KA 02: Přehodnocení situace dětí v ústavní péči

Cílem klíčové aktivity (dále „KA“) je provedení revize strukturovaných vyhodnocení a individuálních plánů ochrany dětí, které budou v době realizace projektu umístěny v ústavní výchově. Revize proběhne ve smyslu prohloubení a specifického zacílení stávajících strukturovaných vyhodnocení a IPOD dětí umístěných v ústavní péči.

 

Základní cíle revize jsou:

  1. ověření relevance opatření ústavní výchovy ve vztahu k celkovému kontextu situace dítěte a rodiny,
  2. ověření plnění cíle (řešení ohrožení dítěte, naplnění jeho potřeb) ústavní výchovy, relevance časového harmonogramu (s důrazem na podmínku dočasnosti ústavní péče) a relevance kritérií plnění cíle,
  3. zhodnocení podmínek návratu dítěte do rodiny nebo umístění dítěte do náhradní rodinné péče,
  4. posouzení rozsahu a obsahu sociálních a navazujících služeb pro rodiny s dětmi, které budou potřebné pro bezpečné setrvání dítěte v rodině,
  5. posouzení úrovně spolupráce ústavního zařízení, OSPOD a rodiny, resp. dítěte (tj. úroveň případové práce).

 

Revizi strukturovaných vyhodnocení a IPOD provedou pracovníci OSPOD, kteří budou za tímto účelem v rámci projektu cíleně proškoleni. Pro účely školení bude odborným garantem a metodickými pracovníky KA2 ve spolupráci s koncepčním oddělením MPSV (Oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče) předem vytvořena metodika strukturovaného vyhodnocování a IPOD specificky zaměřená na téma ústavní výchovy. Tato metodika bude revidována v závěru projektu na základě poznatků z provedené plošné revize strukturovaného vyhodnocování a IPOD, a bude distribuována všem pracovníkům OSPOD a ústavních zařízení za účelem osvojení jednotného přístupu k vyhodnocování a IPOD dětí, které nebudou zahrnuty do projektu a též pro děti, u nichž je nařízení ústavní výchovy teprve zvažováno. Revizi bude podrobeno celkem 5 350 strukturovaných vyhodnocení a IPOD. Vyhodnocení a IPOD budou vybrána rovnoměrně dle struktury jednotlivých krajů a ORP tak, aby byly vždy zastoupeny děti ze všech typů ústavních zařízení, v nichž jsou děti z evidence daného OSPOD umístěny, dále aby se jednalo o děti různého věku, pohlaví a děti, u nichž byly identifikovány různé potřeby. 

Výstupy KA2:

  • Nastavení modelového postupu přehodnocení potřeb dětí v ústavní péči s cílem optimalizace využití institutu ústavní péče
  • Nastavení modelu cíleného přehodnocení situace dětí mladších 7 let
  • Nastavení optimální sítě služeb pro rodiny s dětmi s rizikem nebo anamnézou umístění do ústavní péče (v návaznosti na aktivitu síťování služeb předchozího systémového projektu MPSV)

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024