaké to je jít v 18 letech za svobodou? Co můžeme udělat pro to, aby se děti vyrovnaly s tématem života mimo svou rodinu co nejlépe? V Praze proběhla 19. listopadu konference Dítě v systému, kterou pořádal spolek Mimo domov. Přinášíme vám shrnutí příspěvků a také informace o souvisejících aktivitách projektu MPSV.
přečíst celý článek


26.11.2019, Sekce: Aktuality

O „nepoučitelných dětech“, aneb co zaznělo na mezinárodní konferenci k Traumatu a domácímu násilí

Jak souvisí prožité trauma s chováním dítěte/dospělého? Co se děje v mozku? Proč je potřeba traumatizovaným lidem poskytovat podporu? Jak můžeme měnit prostředí služeb tak, aby bylo pro lidi příjemnější a lépe reagovalo na jejich potřeby? Jakou podporu poskytují zahraniční služby, které pracují s lidmi bez domova, svým zaměstnancům? Nejen těmto okruhům se věnovala mezinárodní konference pořádaná MPSV v rámci projektu Podpora sociálního bydlení, která proběhla 7. listopadu 2019 v Praze.
přečíst celý článek


20.11.2019, Sekce: Aktuality

Letos si připomínáme 30. výročí vzniku Úmluvy o právech dětí

V listopadu si připomeneme 30. výročí vzniku Úmluvy o právech dítěte, která je nejvýznamnějším právním dokumentem v oblasti ochrany práv dítěte a byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů 20. listopadu 1989. V ČR platí od 6. února 1991. Tato Úmluva přiznává všem dětem na celém světě základní lidská práva a účastnické státy zavazuje k zakotvení konkrétních opatření na ochranu práv dětí ve svém zákonodárství. Jak je to s ochranou práv dětí v ČR? Jaké aktivity podniká MPSV? Znáte komiksovou Úmluvu pro děti?
přečíst celý článek


15.11.2019, Sekce: Aktuality

Pozvánka na konferenci k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

Před 30 lety byl na mezinárodní úrovni přijat akt, který zakotvuje, že i dětem náleží místo v pojmu „každý“, hovoří-li se o základních právech člověka. Daří se nám toto v České republice naplňovat? A jsou u nás děti skutečně „každým“? Přijďte s námi diskutovat, co prospívá, či naopak brání účinnému naplňování Úmluvy o právech dítěte.
přečíst celý článek


6.11.2019, Sekce: Aktuality

O nás, ale s námi – děti a mladí dospělí jako poradci projektu MPSV

Co si myslí mladí lidé, kteří vyrůstali mimo svou rodinu, o systému pomoci rodinám s dětmi? Jak prožívali situace, kdy byli odděleni od svých rodičů? Co v té chvíli potřebovali? Jakou podporu očekávali od sociálních pracovníků či pracovníků ve škole? Které informace jim chyběly? Co potřebovali jinak? Ptal se jich někdo na jejich názor? V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsme mladé lidi s touto zkušeností zapojili do řady aktivit, které vám přiblížíme. Shrnutí jejich pohledu je součástí nové publikace Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Více informací k participaci dětí a mladých dospělých najdete v článku zveřejněném na webu socialniprace.cz.
přečíst celý článek


4.11.2019, Sekce: Aktuality

Duševní zdraví se týká nás všech. O souvislostech stigmatizace a duševního zdraví – konference Na rovinu

Co se vám vybaví, když se řekne duševní nemoc? Řada lidí si asi představí různé scény z filmů, které jsou spojené s tím, že je někdo označen za „blázna“ a je zbaven osobní svobody a důstojnosti. Duševní nemoc má stále jinou konotaci než nemoc fyzická. Nese s sebou stigma, což má dopad na kvalitu života lidí s duševním onemocněním, ale i na společnost. A co s tím? V Praze proběhla mezinárodní konference, jejímž smyslem bylo představit destigmatizační aktivity a kampaně v oblasti duševního zdraví. Akci pořádala iniciativa Na rovinu, která vznikla v rámci projektu Destigmatizace, jež je součástí Reformy péče o duševní zdraví. Realizuje ji Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ).
přečíst celý článek


29.10.2019, Sekce: Aktuality

Jak se stát pěstounem či pěstounkou? Podívejte se na cestu pěstouna v infografice

