Nejsi v tom sám

  • Pamatuj si, že nejsi sám (sama), komu se něco podobného děje! V každém případě si pamatuj, že o problémech se nemá mlčet, o problémech se má a musí mluvit, jinak se nikdy nevyřeší, svěř se tomu, komu opravdu věříš.

 

  • Pamatuj si, že dítě má právo požádat, mimo jiné i školy a školská zařízení, o pomoc při ochraně svého života a svých práv. Tyto orgány, právnické a fyzické osoby, jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

 

  • Každý občan je oprávněn upozornit na závažné chování dětí nebo na chování rodičů či jiných osob vůči dětem - lze se obrátit na orgány sociálně právní ochrany dítěte =  OSPODy, ale např. i dětské krizové centrum, linky důvěry apod.  (Platnost dokumentu k r. 2015)

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024