KA 03: Systematické návštěvy ústavních zařízení

Cílem klíčové aktivity je provést cílené vyhodnocení potřeb dětí umístěných v ústavní péči, a to formou osobních návštěv těchto dětí. V rámci klíčové aktivity (dále „KA“) budou zmapovány potřeby dětí v minimálně 260 ústavních zařízení všech typů (z celkového počtu 370), tj. budou zahrnuta zařízení spadající do rezortu MPSV (domovy pro osoby se zdravotním postižením, v nichž jsou umístěny děti mladší 18 let, a dále zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která jsou pobytovými zařízeními, přestože se nejedná o ústavy), rezortu MŠMT (diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy) a rezortu MZ (dětská centra, dětské domovy pro děti do tří let).

 

Hlavním cílem KA3 bude:

  1. celkové zhodnocení míry naplnění potřeb dětí v ústavní výchově,
  2. vytvoření modelu rozsahu a obsahu služeb pro děti, resp. rodiny v případě, že by se děti navrátily do péče rodičů, případně byly umístěny do náhradních rodin (tato část výstupů bude doplňovat poznatky získané v KA2 ve stejné oblasti),
  3. vyhodnocení podmínek naplnění potřeb dětí v jednotlivých typech zařízení.

 

Výstupy KA3:

  • zmapování potřeb dětí v ústavní péči.

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024