Typy ústavní péče

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tzv. ZDVOP)

– nebudeš-li moci být u svých příbuzných nebo u pěstounů na přechodnou dobu, je možné, že budeš umístěn do tzv. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Docela složitý název, že? Tato zařízení mají pak různé názvy, obecně se docela vžil název „Klokánek“ (takto tato svá zařízení nazývá organizace Fond ohrožených dětí, a název se mezi lidmi vžil i pro ostatní zařízení). Možná je třeba také zmínit, že o umístění do tohoto typu zařízení nemusí vždy rozhodovat soud, ale můžeš o to požádat klidně i ty, nebo tví rodiče. I zde můžeš být maximálně 1 rok.

Diagnostický ústav

– pakliže se nepodaří nic z předešlých možností, soud (a jenom on) může rozhodnout o tvém umístění do tzv. školského zařízení pro výkon ústavní výchovy. A diagnostický ústav „diagnosťák“ je jedním z nich. Je to speciální zařízení, kde můžeš být maximálně 8 týdnů. V průběhu pobytu nejspíše absolvuješ nějaké psychologické vyšetření, rozhovory s pedagogy a budeš docházet do školy, která je součástí diagnosťáku. Úkolem je najít pro tebe optimální řešení – prostě, co dál... Pakliže se nebudeš moc vrátit domů, diagnosťák navrhne tvé další umístění v rámci sítě zařízení (dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy), která pod něj spadají. Asi nejčastější řešení, pakliže nejdeš domů, je rozhodnutí o tvém umístění do některého z dětských domovů. Snahou všech by mělo být tvé umístění co nejblíže tvým blízkým.

Dětský domov 

– jak už jsme uvedli výše, tak zde můžeš pokračovat po pobytu v diagnosťáku. Děti, které doma ani ve škole neměly nějaké závažné výchovné problémy, tak by do diagnoťáku vůbec neměly jít, a měly by být umístěny rovnou do dětského domova. „Děcák“ by měl být zase co nejblíže tvým blízkým. A více o tom, jak to chodí v dětském domově (i jiných ústavních zařízeních) si můžeš přičíst TADY.

Dětský domov se školou (zkráceně DDŠ)

– jestli ještě navštěvuješ základní školu a zároveň si měl doma nebo ve tvé škole velké výchovné problémy, tak je možné, že tě umístí právě do tohoto zařízení. Oproti dětskému domovu je zde přece jen méně volnosti a více pravidel. A taky školu budeš navštěvovat přímo v tomto zařízení (v děcáku chodíš do školy mimo areál, stejně jako ostatní děti).

Výchovný ústav

– výchovňák (zkratka VÚ) je něco obdobného jako DDŠ - jenom pro starší kluky a holky (15+), a ještě k tomu pro každé pohlaví zvlášť.  Součástí VÚ jsou také školy a učiliště, kde se můžeš vyučit.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024