Článek 21 - 30

Článek 21

„Právo na péči v náhradní rodině“

To znamená, že máš právo na to být adoptován či přemístěn/a do pěstounské péče. V rámci této náhrady tvé vlastní rodiny, máš právo na péči v Tvém nejlepším zájmu a ochranu po dobu co budeš náhradní rodinné péči.

(Nejdůležitější ze všeho je, aby se Ti dařilo dobře. Jinými slovy aby se Ti v nové rodině libilo a byl jsi spokojený/ á a mohla se správně vyvíjet a dospívat. A pokud by si byl/a adoptován/a mimo Českou republiku, tak to samé platí pro Tvou nahradní rodinu v jiné zemi.

 

Článek 22

„Právo a postavení uprchlíka“

Pokud jsou děti nuceni opustit svůj domov, svou zemi (a žít v jiné zemi), kvůli tomu, že v jejich zemi je válka a nebo jsou pronásledováni, tak dostanou statut uprchlíka. Tyto děti mají stejná práva jako ostatní děti. Právo na speciální pomoc a ochranu jejich práv.

 

Článek 23

„Právo dětí s postižením“

Stejně jako ve článku 22, článek 23 pojednává o právech dětí ale v tomto případě děti s tělesným nebo duševním postižením.

Dítě, které má tělesné nebo duševní postižení a nebo oboje má stejná práva jako ostatní děti. Má právo na speciální péči a vzdělání tak aby mohl/a žít plnohodnotný a svobodný život a byla zabezpečena Tvá důstojnost, sebedůvěra a Tvá aktivní účast ve společnosti.

 

Článek 24

„Právo na zdraví“

Dítě má právo na dobrou kvalitní zdravotní péče včetně rehabilitačních a léčebných zařízení. Dále to znamená, že máš má právo na přístup k čisté pitné vodě, dostatek výživné stravy, čisté a bezpečné životní prostředí, informace ale i odpovídající péči pro matky před porodem i po porodu. Prostě vše co jako dítě potřebuješ pro správný vývoj.

Také to ale znamená, že pokud jsi v DD nebo v NRP a nebo doma a máš zdravotní problemy (asthma, chronická bolest břicha a podobně), tak máš právo například ject do lázní pro děti zaměřené na léčbu tvého onemocnění.

 

Článek 25

„Právo na pravidelnou kontrolu vhodnosti umístění“

Pokud je dítě umístěno v jiné formě rodinné péče (NRP), pak má právo na pravidelné hodnocení toho jak se s dítětem zacházeno a pokud je stále potřeba nechat toto dítě umístěné v NRP. Také je důležité kontrolovat, jestli okolnosti spojené s umístěním se už změnily či ne.

Pokud máš pocit, že se nějaké problémy, které si dřív měl/a v rodině změnily a už tam nejsou, ale nikdo si toho zatím nevšiml, tak máš právo na to se ozvat a zažádat si o kontrolu současného stavu. Jestli je stále potřeba aby si byl/a oddělen/a od rodiny či už nebezpečí pominulo a Ty už můžeš zpátky domu.

 

Článek 26

„Právo na pomoc od státu pokud jsi chudý/á nebo v nouzi“

Dítě, a to buď prostřednictvím jeho/její zákonného zástupce nebo přímo má právo na pomoc od vlády, pokud je chudé, nebo v nouzi.

Dále máš právo na výhody sociálního zabepečení včetně sociálního pojištění.

 

Článek 27

„Právo na odpovídající životní úroveň“

To znamená, že každé dítě má právo na slušnou životní úroveň, která je nezbytná pro jeho/její tělesný, duševní, sociální, duchovní a mravní rozvoj.

To znamená, že ten kdo se o Tebe stará a je za Tebe zodpovědný a by Ti měl poskytnout a zabezpečit takové životní podmínky, které jsou důležité pro Tvůj rozvoj.

Neměl/a bys být znevýhodněn vůči ostatním dětem. Máš právo na přístup k jídlu, oblečení, bezpečné místo k žití a pokrytí všech Tvých základních potřeb.

Dále stát by měl pomoci rodinám v nouzi (především s poskytnutím jídla, oblečení a ubytování).

 

Článek 28

„Právo na přístup ke vzdělání“

Máš právo na vzdělání a měl/a by si být podpořen/a, povzbuzována k dosažení té nejvyšší možné úrovně vzdělání.

Například pokud Tě v DD pošlou na nějakou školu bez toho aniž by si s Tebou sedli a popovídali, na jakou školu chceš a proč, tak vlastně porušují Tvé právo na volbu vzdělání. Ty sám si můžeš zvolit, na jakou školu se chceš přihlásit. Nemusíš jít tam, kam jdou ostatní jen kvůli tomu, že tam jdou všichni, tak Ty musíš taky. Ale nezapomeň, že tak jako máš právo na výběr školy, tak máš i zodpovědnost se učit a do té školy chodit.

Nebo pokud máš pocit, že bys zvládnul studium na gymnáziu, tak máš právo se přihlásit k přijímacím zkouškám i přestože osoba, která za tebe zodpovídá je jiného názoru/ s tím nesouhlasí.

 

Článek 29

„Právo na kvalitní výchovu“

Dítě má právo na kvalitní výchovu a vdělání kde by se mělo naučit jak rozvíjet svůj talent a schopnosti.

Ale zároveň by si se měl/a naučit žít v míru a respektovat ostatní lidi, mít úctu ke svým rodičům, k vlastní i cizí kultuře, jazyku a hodnotám.

 

Článek 30

„Právo na vlastní kulturu, jazyk a náboženství pro děti z menšin či domorodých skupin“

Toto právo platí pro každého. Nicméně, v tomto článku je brán ohled především na dítě z etnické, náboženské či jazykové menšiny.

A proto, dítě pocházející z etnické, náboženské či jazykové menšiny žijící v jiném než vlastním prostředí má právo praktikovat vlastní kulturu, náboženství a mluvit jazykem odkud pochází.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024