Článek 31 - 42

Článek 31

„Právo si hrát“

Dítě má právo si hrát, ale zároveň má právo si i odpočinout.

Máš právo se účastnit širokého spektra kulturního života a umělecké činnosti. To znamená, že máš právo chodit do různých kroužků a rozvíjet svůj talent.

 

Článek 32

„Právo na ochranu před prací, která Ti brání ve správném rozvoji“

To znamená, že máš právo na ochranu v případě, že Tě někdo nutí pracovat a přitom ta práce je pro Tebe nebezpečná, škodí zdraví, brání Ti ve vzdělání a celkově není vhodná pro Tvůj budoucí rozvoj.

Pokud je Ti ale už 16 let a máš už brigádu, tak si pamatuj, že máš právo na spravedlivou odměnu a rozhodně by místo, kde pracuješ mělo být bezpečné.

 

Článek 33

„Právo na ochranu před nezákonným užíváním narkotických a psychotropních látek/ drog“

Dítě má právo na ochranu před nezákonným užíváním drog. To samé platí, že by dítě nemělo být přítomno při výrobě a distribuci těchto látek.

To znamená, že bys neměl/a v žádném případě přijít do styku s drogami.

 

Článek 34

„Právo na ochranu před všemi formami sexuálního vykořisťování a zneužívání“

Dítě má právo být ochráněno před využívání k prostituci, pornografii, donucování a svádění k jakékoli nezákonné sexuální činnosti.

To znamená, že pokud Tě někdo nutí k prostituci nebo aby ses  svlékal/a a ukazoval nebo si Tě dokonce natáčí na kameru nebo mobil, tak nejen že porušuje Tvá práva, ale dopouští se tak nezákonné činnosti.

 

Článek 35

„Právo na ochranu před únosem a obchodování s dětmi“

Dítě má právo být ochráněno před únosem a obchodování s dětmi.

Únos, prodej a obchodování s dětmi je nezákonná činnost, která se bohužel občas týká i dětí. Proto je velmi důležité děti ochránit a těmto praktikám zabránit.

To znamená, že kdyby Tě chtěl někdo unést někam pryč, tak máš právo na to být ochráněn.

 

Článek 36

„Právo nebýt vykořisťován“

Dítě má právo být ochráněno před všemi formami vykořisťování.

To znamená, že by Tě nikdo neměl využívat.

Vykořisťování škodí blahu dítěte.

 

Článek 37

„Právo nebýt trestán krutým či škodlivým způsobem“

Dítě, které porušilo zákon by nemělo být trestáno krutým nebo škodlivým způsobem.

Rozhodně by nemělo být uvězněno s dospělými lidmi a nemělo by být odsouzeno k trestu smrti. Pokud se přece jenom do nápravného zařízení dostane, tak má právo udržovat písemný a přímý kontakt s rodinou. Zadržení, zatčení nebo uvěznění dítěte by mělo být jen jako krajní opatření a na co nejkratší dobu.

 

Článek 38

„Právo na ochranu před válkou“

Tento článek se především týká dětí, které jsou v blízkosti válečných konfliktů. Dítě mladší 15-Ti let nesmí být nuceno jít do armády nebo se účastnit války.

 

Článek 39

„Právo na sociální znovuzačlenění“

Každé dítě má právo se znovučlenit do normální společnosti, obzvlášť potom co bylo obětí nelidského zacházení. Každé dítě má právo na znovuzískání sebeúcty, důstojnosti a zdraví.

V případě, že jsi byl/a zraněn/á, zanedbán/a, zneužíván/a, mučen/a nebo se s Tebou špatně zacházelo, máš právo na zvláštní péči, aby ses mohl/a jak fyzicky, tak psychicky zotavit a znovu navrátit do společnosti.

 

Článek 40

„Právo na právní pomoc a spravedlivé zacházení“

Každému dítěti by měla být poskytnuta v případě potřeby právní pomoc a spravedlivé zacházení v soudním systému, který by měl respektovat dětská práva. V případě, že jsi porušil zákon, tak máš právo na rychlé soudní (justiční) či jiné řízení.

 

Článek 41

„Právo na vhodnější právní řád“

Pokud zákony země, ve které dítě žije, poskytuje dítěti lepší cohranu práv dětí než je uvedeno v této Úmluvě, tak by měly tyto zákony této země platit.

To znamená, pokud Česká republika má lepší zákony na ochranu práv dítěte, tak by se mělo řídit českými zákony.

 

Článek 42

„Právo znát svá práva“

Každé dítě má právo znát svá práva.

Dále se ve článku 42 píše, že státy / vlády by měly zajistit, aby to co je napsané v této Úmluvě bylo dostupné nejen dospělým, ale i dětem. A právě dospělí by Ti měli pomoci poznat/dozvědět se o Tvých právech a porozumět jim. To znamená, že by Ti měli vysvětlit, na co máš právo a na co ne.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023