Aktuality

25.5.2021, Sekce: Aktuality

Inspirace z Itálie – diskuse s Danielou Vidoni na téma „Péče o děti v ohrožení duševního zdraví“.

V rámci projektu „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným“ proběhla 30. 4. v návaznosti na webinář z ledna¹ diskuse s dětskou psychiatričkou, doktorkou Danielou Vidoni, která se již 17 let věnuje práci s dětmi a adolescenty s duševním onemocněním v oblasti Terstu. Paní Vidoni odpovídala na četné dotazy z auditoria.
přečíst celý článek


17.5.2021, Sekce: Aktuality

Ředitelé a ředitelky sdíleli zkušenosti z transformace dětských domovů pro děti do 3 let

Na semináři Budoucnost péče o ohrožené děti od 3 let, který pořádala organizace Lumos, měli ředitelé a ředitelky dětských domovů pro děti do 3 let věku možnost prezentovat své zkušenosti s transformací svých zařízení.
přečíst celý článek


12.5.2021, Sekce: Aktuality

„Rezervuj si termín“ - pozvánka na konferenci k reformě péče o duševní zdraví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zve na online odbornou konferenci s názvem „Vidíme již novou podobu péče o duševně nemocné v praxi?“, která se bude konat ve dnech 19.-20. května 2021. Konference je realizována v rámci probíhající reformy péče o duševní zdraví a klade si za cíl informovat o aktuálním stavu reformy na základě zkušeností lidí z praxe. Součástí programu jsou přednášky i interaktivní workshopy.
přečíst celý článek


5.5.2021, Sekce: Aktuality

Online setkání S DŮVĚROU V SÍLU RODINY k příležitosti 100. realizace rodinné konference

V úterý 20. 4. 2021 se konalo online setkání svolané organizací RK Centrum z Chrudimi ku příležitosti 100. realizace rodinné konference v České republice. Setkání mělo podnítit další zájem o tuto unikátní metodu sociální práce, která zásadně mění paradigma – odborníkem na pomoc rodině není odborník/sociální pracovník, ale rodina sama, která nejlépe zná a rozumí své situaci. Základním rozdílem je, že odborník/sociální pracovník se v zásadě soustředí na rizika, zatímco rodina na své potřeby – a to je správné. Jakmile rodina zmobilizuje své síly, tedy navrhne a realizuje odborníkem/sociálním pracovníkem odsouhlasený plán, je přirozeně více motivována (také si rádi děláte věci po svém a nemáte rádi, když Vám někdo cizí říká, co máte dělat, že?) a zároveň dochází k jejímu zmocnění. Sebevědomí je na místě – dokázali vyřešit svůj problém. A odborník/sociální pracovník jásá – máme o klienta méně v duchu přísloví: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho chytat ryby a nasytíš jej na celý život.“
přečíst celý článek


26.4.2021, Sekce: Aktuality

Rodinné prostředí místo ústavní péče – inspirativní zahraniční praxe

V pátek 26. 3. 2021 představily pracovnice organizace Lumos týmu odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR inspirativní praxi ze zahraničí (Slovensko, Irsko, Velká Británie) i ČR v zabezpečování péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.
přečíst celý článek


21.4.2021, Sekce: Aktuality

Otevřený dopis profesních spolků sociálních pracovníků ČR ministrovi školství

Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách a Profesní komora sociálních pracovníků, z.s., se jménem pracovníků a pracovnic OSPOD v ČR obrátily na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s výhradou k prezentaci významu sociální práce v podpoře dětí a rodin ve vzdělávání.
přečíst celý článek


19.4.2021, Sekce: Aktuality

Pozvánka na Mezinárodní kongres o boji proti dětské chudobě

Německá Pokladna pro vyplácení rodinných dávek (Familienkasse) při Federální agentuře práce ve spolupráci s Evropskou platformou sociálního pojištění zve na Mezinárodní kongres o boji proti dětské chudobě, který se bude konat 29. dubna v Norimberku. Možnost účasti je rovněž online. Na kongresu bude představen současný výzkum v oblasti zmíněné problematiky zaměřený na Evropu, strategie pro další řešení tohoto závažného problému a příklady dobré praxe. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.
přečíst celý článek


13.4.2021, Sekce: Aktuality

Pozvánka na seminář Budoucnost péče o ohrožené dětí do tří let

Dne 27.4. 2021 se uskuteční seminář organizace Lumos a MPSV spojený s diskuzí na téma Budoucnost péče o ohrožené děti do tří let. Akce je určena především vedením dětských domovů do tří let a navazuje na akci pořádanou v září 2020, které byla určena zřizovatelům těchto zařízení. Cílem setkání je sdílení vizí a plánů vedení dětských domovů do tří let ohledně budoucnosti péče o ohrožené děti do tří let v jejich zařízení. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce
přečíst celý článek


26.3.2021, Sekce: Aktuality

Webinář "Komplexní trauma a jeho dopad na chování a duševní zdraví“

V pondělí 8. 3. 2021 se v rámci projektu „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným“ uskutečnil velmi zajímavý webinář, který představil téma komplexního traumatu a jeho vlivu na chování a duševní zdraví dětí i dospělých. Poutavě o něm přednášely klinická psycholožka Kaja Næss Johannessen a její kolegyně psycholožka Ann-Karin Nielsen Bakke, obě z Norska, působící v Dětském psychiatrickém centru Østbytunet, multidisciplinárním nemocničním zařízením pro děti ve věku 7-13 let.
přečíst celý článek


22.3.2021, Sekce: Aktuality

Rozhodnutí evropského výboru pojmenovalo porušování práv nejmenších dětí v ČR

Dne 23. listopadu 2020 bylo zveřejněno rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva týkající se umisťování dětí do 3 let věku do ústavní péče. V rozhodnutí je mimo jiné konstatováno, že systém umisťování nejmladších dětí do ústavů v ČR je v rozporu s článkem 17 Evropské sociální charty, zejména pokud jde o tzv. dobrovolné pobyty dětí v ústavech, nezajištění dostatku služeb pro děti a rodiny v domácím nebo komunitním prostředí a zláštní porušení práv dětí romského původu a dětí s postižením. V přiloženém souboru můžete najít text rozhodnutí, jeho anotaci a dvě stanoviska MPSV, která byla vydána k praktické implementaci doporučení vyplývajících z rozhodnutí.
přečíst celý článek


15.3.2021, Sekce: Aktuality

Duhové rodiny a respektující sociální práce – nahlédněte do dvou aktuálních příruček k tématům sociální práce s LGBT+ klienty

V roce 2020 vydala organizace Prague Pride ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, v rámci aktivit zaměřených na podporu a pomoc pracovnicím a pracovníkům v pomáhajících profesích zorientovat se v situacích, které řeší klienti z řad LGBT+ osob, hned dvě příručky věnující se tématům sociální práce s LGBT+ klienty.
přečíst celý článek


2.3.2021, Sekce: Aktuality

Inspirativní praxe z Walesu na semináři Reformy péče o duševní zdraví

Webinář s názvem Krizové a akutní (komunitní) služby pořádaný 29. ledna 2021 sekcí multidisciplinarity v rámci Reformy péče o duševní zdraví představil zkušenosti členů týmu Duševního zdraví a specifických poruch učení Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) ve Walesu s proměnou regionálního systému služeb pro lidi potýkající se s krizí v oblasti duševního zdraví včetně jeho doplnění o služby, kterých lze využít jako alternativ k hospitalizaci.
přečíst celý článekCopyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024