V ČR je stále několik tisíc dětí, které vyrůstají mimo rodinu v ústavních zařízeních. Přitom absence rodinného prostředí může mít na jejich život zásadní dopad. Přemýšleli jste někdy o tom, že byste se stali náhradními rodiči? Věděli jste, že o pěstounství nemusí žádat pár, ale pěstounem se může stát i člověk, který žije sám? Slyšeli jste od přátel, že byste byli dobrými pěstouny, ale cítíte, že Vám pro takové rozhodnutí chybí odvaha? Ptáte se, co obnáší pěstounství a na jakou podporu máte nárok? Podívejte se do infografiky. Pokud chcete vědět více, nebojte se obrátit na váš místní úřad či doprovázející organizaci, která pomáhá pěstounům.
přečíst celý článek


24.10.2019, Sekce: Aktuality

Co je OSPOD? Téma v pořadu SAMA DOMA

Role OSPOD nemusí být široké veřejnosti dobře známa. Co spadá do agendy pracovníků OSPOD? Kdy se na OSPOD obracet? Jaké mají pracovníci OSPOD kompetence? Je pracovníků dost? A proč je třeba si vážit jejich práce?
přečíst celý článek


22.10.2019, Sekce: Aktuality

„Bylo to takový nesoukromí.“ Co zaznělo v debatě (Ne)zapomenutelní k tématu deinstitucionalizace péče

"Proč více než 67 tisíc lidí uvízlých v ústavech a léčebnách obeplula vlna svobody devadesátých let a zůstává jim zavřená cesta k naplňování lidských práv a co s tím?" bylo hlavním tématem debaty (Ne)zapomenutelní, pořádané Jednotou pro deinstitucionalizaci (JDI) v rámci Festivalu Demokracie dnes. Svůj pohled si vyměňovali zástupci veřejné správy, samosprávy, vzdělavatelů, neziskového sektoru, ředitelé ústavů, ale i lidé, který se to to týká především – bývalá klientka ústavního zařízení a matka chlapce, který vyrůstá v pobytovém zařízení.
přečíst celý článek


9.10.2019, Sekce: Aktuality

Tašky letí za vámi. Hledejte náhradní rodiče spolu s námi

Hledáme SUPER obyčejné lidi. Buď IN pěstoun. To stále platí. Podpořte toto poselství nošením tašky spolu s námi. Vyfoťte se s taškou a sdílejte to. Děkujeme vám!
přečíst celý článek


7.10.2019, Sekce: Aktuality

Podpora duševního zdraví dětí a mladistvých jako jedna z oblastí programu Zdraví

Jak identifikovala Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti (IPŘ 2017), rodinám s dětmi s duševním onemocněním se stále nedaří včas a účinně pomáhat. Možnostmi podpory dětí se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví jsme se proto zabývali v rámci projektové aktivity MPSV zaměřené na inovativní služby pro rodiny s dětmi (blíže viz publikace Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami). Z hlediska dětí je oblast duševního zdraví o to složitější, že se potřeby mění a vyvíjejí, a zvláštního významu tudíž nabývá prevence – včasný záchyt prvních signálů, že potřeby dítěte naplňovány nejsou. Možnost včasného záchytu spočívá v rukou těch, kdo jsou dítěti nejblíže či s ním tráví nejvíce času – typicky rodiče nebo učitelé. Je otázkou, zda právě oni disponují dostatečnými znalostmi a schopnostmi pro to, aby dokázali chování dítěte interpretovat z hlediska potřeby v oblasti duševního zdraví a aby věděli, jak dítěti nejlépe pomoct nebo mu pomoc zprostředkovat. Jaké nové služby vznikají k podpoře duševního zdraví? Jaké možnosti podpory ...
přečíst celý článek


30.9.2019, Sekce: Aktuality

Aby děti na náhradní rodiče dlouho nečekaly… Co lze udělat pro zkvalitnění systému příprav zájemců o náhradní rodinnou péči a vzdělávání náhradních rodičů? Informace naleznete v novém materiálu projektu MPSV

V České republice v tomto okamžiku existuje mnoho různých forem přípravy zájemce o náhradní rodinnou péči na přijetí dítěte do rodiny. Ta je nedílnou součástí odborného posuzování zájemce o náhradní rodinnou péči a její obsah je rámcově definován zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Stávající praxe ukazuje, že kvalita i obsah příprav je velmi variabilní a osciluje od frontálních přednášek k přípravám postaveným na sebepoznávacích aktivitách. Zájemci o náhradní rodinnou péči je třeba garantovat kvalitu služeb, a to jak před přijetím dítěte do rodiny, tj. v období přípravy, tak v období následujícím, po přijetí dítěte do péče. Jak příprava, tak další vzdělávání, jsou neoddělitelnou součástí náhradní rodinné péče a mají vést k jejímu úspěšnému výkonu. Doporučení pro sjednocení současné praxe a systémové změny, včetně vymezení obsahu příprav, najdete v novém materiálu, který je výstupem projektu MPSV.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020