Úmluva o právech dítěte

Hlavní stránka Děti Tvoje práva Úmluva o právech dítěte

Jistě už jsi slyšel, že každý člověk má svá práva. Všechna nejdůležitější práva jsou obsažena ve velmi důležitém dokumentu a tím je: Úmluva o právech dítěte. Slyšel/la jsi někdy o tom?

Jestli ne, tak se určitě ptáš, co to je ta Úmluva o právech dítěte?

  • Co to znamená slovo „úmluva“? Úmluva je jiné slovo pro slovo „dohoda“. To znamená, že státy se dohodly, že podepíší Úmluvu o právech dítěte.
  • Co to je? Je to nejuznávanější dokument na ochranu dětských práv.
  • A kdy vznikla? Tato úmluva vznikla v roce 1989 a vstoupila v platnost roku 1990. Skoro všechny státy světa se dohodly, že budou tyto práva dodržovat. A je to právě stát, který dohlíží na dodržování těchto práv. Takže Česká republika má dohlížet na to, jestli Tvé právo je dodržováno.
  • A Česká republika? Ano, Česká republika podepsala tuto dohodu v roce 1991.
  • Které státy nepodepsali tuto mezinárodní dohodu? Somálsko a Spojené Státy Americké.
  • Dobře a co tedy tato úmluva obsahuje? O čem tedy je a proč je pro děti tak důležitá? Tato dohoda obsahuje 42 článků a každý ten článek vysvětluje Tvé právo, které by ti mělo být zaručeno. Jinými slovy, v článcích je napsáno co „všechno“ děti smí a co lidi zodpovědní za děti mají udělat, aby Tvá práva nebyla porušována.

Všechna práva uvedená v úmluvě jsou stejně důležitá.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024